Телефонний довідник - Центральний апаратПосада/Прізвище, ім'я, по батькові

Контакти

Приймальня

тел.: 279-12-70;

факс 279-48-83

info@dpss.gov.ua

Голова

МАГАЛЕЦЬКА Владислава Валеріївна

(044) 528-73-07

(044) 279-12-70

v.magaletska@dpss.gov.ua

Заступник Голови

ЛОРДКІПАНІДЗЕ Андрій Юрійович

(044) 279-11-88

Заступник Голови

ШЕВЧЕНКО Ольга Петрівна

(044) 279-06-06

olga.shevchenko@dpss.gov.ua

Заступник Голови з питань цифрового розвитку , цифрових трансформацій і цифровізації

ВОВНЮК Анатолій Віталійович

(044) 279-00-08

av@dpss.gov.ua


ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Директор департаменту

Кобаль

Борис Іванович

278-84-63

b.Kobal@dpss.gov.ua

Заступник директора департаменту

Саєнко

Артем Миколайович

278-44-67

a.saenko@dpss.gov.ua

Управління безпечності харчових продуктів та кормів

Заступник директора департаменту – начальник управління

Семенчук

Ольга Сергіївна

278-84-67

semenchuk@dpss.gov.ua

Відділ безпечності харчових продуктів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Новохатня

Оксана Миколаївна

279-49-06

Факс: 278-84-38

o.novohatnia@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Горбачевська

Оксана Костянтинівна

279-75-68

o.gorbachevska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гнєдова

Людмила Сергіївна

279-49-06

L.hniedova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бржезинська

Людмила Миколаївна

279-57-47

l.brzhezinska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вакарчук

Тетяна Володимирівна

279-75-68

t.vakarchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Єрмак Анна Василівна

278-84-38

a.yermak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рудніченко

Людмила Йосипівна

279-57-47

l.rudnichenko@dpss.gov.ua

Відділ безпечності кормів

Начальник відділу

Ложкін

Володимир Володимирович

278-84-38

v.lozhkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гірфанова

Неля Василівна

278-84-38

n.hyrfanova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мартиненко

Ігор Миколайович

278-84-38

i.martynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Овсянников

Олексій Вікторович

278-84-38

o.ovsiannykov@dpss.gov.ua

Відділ державного моніторингу

Головний спеціаліст

Бут

Олег Григорович

279-49-06

o.but@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Застулка

Ольга Олександрівна

279-57-47

o.zastulka@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Корпач

Катерина Михайлівна

279-75-68

k.korpach@dpss.gov.ua

Управління державного контролю

Заступник директора департаменту – начальник управління

Білоус

Микола Васильович

279-50-87

m.bilous@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю

Заступник

начальника управління - начальник відділу

Перегінець

Юрій Ярославович

279-48-87

u.pereginets@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Гамза

Анатолій Михайлович

279-48-87

a.gamza@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Войновський

Сергій Михайлович

279-48-87

vs@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ісаєнко

Яна Олександрівна

279-48-87

y.isaienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ніколайчук

Руслан Володимирович

279-48-87

r.nikolaichuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Харченко

Сергій Анатолійович

279-48-87

s.kharchenko@dpss.gov.ua

Відділ обліку операторів ринку, ведення реєстрів

Начальник відділу

Унгурян

Дмитро Іванович

279-49-81

d.unhurian@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Заєць

Олександра Анатоліївна

279-49-81

o.zayets@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Тарасенко

Тетяна Федосіївна

279-49-81

t.tarasenko@dpss.gov.ua

Відділ ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами

Начальник відділу

Лук’янець

Людмила Петрівна

278-44-47

l.lukyanets@dpss.gov.ua

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Пишенко

Євген Олександрович

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

y.pyshenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Федорова

Марія Миколаївна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Квітка

Віра Іванівна

278-44-47

licenzia@dpss.gov.ua

Управління здоров'я та благополуччя тварин

Начальник управління

Сонько

Микола Петрович

278-84-71

m.sonko@dpss.gov.ua

Відділ здоров'я та благополуччя тварин

Заступник начальника відділу

Шлапацька

Світлана Олександрівна

279-48-15

s.shlapatska@dpss.gov.uа

Головний спеціаліст

Гаркавенко

Вадим Миколайович

279-48-15

v.garkavenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сергієнко

Віталій Володимирович

279-48-15

v.serhienko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чернушенко

Тарас Григорович

279-48-15

t.chernushenko@dpss.gov.ua

Відділ організації протиепізоотичних заходів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Клименок

Олексій Михайлович

279-48-15

o.klymenok@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Манойленко

Тетяна Володимирівна

279-48-15

t.manoilenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гібалюк

Юрій Олександрович

279-48-15

y.hibaliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кочубей

Віталій Миколайович

279-48-15

v.kochubei@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Прокопчук

Олена Вікторівна

279-48-15

o.prokopchuk@dpss.gov.ua

Управління державного контролю на кордоні

kordon@dpss.gov.ua

Начальник управління

Охріменко

Андрій Борисович

279-49-95

a.ohrimenko@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю на кордоні

Головний спеціаліст

Семенюк

Василь Володимирович

279-51-14

v.semeniuk@dpss.gov.ua

Відділ державного контролю в країнах-експортерах

Головний спеціаліст

Кирилюк

Віктор Анатолійович

279-49-95

v.kyryliuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевченко

Павло Ілліч

279-51-14

p.shevchenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ  САНІТАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ СПАЛАХІВ

Начальник управління

Григоренко

Алла Анатоліївна

279-49-48

a.hryhorenko@dpss.gov.ua

Відділ організації санітарно-епідеміологічного нагляду та безпеки середовища життєдіяльності

Головний спеціаліст

Запорожська

Олена Анатоліївна

279-49-48

o.zaporozhska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кулєшова

Марія Миколаївна

279-49-48

m.kulieshova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Фенюк

Олена Володимирівна

279-49-48

o.feniuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шкарупіло

Лілія Анатоліївна

279-49-48

l.shkarupilo@dpss.com.ua

Відділ державної санітарно-епідеміологічної експертизи та методології

Начальник відділу

Омельчук

Світлана Анатоліївна

279-75-58

vosdi@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Артеменко

Наталія Миколаївна

279-75-58

vosdi@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Воскобійник

Дмитро Іванович

279-75-58

vosdi@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Михайленко

Марина Михайлівна

279-75-58

vosdi@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Бондарчук

Тетяна Володимирівна

279-75-58

vosdi@dpss.gov.ua

Сектор організації санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів

spalachinform@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сомова

Тетяна Євгеніївна

279-51-06

t.somova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Романко

Галина Михайлівна

279-51-06

h.romanko@dpss.gov.ua

Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрової трансформації санітарно-епідеміологічної сфери

Головний спеціаліст

Баленко

Катерина Володимирівна

279-51-06

k.balenko@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ, КОНТРОЛЮ В СФЕРІ НАСІННИЦТВА, РОЗСАДНИЦТВА ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА

Директор департаменту

Сідляренко

Вікторія Вадимівна

524-77-07

v.sidlyarenko@dpss.gov.ua

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, методології та цифрової трансформації у сфері фітосанітарної безпеки

Начальник відділу

Мельник

Любов Борисівна

525-15-11

kordonphyto@dpss.gov.ua

l.melnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Костиркін

Роман Сергійович

524-63-01

r.kostyrkin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Криваль

Леся Миколаївна

524-63-01

l.kryval@dpss.gov.ua

Управління фітосанітарної безпеки та контролю якості зернових

Відділ карантину рослин

Начальник відділу

Шакіна

Олена Вікторівна

524-31-07

o.shakina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Огаркова

Людмила Андріївна

257-97-22

l.oharkova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Татарнюк

Юлія Юріївна

524-31-07

u.tatarniuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кулінська

Юлія Олексіївна

524-31-07

u.kulinska@dpss.gov.ua

Відділ захисту рослин

Заступник начальника управління - начальник відділу

Калашніков

Володимир Борисович

525-14-79

v.kalashnikov@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Возний

Василь Миколайович

527-95-52

v.voznyi@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сидорчук

Олеся Василівна

525-14-79

o.sydorchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чумаченко

Володимир Миколайович

527-95-52

v.chumachenko@dpss.gov.ua

Відділ фітосанітарної експертизи та контролю якості зернових

Начальник відділу

Башинська

Ольга Володимирівна

525-15-06

o.bashynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Фіца

Ірина Вікторівна

525-15-06

i.fitsa@dpss.gov.ua

Управління контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна

Заступник директора департаменту – начальник управління

Чайковський

Вадим Миколайович

524-77-07

v.chaikovskyi@dpss.gov.ua

Відділ контролю в насінництві та розсадництві

Заступник начальника управління – начальник відділу

Мельник

Сергій Вячеславович


Головний спеціаліст

Лахтіонова

Світлана Олегівна

527-93-46

s.lakhtionova@dpss.gov.ua

nasinnya@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рубель

Володимир Анатолійович

527-93-46

nasinnya@dpss.gov.ua

Відділ контролю в сфері охорони прав на сорти рослин

Головний спеціаліст

Яненко

Алла Миколаївна

524-63-01

a.yanenko@dpss.gov.ua

Сектор контролю за ГМО-джерелами

Головний спеціаліст

Потапенко

Кирило Вікторович

527-93-46

nasinnya@dpss.gov.ua

Сектор контролю якості зерна

Головний спеціаліст

Литвин

Олександр Андрійович

527-95-52

o.lytvyn@dpss.gov.ua

Департамент захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами

Директор департаменту

Кияниченко

Сергій Георгійович

528 63 16

s.kiyanichenko@dpss.gov.ua

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, методології та планування

Головний спеціаліст

Бабіч

Ніка Миколаївна

528-63-16

n.babich@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Євланова

Наталія Григорівна

528 63 16

n.yevlanova@dpss.gov.ua

Управління захисту споживачів

Відділ ринкового нагляду

rn@dpss.gov.ua

Начальник відділу

Жмуд

Олександр Миколайович

522 89 09

o.zhmud@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Литвиненко

Сергій Володимирович

528 72 22

s.lytvynenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ільюша

Олена Валеріївна

528-72-22

o.iliusha@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Стариченко

Інна Вікторівна

528-72-22

i.starychenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст 

Черненко

Людмила Леонтіївна

528-72-22

l.chernenko@dpss.gov.ua

Сектор метрологічного нагляду 

metrology@dpss.gov.ua

Завідувач сектору

Сліпченко

Анастасія Євгенівна

528 94 36

a.slipchenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Короленко

Олександр Миколайович

528-72-22

o.korolenko@dpss.gov.ua

Провідний спеціаліст

Гончарова

Ірина Іванівна

528-94-36

i.honcharova@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері робіт та послуг

Начальник відділу

Вершута

Валентина Олександрівна

528 92 42

v.vershuta@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Потапова

Таміла Степанівна

528-92-42

t.potapova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максименко

Інна Михайлівна

528-92-42

i.maksymenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чорна

Світлана Іванівна

528-92-42

s.chorna@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Зіневич

Олена Йосипівна

528-92-42

o.zinevych@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максюшенко

Марія Олексіївна

528-92-42

m.maksiushenko@dpss.gov.ua

Відділ контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства 

reclama@dpss.gov.ua

Начальник відділу

Кобельков

Олег Валентинович

528-54-83

o.kobelkov@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Вишняк

Марина Олександрівна

528-56-66

m.vyshniak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Волокита

Вікторія Олександрівна

528-54-83

v.volokyta@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сахно

Юрій Анатолійович

528-54-83

reclama@consumer.gov.ua

Головний спеціаліст

Савенко

Лілія Костянтинівна

528-54-83

l.savenko@dpss.gov.ua

Відділ контролю у сфері торгівлі та державного пробірного контролю

Заступник начальника управління - начальник відділу

Побережний

Андрій Юрійович

522-86-21

a.poberezhnyi@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Кратюк

Леся Володимирівна

528-90-15

l.kratiuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кардащук

Антоніна Миколаївна

528 90 15

a.kardashchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ткаченко

Олена Володимирівна

528-56-66

o.tkachenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сілаков

Олександр Анатолійович

522 89 00

o.silakov@dpss.gov.ua

Управління контролю за регульованими цінами

Заступник директора департаменту – начальник управління

Кухар

Олена Анатоліївна

528 90 15

o.kukhar@dpss.gov.ua

Відділ контролю за цінами на фармацевтичному ринку та ринках товарів

Головний спеціаліст

Кобилінська

Тетяна Василівна

528-52-66

pharm@dpss.gov.ua

Відділ контролю за тарифами на житлово-комунальні послуги

Начальник відділу

Фесан

Ольга Миколаївна

528-94-85

zhkp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гульчук

Вікторія Олександрівна

528-94-85

zhkp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Коян

Олена Юріївна

528-52-63

zhkp@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевчук

Анатолій Федорович

528-52-63

zhkp@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Директор департаменту

Равлюк

Андрій Григорович

279-79-45

law@dpss.gov.ua

Відділ нормативно-правової роботи

Головний спеціаліст

Северинова

Ірина В'ячеславівна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шута

Діана Анатоліївна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Провідний спеціаліст

Хатамова

Вікторія Олегівна

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Відділ правового забезпечення

Начальник відділу

Кутковець

Максим Леонідович

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чеченєв

Андрій Олександрович

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Мицик

Павло Андрійович

278-84-30

law@dpss.gov.ua

Відділ претензійно-позовної роботи

Головний спеціаліст

Фесюк

Оксана Володимирівна

279-50-77

law@dpss.gov.ua

Старший інспектор

Рахуба

Катерина Сергіївна

278-84-41

law@dpss.gov.ua

Загальний відділ

Начальник відділу

Євтушик

Віктор Олександрович

279-50-77

law@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Талан

Олег Петрович

279-50-77

law@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Директор департаменту

Мєнакова

Тетяна Сергіївна

279-07-00

t.mienakova@dpss.gov.ua

Відділ роботи з персоналом

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Вусик

Надія Михайлівна

279-72-06

n.vusyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Хомич

Руслана Вікторівна

279-72-06

r.khomich@dpss.gov.ua

Відділ добору персоналу

Начальник відділу

Крутій

Альона Олександрівна

278-84-35

a.krutij@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сичевська

Людмила Петрівна

278-84-35

l.sichevcka@dpss.gov.ua

Відділ кадрового забезпечення ТО, державних установ та підприємств

Начальник відділу

Шехавцова

Лариса Миколаївна

279-47-39

l.shekhavtsova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Микитенко

Тетяна Олександрівна

278-84-35

Головний спеціаліст

Швиденко

Світлана Олександрівна

278-84-35

Відділ розвитку та оцінки персоналу та координації безперервного професійного навчання

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Глухонець

Юлія Валеріївна

279-52-70

julia.hlukhonets@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Ясько

Неля Василівна

279-52-70

prof19@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Щербіна

Анна Олександрівна

279-52-70

a.scherbina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Теклюк

Артем Олександрович

279-52-70

a.tekluik@dpss.gov.ua

Департамент міжнародних комунікацій, внутрішніх та зовнішніх зв’язків

int.dep@dpss.gov.ua

Директор департаменту

Паскевич

Костянтин Іванович

279-52-50

k.paskevych@dpss.gov.ua

Відділ з просування та розвитку міжнародного співробітництва

Заступник директора департаменту - начальник відділу

Яровий

Сергій Сергійович

278-84-92

Головний спеціаліст

Кензова

Анастасія Дмитрівна

278 84 48

anastasia.kenzova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Костинська

Юлія Василівна

278-84-92

iuliia.kostynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Сичкова

Влада Олександрівна

278-84-92

vlada.sychkova@dpss.gov.ua

Відділ міжнародних угод та технічної допомоги

Начальник відділу

Мельник

Ігор Михайлович

279-52-80

igor.melnyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Скляренко

Світлана Ігорівна

279-52-80

svitlana.sklyarenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Стрига

Олена Сергіївна

279-52-80

olena.stryga@dpss.gov.ua

Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ

Головний спеціаліст

Коробко

Яніна Іллівна

279-47-61

y.korobko@dpss.gov.ua

press@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гуменюк

Оксана Володимирівна

279-47-61

o.humeniuk@dpss.gov.ua

Відділ цифрових комунікацій

Головний спеціаліст

Бродська

Юлія Вікторівна

528-73-07

y.brodska@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Директор департаменту

Дмитренко

Олена Андріївна

522-85-09

o.dmytrenko@dpss.gov.ua

Відділ економічного планування та розвитку

Головний спеціаліст

Бублик

Лілія Дмитрівна

528-56-00

l.bublyk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чернега

Світлана Леонідівна

528-56-00

s.cherneha@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Гончарова

Тетяна Володимирівна

528-56-00

Відділ управління об’єктами державної власності

Начальник відділу

Саленко

Володимир Іванович

528-84-19

v.salenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кучинський

Мирон Володимирович

528-84-19

m.kuchynskiy@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Короткевич

Ольга Євгенівна

528-84-74

o.korotkevych@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Хлюст

Олена Володимирівна

528-84-74

o.khliust@dpss.gov.ua

Сектор нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки

Завідувач сектору

Адамчук

Олег Валерійович

528-90-62

o.adamchuk@dpss.gov.ua

Відділ бюджетування апарату та територіальних органів

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Залізняк

Андрій Володимирович

528-54-77

a.zalizniak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Максименко

Оксана Славівна

528-94-19

o.maksymenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Рижа

Людмила Володимирівна

528-70-88

l.ryzha@dpss.gov.ua

Відділ фінансової роботи з державними установами

Начальник відділу

Левченко

Ірина Володимирівна

528-70-88

i.levchenko@dpss.gov.ua

Заступник начальника відділу

Сардарова

Світлана Миколаївна

522-86-76

s.sardarova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Паламарчук

Марина Володимирівна

522-86-76

m.palamarchuk@dpss.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу

Радченко

Олена Василівна

528-53-16

o.radchenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Червак

Оксана Ігорівна

528-53-16

o.chervak@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НА КОРДОНІ

Начальник управління

Мариненко

Ігор Іванович

i.marynenko@dpss.gov.ua

Відділ фітосанітарних заходів на кордоні

Головний спеціаліст

Корж

Альона Василівна

524-63-01

a.korzh@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Директор департаменту

Вдовиченко

Геннадій Павлович

g.vdovychenko@dpss.gov.ua

Відділ організаційного забезпечення діяльності

Начальник відділу

Соломяна-Біссієр

Ілона Миколаївна

279-78-37

i.solomiana-bissiyer@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Андреянова

Олена Іванівна

279-78-37

o.andreianova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шульга

Людмила Олексіївна

279-78-37

l.shulga@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Загородня

Інна Сергіївна

279-78-37

i.zagorodnia@dpss.gov.ua

Відділ господарського забезпечення

Начальник відділу

Чапалюк

Андрій Васильович

279-52-61

a.chapalyuk@dpss.gov.ua

Провідний інженер

Крамар

Валерій Андрійович

279-52-61

v.kramar@dpss.gov.ua

Провідний інженер

Лебідь

Олександр Іванович


Провідний інспектор

Васіна

Оксана Анатоліївна

279-52-61

o.vasina@dpss.gov.ua

Відділ розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації

Начальник відділу

Гришко

Тетяна Анатоліївна

279-79-89

t.hryshko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Григорянц

Майя Олександрівна

279-79-89

Головний спеціаліст

Дзюба

Ірина Миколаївна

279-79-89

i.dzyuba@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кучинська

Оксана Іванівна

279-79-89

o.kuchynska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чистякова

Оксана Олександрівна

278-41-70

o.chystiakova@dpss.gov.ua

Сектор закупівель

Завідувач сектору

Фомінова

Олена Вікторівна

279-09-00

tender@dpss.gov.ua

o.fominova@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кривоносов

Віктор Вікторович

279-09-00

tender@dpss.gov.ua

v.kryvonosov@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Тузинська

Альона Володимирівна

279-09-00

tender@dpss.gov.ua

a.tuzynska@dpss.gov.ua

Відділ документообігу

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Подгаєцький

Анатолій Анатолійович

279-52-51

a.podgayetskyi@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Качмар

Наталія Анатоліївна

278-41-70

n.kachmar@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Погиба

Валентина Вікторівна

278-41-70

v.pohyba@dpss.gov.ua

Провідний інспектор

Корнієнко

Ольга Андріївна

278-84-60

o.korniienko@dpss.gov.ua

Провідний інспектор

Трохимчук

Наталія Валеріївна

278-84-60

n.trokchimchuk@dpss.gov.ua

Відділ реєстрації управлінських документів та архіву

Головний спеціаліст

Кучер

Вадим Андрійович

279-08-00

v.kucher@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кобилянська

Олена Василівна

279-08-00

o.kobylianska@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Відділ проектного офісу цифрових трансформацій і цифровізації

Головний спеціаліст

Опанасенко

Олена Олегівна

279-15-05

o.opanasenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Зубчук

Наталія Олексіївна

528-56-00

n.zubchuk@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Долинський

Єгор Олегович

279-15-05

y.dolinskiy@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Жук

Олександр Миколайович

279-15-05

o.zhuk@dpss.gov.ua

Відділ інформаційних технологій

Головний спеціаліст

Пустовіт

Богдан Олександрович

279-15-05

b.pustovit@dpss.gov.ua

Провідний інженер-програміст

Набок

Роман Сергійович

279-15-05

r.nabok@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Кириченко

Марина Олександрівна

528-56-00

m.kyrychenko@dpss.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ, МОНІТОРИНГУ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник управління 

Лагуткін

Костянтин Юрійович

279-64-16

k.lagutkin@dpss.gov.ua

Відділ внутрішнього аудиту

Заступник начальника управління – начальник відділу

Христенко

Анна Василівна

279-64-16

a.khrystenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст 

Дронишинець

Юлія Олександрівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Карпенко

Олег Олександрович

279-64-16

Головний спеціаліст

Шевченко

Катерина Петрівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шеіна

Галина Вікторівна

279-64-16

auditor@dpss.gov.ua

Відділ моніторингу та координації діяльності

Начальник відділу

Приходько

Микола Леонідович

279-64-16

m.prykhodko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шеремет

Наталія Олексіївна

279-64-16

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Начальник відділу

Потокін

Юрій Олексійович

279-66-83

antikor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Головін

Денис Ігорович

279-66-83

d.golovin@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Шкаврона

Вадим Едуардович

279-66-83

antikor@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Стратович

Ярослав Михайлович

279-66-83

y.stratovych@dpss.gov.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИЙ ВІДДІЛ

В.о. начальника відділу, головний спеціаліст

Скотаренко

Ольга Василівна

278-84-48

o.skotarenko@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Небеська

Олена Вікторівна

528-54-33

o.nebeska@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Якименко

Наталія Леонідівна

279-12-70

Головний спеціаліст

Клименко

Оксана Сергіївна

o.klimenko@dpss.gov.ua

Провідний інспектор

Кухтюк

Тетяна Миколаївна


СЕКТОР ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Завідувач 

сектору

Лемак

Михайло Степанович

m.lemak@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст

Чужакіна

Катерина Євгеніївна

k.chuzhakina@dpss.gov.ua

Головний спеціаліст мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Головний спеціаліст мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Мартинчук

Микола Іванович

528-62-16

m.martynchuk@dpss.gov.ua


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux