Щодо здійснення Держпродспоживслужбою державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни
опубліковано 30 жовтня 2020 року о 16:53

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,   контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

  За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби    станом на 29 жовтня 2020 року здійснено 21489 комісійних перевірок об’єктів водопостачання,  у тому числі 6794 об’єктів централізованого (62,5%)  та 14701 об’єктів децентралізованого водопостачання (26,9%).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 10835 об’єктах водопостачання (50,4%), зокрема на 3740 об’єктах централізованого водопостачання (55%) та 7093 об’єктах децентралізованого  водопостачання (48,2%). 

Так,  значну кількість порушень вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на перевірених об’єктах централізованого водопостачання, зокрема у Вінницькій області  на 62%, Волинській області - 84,4%, Дніпропетровській  - 99%,  Донецькій - 92%,  Житомирській - 71%, Запорізькій - 97,3%, Київській - 53%, Кіровоградській - 76%, Луганській -17%, Львівській - 37%, Миколаївській  - 95%,   Одеській  - 53%,  Полтавська - 56%, Рівненській - 79%,  Сумській - 50%, Тернопільській - 39%, Харківській - 56%, Херсонській - 40%, Хмельницькій - 77%, Черкаській -24%, Чернівецькій - 75%, Чернігівській - 29%, в м. Києві із перевірених 56 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 11 об’єктах (19%).

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання   є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

Аналогічна ситуація складається і при перевірках об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), так  із перевірених 14701 зазначених об’єктів порушення вимог законодавства встановлено на 7093 перевірених об’єктах (48,2%). 

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання (від 93% до 80% відповідно), у Донецькій області встановлено порушення на 77% таких об’єктів, Закарпатській -14%, Івано-Франківській -15%, Київській - 34%, Кіровоградській  - 64%, Луганській - 23%, Львівській - 55%, Полтавській - 58%, Вінницькій - 29%, Волинській, Житомирській, Хмельницькій - 50%, Чернівецькій  - 21%, Тернопільській - 18%, м. Київ - 17%.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах децентралізованого водопостачання є: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

Обстежено 761 об’єкт водовідведення, порушення встановлено на 291 об’єктах (38,6%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість недоліків встановлено у Вінницькій (54%),  Волинській - 48%, Дніпропетровській (100%),  Донецькій - 88%, Запорізькій (92%), Житомирській (39%),  Луганській (61%), Київській (26%), Кіровоградській (61%), Миколаївській - 91%, Одеській (34%), Полтавській (44%), Херсонській - (46%), Хмельницькій (77%), Чернівецькій -  58%, у м. Києві недоліків при перевірці об’єкту водовідведення порушень не виявлено.

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 28714 проб питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень складає близько 10,2%,   у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 11651 проб питної води, відхилення склало близько 7,1% та 20104 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  близько 11,2 %; проведено 465 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено в Одеській області у 17 пробах питної води. 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 24% від відібраних проб, Чернівецькій - 35%, Одеській -17%, Вінницькій - 13%, у Донецькій - 11%, Закарпатській   близько 9%, Івано-Франківській - 6%, Житомирській (19%),  Луганській - 9%, Черкаській -7%, у Тернопільській - 8% та інших.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 67%, Запорізькій - 61%, Житомирській - 35%, Миколаївській - 60%, Одеській - 86%, Луганській - 32%, Полтавській - 32%, Рівненській - 40%, Тернопільській - 38%, Херсонській - 24%.

Досліджено 8132 проби води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них 30% проб з відхиленнями, у тому числі досліджено 4731 проб за мікробіологічними показниками, відхилення   складає близько  27% та 5699 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  23%. Проведено 197досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах в Одеській області.

Проведено дослідження 2673  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 3,1%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 2,7%, за  мікробіологічними - 6,3%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1258 засідань комісій ТЕБ та НС, видано 3750 приписів  (пропозицій),  накладено 330 штрафів, передано 3 справи до правоохоронних органів (Харківська область),  один об’єкт закритий за рішенням суду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод   від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на сайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

 Додаткова інформація. 

   Донецька облдержадміністрація на виконання пункту 3 Указу Президента України від 13.03.2020   № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SАRSСоV-2 поінформувала,  

що на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства області триває робота із здійснення посиленого контролю за якістю води та стоків.

Так, з 22 червня 2020 по 23 жовтня 2020 (включно) виробничими лабораторіями відокремлених підрозділів комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» та водопостачальними підприємствами, що належать до комунальної власності територіальних громад, відібрано та досліджено 24102 проб питної води. Питома вага проб, що мають відхилення від встановлених гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками, складає 0,49 %, що не перевищує багаторічний показник та в 4 рази менше за допустимий рівень відхилень для водопровідних мереж, встановлений ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» який складає 2%.


З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення. Разом з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування здійснено перевірки дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, здійснення контролю за якістю питної води  та виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води у об’єктах водопостачання.

В області обстежено 625 водопроводів  (39 централізованих і 586 децентралізований об’єкти водопопостачання). 

Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за звітний період відібрано:

604 проб питної води (централізоване водопостачання) із них за мікробіологічними показниками - 311, нестандартних - 19; за санітарно-хімічними показниками - 293, нестандартних – 24 , на вірусологічні показники - 19, відхилень немає.

1442 проби питної води (децентралізоване водопостачання), із них за мікробіологічними показниками - 737, нестандартних - 108; за санітарно-хімічними показниками - 705, нестандартних -77, на вірусологічні показники - 32, відхилень немає.

З децентралізованих джерел відібрано 554 проби за мікробіологічними показниками, встановлено 70 позитивних та 552 за санітарно-хімічними показниками, встановлено 60 нестандартних.

Керівникам органів місцевого самоврядування районів надані методичні рекомендації щодо дезінфекції громадських та індивідуальних колодязів, необхідності проведення впорядкування місць громадського водокористування, розташованих на підлеглій адмінтериторії.

Контроль за якістю питної води здійснюється виробничими лабораторіями управлінь водопровідно-каналізаційного господарства та акредитованими лабораторіями.

При обстеженні водопровідно-каналізаційних господарств виявлені  такі недоліки:

на водопровідно-каналізаційному господарстві м. Городенка  призупинено налаштування станції пом'якшення води, реконструкція хлораторної установки для знезараження води, реконструкція очисних каналізаційних споруд у зв'язку з відсутністю коштів;

на централізованих водопроводах смт. Отинія, смт. Гвіздець,   с. Ковалівка, с. Турка Коломийського району відсутні проекти зон санітарної охорони,  знезараження води перед подачею в мережу здійснюється з порушенням технологічного регламенту;

на централізованому водопроводі Брошнівської ОТГ не погоджено проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання (масив «Автоматика», «Школа», «ЦБМ») із Держпродспоживслужбою;

водопровід Войнилівської селищної ради Калуського району - нерозроблений проект організації зони санітарної охорони свердловин, впродовж тривалого часу не вирішується питання ефективного знезараження питної води.

По виявлених недоліках керівникам водопровідно-каналізаційних господарств районів, сільським головам,  головам об’єднаних територіальних громад, керівникам органів місцевого самоврядування направлені листи з пропозиціями щодо посилення контролю за дотриманням режиму в межах зон санітарної охорони водопроводу, забезпечення дотримання вимог правил експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення, технологічних регламентів водопідготовки; забезпечити водопроводи необхідним запасом хлорреагентів для знезаражування питної води, проводити регулярне визначення вмісту залишкового хлору у воді; проведення переобліку, дезінфекції та паспортизації громадських криниць.

Надані  інформаційні матеріали щодо профілактики поширення коронавірусу SARS-CoV-2 для розміщення їх біля джерел децентралізованого водопостачання (каптажі, громадські криниці).

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Житомирській області зобов’язано усіх керівників територіальних управлінь посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

 Протягом останнього тижня спеціалістами Андрушівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області проведено плановий захід державного нагляду по обстеженню водопроводу обслуговуючого кооперативу ЖКК «Джерело» с. Стара Котельня Андрушівського району. 

В ході обстеження виявлено такі порушення вимог санітарного законодавства: відсутність робочої програми виробничого контролю за якістю питної води з описом технологічного процесу виробництва питної води, відсутності інформування територіального управління Держпродспоживслужби щодо аварійних ситуацій на ділянках водопроводу, простроченого терміну дії паспорту радіаційної безпеки якості питної води.

За встановлені порушення вимог санітарного законодавства на керівника підприємства складено протокол про адмінправопорушення та винесено постанову про накладення штрафу.

Окрім того,  з початку звітного періоду було проведено планові та позапланові заходи державного нагляду по обстеженню 152 об’єктів централізованого водопостачання, 308 об’єктів децентралізованого водопостачання та 49 об’єктів водовідведення.

Спеціалістами територіальних управлінь з джерел централізованого водопостачання було відібрано 1200 проб питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, з джерел децентралізованого водопостачання - 598,  з поверхневих водойм I категорії - 53. Відхилення від гігієнічних нормативів якості води було виявлено в 321 пробі питної води з джерел централізованого водопостачання, у 238 пробах питної води з джерел децентралізованого водопостачання та в 27 пробах води водойм I категорії.        

 За вказаний період по виявлених порушеннях вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення керівникам підприємств надано 220 приписів та 74 пропозиції щодо усунення порушень вимог законодавства при комісійних перевірках. На відповідальних осіб складено 34 протоколи про адміністративне правопорушення та винесено постанови про накладення штрафів на суму 5491 грн. З даного питання  ініційовано проведення 24 засідань комісій з питань ТЕБ та НС.


Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області станом на 23.10.2020 структурними підрозділами (районними управліннями) Головного управління ініційовано та прийнято участь у 56 позачергових районних засіданнях комісій ТЕБ та НС.  

Всього проведено 392 обстеження об’єктів водопостачання, з них 246 об’єктів централізованого водопостачання та 146 децентралізованого водопостачання, окрім того із загальної кількості обстежено 80% водогонів

У  ході комісійних обстежень виявлено порушення на 179 об’єктах (46%) із загальної кількості перевірених - 392.

Із врахуванням санітарно-епідемічної ситуації організовано відбір проб питної води та проведення лабораторних досліджень: проведено відбір та досліджено всього досліджено 12333 проб питної води з джерел централізованого водопостачання, із них за санітарно-хімічними показниками 10589 проб, з них не відповідали вимогам - 99 проб; за мікробіологічними показниками досліджено - 1686 проби, з них з відхиленням - 16 проб;

Основними видами порушень виявлені в ході комісійних обстежень з питань лабораторного контролю якості питної води є:  не проводиться лабораторний контроль на сільських водогонах; не проводиться лабораторний контроль якості питної води з джерел децентралізованого водопостачання.

Згідно інформації наданої органами місцевого самоврядування (комунальними установами, що забезпечують населення питною водою), адміністраціями підприємств також організовано в рамках додаткового виробничого контролю в період карантину проведення лабораторних досліджень води питної з РЧВ, водонапірних башт, мережі за умов укладених угод з ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» та іншими акредитованими лабораторіями.

Також, в зв’язку з ускладненою епідемічною ситуацією, керівництвом комунальних підприємств водопостачання в районах Київської області прийнято рішення про збільшення концентрації хлору у воді до максимально допустимого рівня 1,2 мг/дм3.

Фахівцями районних управлінь Головного управління за результатами проведених комісійних перевірок та виявлених порушень направлено 109 інформаційних листа на адреси комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування для реагування.

За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області на території області продовжуються обстеження об’єктів питного водопостачання та водовідведення.

За поточний тиждень обстежено 18 об’єктів водопостачання, на 6 об’єктах виявлені порушення, 33,3 % (1 об’єкті централізованого водопостачання,
5 об’єктах - нецентралізованого).

При обстеженні об’єктів централізованого водопостачання виявлено, що на території першого поясу зони санітарної охорони джерел водопостачання відсутні попереджувальні написи (таблички), виробничий лабораторний контроль безпечності та якості питної води проводиться з порушенням термінів, визначених затвердженою робочою програмою (графіком) виробничого лабораторного контролю безпечності та якості питної води (водогін комунального підприємства «Куколівське», Олександрійський район).

Основними порушеннями, виявленими за поточний тиждень на об’єктах нецентралізованого водопостачання є: не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, періодичний контроль безпечності та якості питної води не здійснюється, відсутні графіки дослідження води за видом контролю, переліком показників, періодичністю, місцями (точками) відбору (колодязі Гарманівської сільської ради, Компаніївський район), за результатами виробничого лабораторного контролю вода питна не відповідає вимогам за вмістом нітратів (колодязі Червонокам’янської сільської ради, Олександрійський район).

З метою усунення порушень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, органам місцевого самоврядування направлено 3 рекомендаційні листи.

За тиждень проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Олександрійському районі.

З початку звітного періоду під час обстежень та позапланових заходів перевірено відповідність водопостачання для населення вимогам чинного законодавства на 1817 об’єктах, на 1195 об’єктах водопостачання виявлені порушення (65,8%),  у тому числі 185 об’єктів централізованого водопостачання та 1010 децентралізованого. Обстежено 38 об’єктів водовідведення, з них на 23 (60,5%) виявлені порушення.

З метою усунення порушень, виявлених у ході обстежень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, водовідведення місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування направлено 510 пропозицій, рекомендаційних листів, приписів.

Проведено 50 засідань обласної, міських та районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення населення питною водою в період карантину та усунення недоліків на об’єктах водопостачання.

Досліджено: 911 проб питної води з об’єктів централізованого водопостачання, виявлено 54 відхилень за санітарно-хімічними та  1 за мікробіологічними показниками;  812 проб води з об’єктів нецентралізованого водопостачання, виявлено 60 відхилень за санітарно-хімічними та 13 за мікробіологічними показниками.

Досліджено 42 проби поверхневої води в місцях водозаборів та скиду стічних вод, відхилень не виявлено.


За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за минулий тиждень проведено комісійну перевірку одного об’єкту водопостачання, порушення не виявлено. Об’єкти водовідведення не обстежувалися.

Лабораторно досліджено із централізованих систем водопостачання 2 проби питної води, з них 1 пробу за мікробіологічними показниками, 1 пробу за санітарно-хімічними показниками. Досліджена вода відповідала вимогам законодавства.

Фахівцями Головного управління в Луганській області активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

За дорученням регіональної комісії ТЕБ і НС постачальники питної води направляють до Головного управління результати виробничого лабораторного контролю.

За період з 16 жовтня по 22 жовтня 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області спільно з представниками місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування було проведено 2 комісійні перевірки 2-х об’єктів водопостачання та 16 перевірок стану внутрішніх водопровідних мереж закладів дошкільної та шкільної освіти,  закладів громадського харчування. 

 При проведенні спеціалістами Білокуракинського районного управління комісійної перевірки водогону Білокуракинської дільниці районного комунального підприємства «Старобільськвода порушень не виявлено.

Спеціалістами Станично-Луганського районного  управління проведено комісійну перевірку комунального підприємства, яке надає послуги водопостачання населенню та 3 позапланових заходи державного нагляду (контролю), в тому числі щодо контролю за організацією водопостачання та водовідведення в дошкільних  загальноосвітніх закладах.

При проведенні комісійної перевірки КП Чугинської сільської ради «Оазіс» встановлено, що  на підприємстві  не організовано  виробничий контроль безпечності та якості питної води з джерел та водопровідної мережі (останній раз виробничий контроль проводився в серпні 2019 року).

За результатам комісійного обстеження на адресу органу місцевого самоврядування надана довідка з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень.

Санітарно-гігієнічний стан внутрішніх водопровідних мереж всіх освітніх перевірених закладів задовільний, видимих течій не виявлено. Наявні схеми систем водопостачання та водовідведення закладу, затверджені керівниками. Перед початком навчального року проведено профілактичні ревізії водопровідно-каналізаційних мереж закладів, про що складено відповідні акти обстежень. Заведені журнали аварійно ремонтних робіт.

Лабораторний контроль питної води за  бактеріологічними показниками на відповідність вимогам гігієнічнічним вимоги до питної води проводиться Сватівською міжрайонною державною лабораторією Держпродспоживслужби згідно договору з відділом освіти Сватівської райдержадміністрації № 2   від 08.01.2020.

Всі заклади каналізовані на вигріб, де стоки від харчоблоку, внутрішніх туалетів видаляються через локальну каналізаційну мережу до надвірної вигрібної ями.

За період  з  16 жовтня по 22 жовтня 2020 року з розподільчої мережі відібрано та досліджено 14 проб води централізованого водопостачання за мікробіологічними та санітарно - хімічними показниками та 4 проби води децентралізованого водопостачання за мікробіологічними показниками.

За результатами лабораторних досліджень відхилень від норм не виявлено. 

Вживаються усі належні заходи щодо  попередження, контролю та зниження ступеня поширення захворювань,  пов'язаних із водою,  у рамках комплексних систем водопостачання з метою сталого використання   водних   ресурсів,   забезпечення   якості  води  в навколишньому середовищі, безпечної для здоров'я людей, та охорони водних екосистем

Робота в даному напрямку проводиться та перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області продовжує заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

Протягом 19-23 жовтня 2020року проведено 29 комісійних обстежень об’єктів системи водопостачання за участю органів місцевого самоврядування. Обстежено 3 сільські водогони в Буринському, Кролевецькому, Сумському  районах та 26 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Порушень санітарного законодавства щодо утримання  споруд централізованого та децентралізованого водопостачання під час здійснення  перевірок не  виявлено.

В ході санітарно-епідеміологічних обстежень об’єктів протягом тижня було досліджено 42 проб води питної з об’єктів централізованого водопостачання за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, з них 4 проби води не  відповідали гігієнічним вимогам за вмістом заліза та 52 проби  води питної з об’єктів децентралізованого водопостачання (відхилення в 11 пробах  по загальній жорсткість та залізу).

Головам сільських рад, на балансі яких знаходяться  шахтові колодязі громадського користування та керівникам об’єктів централізованого водопостачання в Буринському, Сумському, Білопільському районах, де   було виявлено невідповідність води питної гігієнічним вимогам направлено пропозиції щодо  проведення заходів по  усуненню недоліків та забезпеченню населення якісною питною водою.


З метою посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Головним управління Держпродспоживслужби в Херсонській області за минулий тиждень проведено комісійні перевірки 209 об’єктів систем водопостачання.

Протягом звітного періоду Каховським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області було проведено обстеження стосовно виконання наданих раніше пропозицій комунального підприємства «Волинське СКП» (3 діючих артезіанських свердловини, які забезпечують водою один населений пункт), за результатами обстеження встановлено, що пропозиції виконані.

Із залученням спеціалістів органів місцевого самоврядування проведено 203 комісійних обстеження об’єктів питного водопостачання у населених пунктах Великолепетиського, Верхньорогачицького, Великоолександрівського, Високопільського, Горностаївського, Іванівського, Нижньосірогозького, Нововоронцовського, Новотроїцького, Олешківського районах та м. Херсоні.  За результатами проведених обстежень порушення встановлено на 146 об’єктах питного водопостачання.  У Нижньосірогозькому районі та м. Херсон перевірено 4 об' єкти водовідведення, з них на 3 встановлено порушення.

Основні виявлені порушення: не забезпечено дотримання водоохоронного режиму у перших поясах зон санітарної охорони артезіанських свердловин; відсутність огородження 1-го поясу; не забезпечено проведення відомчого лабораторного контролю в повному обсязі, тощо.

За результатами комісійних обстежень керівникам підприємств та органів місцевого самоврядування надано 38 пропозицій про усунення виявлених порушень.

Олешківським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області для досліджень відібрано 6 проб питної води (з джерел централізованого водопостачання) на мікробіологічні показники та 6 проб питної води на санітарно-хімічні показники, дослідження тривають.

За результатами лабораторних досліджень якості питної води у відібраних на попередньому тижні 18 пробах питної води (з джерел централізованого водопостачання) встановлено, що 3 проби не відповідають за санітарно-хімічними показниками.

Фахівцями районних, міжрайонних та міських управлінь протягом тижня проведений аналіз стану питного водопостачання на адміністративних територіях області, визначеного за результатами комісійних перевірок підприємств за участю органів місцевого самоврядування. Проблемними питаннями залишаються питання стосовно забезпечення населення області доброякісною питною водою, зношеність та аварійний стан споруд та мереж водопостачання.

За звітний період ініційовано та прийнято участь у 20 засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС.


Районними та міськими структурними підрозділами Головного управління  в Харківській області спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування за звітний період за період з 14.10.2020 по 20.10.2020 здійснено комісійні перевірки 4 об’єктів централізованого, 18 об’єктів децентралізованого водопостачання,  порушення виявлені на 2 об’єктах централізованого та 4 об’єктах децентралізованого водопостачання.

         В ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах централізованого водопостачання виявлені наступні порушення: невідповідність показників безпечності та якості питної води (КП «АКВА» Шевченківської селищної ради); недотримання кратності та обсягів проведення виробничого контролю якості питної води  (водогін Ізюмського лісгоспу в с. Діброва Ізюмського району).

На об’єктах децентралізованого  водопостачання  виявлені наступні порушення: не забезпечено проведення щорічної профілактичної дезінфекції громадських колодязів (Новопокровська селищна рада  Чугуївського району);

не оформлені санітарні паспорти на інженерні споруди нецентралізованого питного водопостачання (Люботинська міська рада).

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області організовано відбір та дослідження проб води з джерел та мереж централізованого водопостачання.

За період з 06.10.2020 по 15.10.2020 досліджено 75 проб питної води на санітарно-хімічні та санітарно-бактеріологічні показники, 25 проб на паразитологічні показники. За результатами проведених досліджень не відповідали гігієнічним вимогам до води питної 39 проб води за санітарно - хімічними показниками,  10 - за санітарно-бактеріологічними  показники, 3 -            за паразитологічними показниками. Фахівцями структурних підрозділів Головного управління організовано заходи щодо доведення якості питної води до нормативних показників.

         З метою забезпечення усунення виявлених порушень видано 4 приписи та 7 відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. 

 

Фахівці Держпродспоживслужби в Черкаській області з 19.10.2020 по 23.10.2020 взяли участь у 3 перевірках підприємств централізованого водопостачання, порушення вимог санітарного законодавства виявлено на -  2 (КП "Уманьводоканал" – недотримання технологічного регламенту та неналежне утримання санітарно-захисних зон; КП "Катеринопільське селищне житлово-комунальне господарство" – не розроблений та не погоджений у встановленому порядку технологічний регламент виробництва питної води, не проводиться дослідження питної води після ліквідації аварійних ситуацій).

З розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 14 проб питної води, 8 проб води за санітарно-хімічними показниками, відхилень не виявлено.

За встановлені порушення на в.о. керівника КП "Катеринопільське селищне житлово-комунальне господарство" складено протокол про адміністративне правопорушення, на адресу керівників КП «Уманьводоканал»    та КП "Катеринопільське селищне житлово-комунальне господарство" направлено 2 приписи.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux