Держпродспоживслужба продовжує вживати відповідні заходи щодо запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед дітей
опубліковано 02 квітня 2020 року о 17:49

На виконання доручень Прем’єр-міністра України від 25.10.2019 № 37580/0/1/19 за результатами селекторної наради з питань безпечності харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 25.10.2019, від 11.11.2019 № 39919/0/1/19 за результатами селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра України з питання реалізації програм і проєктів регіонального розвитку від 08.11.2019 року, від 08.11.2019 № 40306/2/1-19 до Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» та від 19.12.2019 № 44801/1/1-19 до Указу Президента України від 07.12.2019 № 894 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей» видано доручення т. в. о Голови Держпродспоживслужби від  06.02.2020 № 601-10.1/10, яким керівників територіальних органів Держпродспоживслужби зобов’язано вживати відповідних заходів стосовно запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед дітей. 

Так, на виконання доручення т. в. о Голови Держпродспоживслужби від 06.02.2020 № 601-10.1/10 за інформацією Головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві (далі – Головні управління) за період з 25.10.2019 (дата доручення Прем’єр-міністра України від 25.10.2019 № 37580/0/1-19) по 20.03.2020 здійснено майже 5,3 тис. заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів в закладах освіти, у тому числі 2171 – у закладах дошкільної освіти та 3083 – у закладах загальної середньої освіти). Порушення встановлено у 61 % (1326) закладів дошкільної освіти та 65,5% (2021) закладів загальної середньої освіти.

Основними порушеннями були: не забезпечено простежуваність процесів, не достатній набір та площа приміщень харчоблоків, порушення поточності виробничих процесів приготування їжі, не дотримання товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів, порушення технології приготування страв, термінів та температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції, порушення дезінфекційного режиму, недостатність або несправність технологічного обладнання, яке використовується для обробки сирої та готової продукції, відсутнє маркування розроблювального та прибирального інвентарю, кухонного посуду, факти допуску до роботи працівників без медичних оглядів або без наявності особових медичних книжок у окремих працівників, порушення правил особистої гігієни особами, які брали участь у приготуванні страв, не розроблені та не запроваджені постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних  точках тощо (Дніпропетровська, Львівська та Житомирська області).

Крім цього, здійснено майже 1,4 тис заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів відносно постачальників харчових продуктів до закладів освіти, у тому числі в 566 закладах дошкільної освіти та в 782 закладах загальної середньої освіти. Порушення встановлено у 38% (216) постачальників до закладів дошкільної освіти та 51% (402) постачальників до закладів загальної середньої освіти.

Основними порушеннями були: приймання харчових продуктів і продовольчої сировини сумнівної якості невідомого походження та неналежного маркування, відсутність супровідних документів на харчові продукти та продовольчу сировину, не дотримання вимог законодавства щодо надання інформації про харчові продукти (розміщення та представлення обов’язкової інформації) у повному обсязі, порушення вимог до маркування харчових  продуктів, порушення правил експлуатації обладнання, не розроблені та не запроваджені постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних  точках тощо (Дніпропетровська, Житомирська та Харківська області).

Також здійснено більш ніж 2,7 тис. заходів державного нагляду (контролю) у сфері санітарного законодавства в закладах освіти, у тому числі в 1728 у закладах дошкільної освіти та в 1013 закладах загальної середньої освіти). Порушення виявлено у 61% (1052) закладів дошкільної освіти та 72% (734) закладів загальної середньої освіти.

Основними порушеннями були: перевищення нормативної наповнюваності групових осередків закладів дошкільної освіти, не задовільне забезпечення закладів освіти питним водопостачанням, відсутність належних умов для дотримання дітьми та персоналом закладів освіти правил особистої гігієни, а саме відсутність гарячої проточної води для миття рук перед обідньою залою та санвузлів, медичні кабінети не оснащені у повному обсязі  медичним обладнанням, порушення ведення медичної документації (відсутні амбулаторні журнали, журнали обліку інфекційних захворювань, проведення санітарно-освітньої роботи), недотримання поточності виробничих процесів на харчоблоці, порушення режиму миття столового та кухонного посуду, не дотримання погодженого примірного двотижневого меню, порушення товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів, відсутність документів щодо якості та безпечності дезінфекційних засобів, нових меблів, невиконання норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних і оздоровчих закладах», тощо (Харківська, Львівська та Кіровоградська області).

Працівниками територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь у проведенні  майже 6,4 тис. комісійних перевірок дотримання вимог законодавства в закладах освіти, у тому числі в 1465 закладах дошкільної освіти та в 2633 закладах загальної середньої освіти. Також взято участь у проведенні 102 комісійних перевірок постачальників харчових продуктів до закладів освіти, порушення встановлено у 43 % закладів, у тому числі в 11 постачальників до закладів дошкільної освіти та в 33 постачальників до закладів загальної середньої освіти.

За даними Головних управлінь організація харчування в 20,0 тис. (79,1%) закладів освіти, у тому числі в 10305 закладах дошкільної освіти та в 9735 закладах загальної середньої освіти, здійснюється на базі власних харчоблоків з персоналом, що входить до складу закладу.

У 4,5 тис. (17,9 %) закладів освіти, у тому числі  в 555 закладах дошкільної освіти та в 3993 закладах загальної середньої освіти організація харчування здійснюється суб’єктами господарювання, що орендують харчоблоки в закладах освіти.

Привозним гарячим харчуванням забезпечується 302 заклади освіти (1,1%), у тому числі в 18 закладах дошкільної освіти та в 284 закладах загальної середньої освіти.

Лише буфетною продукцією забезпечується харчування у 511 (2%) закладах освіти, у тому числі в 9 закладах дошкільної освіти та в 502 закладах загальної середньої освіти.

Існує негативна тенденція щодо забезпечення закладів освіти питною водою гарантованої якості. Не мають холодної проточної води 119 харчоблоків закладів освіти, у тому числі в 31 закладі дошкільної освіти та у  88 закладах загальної середньої освіти, не мають  гарячої проточної води 228 харчоблоків закладів освіти, у тому числі в 48 закладах дошкільної освіти та  в 172 закладах загальної середньої освіти, працюють на привозній воді 607 харчоблоків закладів освіти, у тому числі в 249 закладах дошкільної освіти та в 358 закладах загальної середньої освіти.

Несприятлива ситуація щодо якості питної води, підтверджується результатами проведення лабораторних досліджень під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства.

Так, територіальними органами Держпродспоживслужби забезпечено проведення лабораторних досліджень 3,3 тисячі проб води за бактеріологічними показниками та 2,74 тисячі проб за санітарно-хімічними показниками. Питома вага нестандартних проб за бактеріологічними показниками склала 8,0 %, за санітарно-хімічними - 29,2%.

Залишається негативною ситуація щодо каналізування закладів. У зв`язку з виходом з ладу старих систем каналізування або відсутністю каналізації у населених пунктах сільської місцевості у закладах освіти це питання вирішується шляхом каналізування на вигріб, що призводить до збільшення кількості таких закладів. Не підключено до централізованого або локального каналізування (каналізовані на вигріб) більш ніж 12,7 тис. (50 %) харчоблоків закладів освіти, у тому числі в 4882 закладах дошкільної освіти та в 7843 закладах загальної середньої освіти.

Матеріально-технічна база харчоблоків закладів залишається на недостатньому рівні. Не мають достатньої кількості холодильного обладнання більш ніж 2,2 тис. закладів освіти, у тому числі 785 закладів дошкільної освіти та 1446 закладів загальної середньої освіти, технологічного обладнання не достатньо у 3,8 тис. закладів освіти, у тому числі в 1270 закладах дошкільної освіти та в 2531 закладі загальної середньої освіти.

За результатами лабораторного контролю харчових продуктів, сировини, готових страв, питома вага проб з відхиленням по калорійності становила 15,7 %, показник відхилень бактеріального забруднення готових страв становив 3,9 %, показник відхилень за фізико-хімічними показниками готових страв становив 14,5 %показник відхилень за мікробіологічними  показниками сировини становив 2,8 %, показник відхилень за фізико-хімічними показниками сировини становив 9,6 %показник позитивних змивів на умовно патогенну мікрофлору з обладнання, інвентарю, рук та санітарного одягу кухарів закладів склав 5,0 %.

В усіх випадках Держпродспоживслужбою вжито відповідних заходів реагування та поінформовано місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Так, посадовими особами Держпродспоживслужби у ході виконання зазначених доручень відносно постачальників харчових продуктів до закладів освіти за встановлені порушення законодавства у сфері безпечності харчових продуктів надано 814 приписів (розпоряджень, пропозицій), складено 29 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено 27 штрафів на суму 509304 грн, винесено 18 рішень про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів, винесено 42 рішення про вилучення продукції, 30 суб’єктів господарювання прийняли власне рішення про вилучення продукції. Всього вилучено близько 1,7 т харчових продуктів, відсторонено від роботи 1 посадову особу, припинено державну реєстрацію 4 операторів ринку.

Крім цього, посадовими особами Держпродспоживслужби відносно закладів освіти за встановлені порушення законодавства у сфері безпечності харчових продуктів керівникам закладів надано 3125 приписів (розпоряджень, пропозицій), складено 74 протоколи про адміністративні правопорушення, накладено 31 штраф на суму 303195 грн, накладено одну фінансову санкцію, винесено 8 рішень про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів, в двох закладах призупинено діяльність за рішенням ТЕБ та НС, винесено 15 рішень про вилучення продукції, 59 суб’єктів господарювання прийняли власне рішення про вилучення продукції. Всього вилучено біля 1,1 т харчових продуктівВідсторонено від роботи 11 осіб персоналуприпинено державну реєстрацію одного оператору ринку.

Посадовими особами Держпродспоживслужби відносно закладів освіти за встановлені порушення у сфері санітарного законодавства з метою приведення закладів до вимог законодавства керівникам закладів освіти надано 2613 приписів (розпоряджень, пропозицій), складено 397 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено 397 штрафів на суму 75569 грн, відсторонено від роботи 36 осіб персоналу.

Головними управліннями за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) з метою вжиття заходів стосовно запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед дітей до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування направлено 2828 листів, до правоохоронних органів – 17 листів, керівникам закладів освіти – 4428 листів.

В порядку здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) було розглянуто 70 звернень громадян щодо порушення під час  організації харчування у дитячих організованих колективахЗа результатами розгляду звернень у 30 випадках (43%) факти було підтверджено та вжито відповідних заходів реагування щодо усунення порушень.

З метою підвищення санітарно-освітніх знань персоналу закладів освіти щодо вжиття заходів стосовно запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед дітей було проведено 3003 лекції, 27763 бесіди, підготовлено 845 статей для преси, 85 виступів на радіо та 60 - на телебаченні. Спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою збереження здоров'я та формування здорового способу життя серед дітей проведено 2112 нарад, 1286 семінарів та 182 колегії.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux