Телефонний довідник - Центральний апарат

Посада/Прізвище, ім'я, по батькові

Контакти

Приймальня

тел.: 279-12-70;

факс 279-48-83

info@dpss.gov.ua 

Т.в.о. Голови

ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

тел: 279-12-70

olga.shevchenko@dpss.gov.ua

Заступник Голови

АНДРУЩАК Анна Анатоліївна

тел.:  528-54-33

zastupnyk@consumer.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Директор Департаменту

Кобаль

Борис Іванович

278-84-63

b.Kobal@dpss.gov.ua

Заступник директора Департаменту

Саєнко

Артем Миколайович

a.saenko@dpss.gov.ua

Управління безпечності харчових продуктів та кормів

Заступник директора департаменту – начальник управління

Семенчук

Ольга Сергіївна

278-84-67

semenchuk@dpss.gov.ua

Відділ безпечності харчових продуктів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Новохатня

Оксана Миколаївна

279-49-06

Факс: 278-84-38

o.novohatnia@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Горбачевська

Оксана Костянтинівна

279-75-68

o.gorbachevska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бржезинська

Людмила Миколаївна

279-75-68

l.brzhezinska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вакарчук

Тетяна Володимирівна

279-75-68

t.vakarchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Єрмак Анна Василівна

279-49-06  

a.yermak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рудніченко

Людмила Йосипівна

278-84-38

l.rudnichenko@dpss.gov.ua

Відділ безпечності кормів

Начальник відділу

Ложкін

Володимир Володимирович

279-57-47

v.lozhkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гірфанова

Неля Василівна

279-57-47

n.hyrfanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мартиненко

Ігор Миколайович

279-57-47

i.martynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Овсянников

Олексій Вікторович

279-57-47

o.ovsiannykov@dpss.gov.ua

Відділ державного моніторингу

Головний спеціаліст

Бут

Олег Григорович

279-49-06

o.but@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Застулка

Ольга Олександрівна

279-49-06

o.zastulka@dpss.gov.ua

Управління державного контролю

Заступник директора департаменту – начальник управління

Білоус

Микола Васильович

279-50-87

m.bilous@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю

Заступник

начальника управління - начальник  відділу

Перегінець

Юрій Ярославович

279-49-81

u.pereginets@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гамза

Анатолій Михайлович

279-48-87

a.gamza@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Войновський

Сергій Михайлович

279-48-87

vs@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ісаєнко

Яна Олександрівна

279-48-87

y.isaienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ніколайчук

Руслан Володимирович

279-48-87

r.nikolaichuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Харченко

Сергій Анатолійович

279-48-87

s.kharchenko@dpss.gov.ua

Відділ обліку операторів ринку, ведення реєстрів

Начальник відділу

Унгурян

Дмитро Іванович

279-48-87

d.unhurian@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Заєць Олександра Анатоліївна

279-48-87

o.zayets@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Тарасенко

Тетяна Федосіївна

279-48-87

t.tarasenko@dpss.gov.ua

Відділ ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами

Начальник відділу

Лук’янець

Людмила Петрівна

278-44-47

l.lukyanets@dpss.gov.ua  

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Пишенко

Євген Олександрович

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

y.pyshenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Федорова

Марія Миколаївна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Квітка

Віра Іванівна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Управління здоров'я та благополуччя тварин

Начальник управління

Сонько

Микола Петрович

278-84-71

m.sonko@dpss.gov.ua

Відділ здоров'я та благополуччя тварин

Начальник відділу

Матвієнко

Володимир Петрович

279-48-15

v.matvienko@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Шлапацька

Світлана Олександрівна

279-48-15

s.shlapatska@dpss.gov.uа

Головний спеціаліст

Гаркавенко

Вадим Миколайович

279-48-15

 v.garkavenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сергієнко

Віталій Володимирович

279-48-15

v.serhienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чернушенко

Тарас Григорович

279-48-15

t.chernushenko@dpss.gov.ua

Відділ організації протиепізоотичних заходів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Клименок

Олексій Михайлович

278-84-71

o.klymenok@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гібалюк

Юрій Олександрович

279-48-15

y.hibaliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кочубей

Віталій Миколайович

279-48-15

v.kochubei@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Прокопчук

Олена Вікторівна

279-48-15

o.prokopchuk@dpss.gov.ua

Сектор планування, забезпечення і контролю використання протиепізоотичних засобів

Завідувач сектору

Манойленко

Тетяна Володимирівна

279-48-15

t.manoilenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ

kordon@dpss.gov.ua

Начальник управління

Охріменко

Андрій Борисович

279-49-95

a.ohrimenko@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю на кордоні

Головний спеціаліст

Семенюк

Василь Володимирович

279-51-14

v.semeniuk@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю в країнах-експортерах

Головний спеціаліст

Кирилюк

Віктор Анатолійович

279-49-95

v.kyryliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевченко

Павло Ілліч

279-51-14

p.shevchenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Начальник управління

Григоренко

Алла Анатоліївна

279-49-48

a.hryhorenko@dpss.gov.ua

Відділ організації санітарно-епідеміологічного нагляду та безпеки середовища

 життєдіяльності

Головний спеціаліст

Запорожська

Олена Анатоліївна

279-49-48

o.zaporozhska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кулєшова

Марія Миколаївна

279-49-48

m.kulieshova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Фенюк

Олена Володимирівна

279-49-48

f_olena@vet.gov.ua

o.feniuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шкарупіло Лілія Анатоліївна

279-49-48

Відділ державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Начальник відділу

Омельчук

Світлана Анатоліївна

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Артеменко

Наталія Миколаївна

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Воскобійник

Дмитро Іванович

279-75-58

vosdi@ukr.net

Головний спеціаліст

Михайленко

Марина Михайлівна

279-75-58

vosdi@ukr.net

ДЕПАРТАМЕНТ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ, КОНТРОЛЮ В СФЕРІ

НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Директор департаменту

Челомбітко

Андрій Федорович

524-77-07

a.chelombitko@dpss.gov.ua

Управління фітосанітарної безпеки

Заступник директора департаменту – начальник

управління

Чайковський

Вадим Миколайович

524-77-07

v.chaikovskyi@dpss.gov.ua

cvm215@gmail.com

Відділ карантину рослин

В.о. начальника відділу

Шакіна

Олена Вікторівна

524-31-07

o.shakina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Добровольська

Тетяна Іванівна

524-31-07

t.dobrovolska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Дудка

Юрій Олександрович

524-31-07

u.dudka@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Татарнюк

Юлія Юріївна

524-31-07

Відділ фітосанітарних заходів на  кордоні

Заступник начальника управління- начальник відділу

Мельник

Любов Борисівна

525-15-11
kordonphyto@dpss.gov.ua

l.melnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Корж

Альона Василівна

524-63-01
o.korzh@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Костиркін

Роман Сергійович

524-63-01
r.kostyrkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Яненко

Алла Миколаївна

524-63-01
a.yanenko@dpss.gov.ua

Відділ захисту рослин

Заступник начальника управління начальник відділу

Калашніков

Володимир Борисович

525-14-79

v.kalashnikov@dpss.gov.ua

kalashnikovvb@ukr.net

Головний спеціаліст

Возний

Василь Миколайович

527-95-52

v.voznyi@dpss.gov.ua

viddilktp@ukr.net

Головний спеціаліст

Сидорчук

Олеся Василівна

525-14-79

o.sydorchuk@dpss.gov.ua

biometod@ukr.net

Головний спеціаліст

Чекан

Катерина Володимирівна

527-95-52

k.chekan@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чумаченко

Володимир Миколайович

527-95-52

v.chumachenko@dpss.gov.ua

viddilktp@ukr.net

Головний спеціаліст

Литвин

Олександр Андрійович

527-95-52

Відділ фітосанітарної експертизи

Начальник відділу

Башинська

Ольга Володимирівна

525-15-06

o.bashynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Фіца

Ірина Вікторівна

525-15-06 

i.fitsa@dpss.gov.ua

Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва

Заступник директора департаменту – начальник управління

Стефківський

Віктор Михайлович

524-77-07

stefkivskyy.v@gmail.com

v.stefkivskyi@dpss.gov.ua

Відділ контролю в насінництві та розсадництві

Заступник начальника

 управління - начальник відділу

Стрихар

Анатолій Євгенович

527-93-46

str_ae@ukr.net

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Лахтіонова

Світлана Олегівна

527-93-46

s.lakhtionova@dpss.gov.ua

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рубель

Володимир Анатолійович

527-93-46

vrnasin@ukr.net

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Смотрова

Світлана Анатоліївна

527-93-46

s.smotrova@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері охорони прав на сорти рослин

Головний спеціаліст

Нечай

Олександр Володимирович

527-93-46

Noleksandr1971@gmail.com

nasinnya@dpss.gov.ua

Сектор контролю за ГМО-джерелами

Головний спеціаліст

Потапенко

Кирило Вікторович

527-93-46

pknas@ukr.net

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бровкіна

Марія Олексіївна

527-93-46

mariagnenna@gmail.com

nasinnya@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Директор департаменту

Квасніцький

Олексій Олексійович

528-63-16

Заступник директора департаменту

Качанов

Сергій Олександрович

528-92-42

Відділ ринкового нагляду

Начальник відділу

Жмуд

Олександр Миколайович

522-89-09

o.zhmud@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Литвиненко

Сергій Володимирович

528 72 22

rn@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бабіч

Ніка Миколаївна

528-72-22

n.babich@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ільюша

Олена Валеріївна

528-72-22

o.iliusha@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Короленко

Олександр Миколайович

528-72-22

o.korolenko@dpss.gov.ua

Відділ метрологічного нагляду

Начальник відділу

Мачульський

Олександр Миколайович

522-89-00

o.machulskyi@dpss.gov.ua

metrology@consumer.gov.ua

Провідний спеціаліст

Ачкеєва Ірина Іванівна

522-89-00

i.achkeeva@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері робіт та послуг

Начальник відділу

Вершута

Валентина Олександрівна

528-92-42

poslugi@consumer.gov.ua

Заступник начальника відділу

Потапова

Таміла Степанівна

528-92-42

t.potapova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Євланова Наталія Григорівна

528-92-42

n.yevlanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кутас

Юрій Васильович

528-92-42

Y.kutas@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максименко

Інна Михайлівна

528-92-42

i.maksymenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чорна

Світлана Іванівна

528-92-42

s.chorna@dpss.gov.ua

Відділ контролю за рекламою та дотриманням 
антитютюнового законодавства

Начальник відділу

Кобельков

Олег Валентинович

528-54-83

o.kobelkov@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гришко

Тетяна Анатоліївна

528-94-36

gta@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Вишняк

Марина Олександрівна

528-56-66

m.vyshniak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Волокита

Вікторія Олександрівна

528-54-83

v.volokyta@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сахно

Юрій Анатолійович

528-54-83

reclama@consumer.gov.ua

Відділ контролю у сфері торгівлі

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Кухар

Олена Анатоліївна

528-90-15

o.kukhar@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Кратюк

Леся Володимирівна

528-90-15

vt@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Кардащук

Антоніна Миколаївна

528-63-16

dzs@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Лебедєва

Анна Олегівна

528-56-66

a.lebedeva@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Ткаченко

Олена Володимирівна

528-56-66

o.tkachenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Зіневич

Олена Йосипівна

528-92-42

o.zinevych@dpss.gov.ua

Сектор державного пробірного контролю

Завідувач сектору

Сліпченко

Анастасія Євгенівна

528-94-36

spk@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Сілаков

Олександр Анатолійович

522-89-00

o.silakov@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМИ ЦІНАМИ

Начальник Управління

Єфімова

Лариса Павлівна

528-94-80

price@dpss.gov.ua  

Відділ контролю за цінами на фармацевтичному ринку та ринках товарів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Варюхіна

Оксана Петрівна

528-52-77

pharm@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кобилінська

Тетяна Василівна

528-52-66

pharm@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Стахівська

Яна Олександрівна

528-52-66

pharm@dpss.gov.ua

Відділ контролю за тарифами на

житлово-комунальні послуги

Начальник відділу

Фесан

Ольга Миколаївна

528-94-85

zhkp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гульчук

Вікторія Олександрівна

528-94-85

zhkp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Коян

Олена Юріївна

528-52-63

zhkp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевчук

Анатолій Федорович

528-52-63

zhkp@dpss.gov.ua

Сектор методології, планування та аналізу

Завідувач сектору

Побережний

Андрій Юрійович

522-86-21

metod@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гончарова

Тетяна Володимирівна

528-52-66

metod@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділ нормативно-правової роботи

Головний спеціаліст

Северинова

Ірина В'ячеславівна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Суворіна - Потєхіна

Катерина Олександрівна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шута

Діана Анатоліївна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чеченєв

Андрій Олександрович

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Відділ правового забезпечення

Начальник відділу

Кутковець Максим Леонідович

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Губко

Вікторія Вадимівна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст  

Кіров Олександр Федорович

278-84-41

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мицик

Павло Андрійович

278-84-41

law@dpss.gov.ua

Відділ претензійно-позовної роботи

Начальник відділу

Євтушик

Віктор Олександрович

279-50-77

yarkarantin@ukr.net

Головний спеціаліст

Талан

Олег Петрович

279-50-77

yarkarantin@ukr.net

Головний спеціаліст

Фесюк

Оксана Володимирівна

279-50-77

law@dpss.gov.ua

Старший інспектор

Рахуба

Катерина Сергіївна

279-50-77

law@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

Міщенко

Валерія Валеріївна

278-48-85

kadru@vet.gov.ua

kadru@dpss.gov.ua

Відділ роботи з персоналом

Головний спеціаліст

Кондрух

Наталія Вікторівна

278-84-35
n.kondrukh@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Лось

Алла Семенівна

278-84-35

a.los@dpss.gov.ua

Відділ добору та розвитку персоналу       hr@dpss.gov.ua

Начальник відділу

Шехавцова

Лариса Миколаївна

279-72-06

l.shekhavtsova@dpss.gov.ua  

Головний спеціаліст

Кудінова

Наталія Петрівна

279-72-06

n.kudinova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шпиль

Володимир Євгенович

v.shpyl@dpss.gov.ua  

279-72-06

Сектор кадрового забезпечення державних установ та підприємств

Завідувач сектору

Гасанова

Ірина Леонідівна

279-47-39

kadry.du.dp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гіль Наталія Володимирівна

278-84-35

n.gil@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА    int.dep@dpss.gov.ua

Начальник Управління

Курята

Олена В'ячеславівна

279-52-50

olena.kuriata@dpss.gov.ua

Відділ зовнішніх відносин та зв'язків з Європейським Союзом

Заступник начальника відділу

Яковенко

Тетяна Вікторівна

278-84-92

tetiana.yakovenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Костинська

Юлія Василівна

278-84-92

iuliia.kostynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Якименко

Лада Панасівна

278-84-92

lada.yakymenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сичкова

Влада Олександрівна

278-84-92

vlada.sychkova@dpss.gov.ua

Відділ міжнародних угод та технічної допомоги

Начальник відділу

Скляренко

Світлана Ігорівна

279-52-80

svitlana.sklyarenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Антоненко

Анна Вячеславівна

279-52-80

anna.antonenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Стрига

Олена Сергіївна

279-52-80

olena.stryga@dpss.gov.ua

Відділ двостороннього співробітництва та міжнародних організацій

Начальник відділу

Мельник

Ігор Михайлович

278-84-92

igor.melnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кензова

Анастасія Дмитрівна

279 52 50

anastasia.kenzova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Міняйло

Віктор Сергійович

279-52-80

 viktor.miniailo@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник управління

Лемак

Михайло Степанович

528-54-38

michael-lemak@ukr.net

Відділ економічного планування та розвитку

Заступник начальника Управління – начальник відділу

Ярош

Елла Валеріївна

528-94-38

ella0@ukr.net

Головний спеціаліст

Бублик

Лілія Дмитрівна

528-94-38

skripkalili@ukr.net

Головний спеціаліст

Шуляк

Наталія Володимирівна

528-94-38

Natal3112@ukr.net

Відділ управління об’єктами державної власності

Начальник відділу

Заінков Василь Михайлович

528-55-74

v.zainkov@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Зубчук

Наталія Олексіївна

528-84-74

zubchuk@bigmir.net

Головний спеціаліст

Короткевич

Ольга Євгенівна

528-84-74

olga.k.11@ukr.net

Головний спеціаліст

Кучинський

Мирон Володимирович

528-84-74

myron.1963@ukr.net

Головний спеціаліст

Хлюст

Олена Володимирівна

528-84-74

khlyustprod@ukr.net

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Начальник управління

Дмитренко

Олена Андріївна

522-85-09

o.dmytrenko@dpss.gov.ua

Відділ бюджетування апарату та територіальних органів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Залізняк

Андрій Володимирович

528-54-77

a.zalizniak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максименко

Оксана Славівна

528-94-19

o.maksymenko@dpss.gov.ua  

Головний спеціаліст

Рижа

Людмила Володимирівна

528-70-88

l.ryzha@dpss.gov.ua  

Відділ фінансової роботи з державними установами

Начальник відділу

Левченко

Ірина Володимирівна

528-70-88

i.levchenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сардарова

Світлана Миколаївна

522-86-76

s.sardarova@dpss.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу

Радченко

Олена Василівна

528-53-16

o.radchenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Коваленко

Анна Олександрівна

528-53-16

 a.kovalenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Червак

Оксана Ігорівна

528-53-16

o.chervak@dpss.gov.ua  

Головний спеціаліст

Черкас

Тетяна Григорівна

528-53-16

t.cherkas@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник УправлінняВідділ організаційного забезпечення діяльності

Головний спеціаліст

Небеська

Олена Вікторівна

528-54-33

o.nebeska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Скотаренко

Ольга Василівна

278-84-48

o.skotarenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Якименко

Наталія Леонідівна

279-12-70

Головний спеціаліст

Клименко

Оксана Сергіївна

o.klimenko@dpss.gov.ua

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та контролю

Начальник відділу

Сідляренко

Вікторія Вадимівна

279-78-37

v.sidlyarenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Загородня

Інна Сергіївна

279-78-37

i.zagorodnia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Андреянова

Олена Іванівна

279-78-37

o.andreianova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шульга

Людмила Олексіївна

279-78-37

l.shulga@dpss.gov.ua

Сектор взаємодії з Верховною Радою України та іншими державними органами

Завідувач сектору

Соломяна-Біссієр

Ілона Миколаївна

279-78-37

i.solomiana-bissiyer@dpss.gov.ua 

Управління оцінки ризиків та стратегічного розвитку

В.о.Начальника Управління оцінки ризиків та стратегічного розвитку

Глухонець

Юлія Валеріївна

279-52-70

julia.hlukhonets@dpss.gov.ua

Відділ оцінки ризиків

Головний спеціаліст

Бокарєв

Богдан Олегович

279-52-70

b.bokariev@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чужакіна

Катерина Євгеніївна

279-52-70

k.chuzhakina@dpss.gov.ua

Відділ стратегічного розвитку

Начальник відділу

Костіна Наталія Михайлівна

279-52-70

n.kostina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ясько Неля Василівна

279-52-70

n.yasko@dpss.gov.ua

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Начальник Управління

Подгаєцький

Анатолій Анатолійович

279-52-51

a.podgayetskyi@dpss.gov.ua

Відділ документообігу

Заступник начальника управління – начальник відділу

Цвіліхівський

Петро Андрійович

278-41-70

info@dpss.gov.ua 

Головний спеціаліст

Качмар

Наталія Анатоліївна

278-41-70

n.kachmar@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Погиба

Валентина Вікторівна

278-41-70

v.pohyba@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чистякова

Оксана Олександрівна

279-75-68

o.chystiakova@dpss.gov.ua

Провідний інспектор

Корнієнко

Ольга Андріївна

278-84-60

o.korniienko@dpss.gov.ua

Провідний інспектор

Трохимчук

Наталія Валеріївна

278-84-60

n.trokchimchuk@dpss.gov.ua

Сектор інформаційних технологій та захисту інформації

Головний спеціаліст

Колесник

Дмитро Васильович

279-15-05

d.kolesnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Опанасенко

Олена Олегівна

279-15-05

o.opanasenko@dpss.gov.ua

Провідний інженер-програміст

Філіпчук

Дмитро Романович

279-15-05

d.filipchuk@dpss.gov.ua

Провідний інженер-програміст

Набок

Роман Сергійович

279-15-05

r.nabok@dpss.gov.ua

Відділ господарського забезпечення

Начальник відділу

Чапалюк

Андрій Васильович

279-52-61

a.chapalyuk@dpss.gov.ua

Провідний інженер

Крамар

Валерій Андрійович

279-52-61

v.kramar@dpss.gov.ua

Провідний інженер

Лебідь

Олександр Іванович


Провідний інспектор

Васіна Оксана Анатоліївна

279-52-61

o.vasina@dpss.gov.ua

Сектор реєстрації управлінських документів

Завідувач сектору

Петраш

Ольга Василівна

279-78-37

o.petrash@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кучер

Вадим Андрійович

278-41-70

v.kucher@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кобилянська Олена Василівна

279-78-37

o.kobylianska@dpss.gov.ua

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ spalachinform@dpss.gov.ua

Начальник відділу

Даниленко

Олексій Миколайович

279-51-06

o.danylenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Баленко

Катерина Володимирівна

279-51-06

k.balenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Романко

Галина Михайлівна

279-51-06

h.romanko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сомова

Тетяна Євгеніївна

279-51-06

t.somova@dpss.gov.ua

ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

  

press@consumer.gov.ua

press@dpss.gov.ua

Начальник Відділу

Вторушина

Маріанна Вікторівна

279-47-61

m.vtorushyna@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Коробко

Яніна Іллівна

279-47-61

y.korobko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сімченко

Олександр Володимирович

279-47-61

o.simchenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Овчиннікова

Інна Олегівна

279-47-61

i.ovchynnikova@dpss.gov.ua

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Начальник Відділу

Потокін

Юрій Олексійович

279-79-45

antikor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Головін Денис Ігоревич

279-66-83

antikor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сейдаметов Руслан Рідванович

279-66-83

antikor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шкаврона Вадим Олександрович

279-66-83

antikor@dpss.gov.ua

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

В.о. начальника Відділу – головний спеціаліст

Шевченко

Катерина Петрівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Діц

Валерія Валерівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ситниченко

Анна Олександрівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Степура Павло Володимирович

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шеіна

Галина Вікторівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

ВІДДІЛ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ДОСТУПУ ДО

ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Начальник Відділу

Захарченко

Олена Анатоліївна

279-79-89

z-elena@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Недогибченко Любов Миколаївна

279-79-89

z-elena@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Красновецька

Олена Анатоліївна

279-79-89

z-elena@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Кучинська

Оксана Іванівна

279-79-89

o.kuchynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кисельов Владислав Вікторович

(044) 279-79-89

v.kiselev@dpss.gov.ua

СЕКТОР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Завідувач Сектору

Фомінова

Олена Вікторівна

528-84-19

uvets@ukr.net

tender@consumer.gov.ua

o.fominova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ткаченко

Сергій Сергійович

528-84-19

tender@consumer.gov.ua

s.tkachenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кривоносов

Віктор Вікторович

528-84-19

tender@consumer.gov.ua

СЕКТОР НАГЛЯДУ І РЕЄСТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Завідувач секторуГоловний спеціаліст

Кириченко

Марина Олександрівна

528-90-62

m.kirichenko@consumer.gov.ua

СЕКТОР МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Завідувач Сектору

Мартинчук

Микола Іванович

528-62-16

m.martynchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гусєв

Юрій Леонідович

528-62-16
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux