Законодавча база
 1. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»
 2. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
 3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання»
 15. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.04.2019 № 667 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції»
 16. Кодекс України про адміністративні правопорушення


Сфера відповідальності

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 738 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 380 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 534 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 514 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 736 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 814 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367 «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1368 «Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 264 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 741 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №  734 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки»
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання»
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»
 28. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.03.2019 № 358 «Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу»
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 360 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря»
 31. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 804 «Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів»
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 157 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електродвигунів»
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів»
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 735 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів»
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 156 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення»
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 155 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну пилососів»
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 154 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів»
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 153 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої»
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 152 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів»
 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 151 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт»
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 150 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі»
 43. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 07.02.2018 № 28 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок»
 44. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 742 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок»
 45. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №  733 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі «очікування», «вимкнено» та мережевому режимі «очікування»
 46. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 740 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів»
 47. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 739 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту»
 48. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 737 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів»
 49. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1403  "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції"
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux