Щодо посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення
опубліковано 05 лютого 2021 року о 09:50

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування у поточному році продовжує здійснювати перевірки об’єктів систем водопостачання щодо виконання дотримання ними вимог протиепідемічних заходів, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби  активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

Слід зазначити, що на даний час  не всі місцеві органи виконавчої влади активно долучаються до виконання поставлених завдань, зокрема  щодо здійснення комісійних перевірок об’єктів систем водопостачання  (Дніпропетровська, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька області).  

За інформацією територіальних органів у 2021 році під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 63630  об’єктів водопостачання, у тому числі 10321 об’єктів централізованого та  53299 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Станом на 04 лютого 2021 року здійснено 535 комісійних перевірок об’єктів водопостачання, зокрема 199 об’єктів централізованого та 336 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства із перевірених об’єктів водопостачання порушення встановлено на 186 об’єктах (34,8%), у тому числі на 79 об’єктах централізованого водопостачання (39,7%) та 109 об’єктах децентралізованого водопостачання (32,4%).

З початку року у Вінницькій області обстежено 6 об’єктів централізованого та 7 децентралізованого водопостачання, порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на  одому об’єкті централізованого та 4 - децентралізованого, у Волинській області із обстежених 11 об’єктів водопостачання, порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на 3 об’єктах, у Кіровоградській області перевірено 46 об’єктів, порушення встановлено на 7 об’єктах централізованого та   39 децентралізованого водопостачання, у Луганській області із обстежених   11 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на    2  об’єктах, у Харківській області із обстежених 75 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 6  об’єктах централізованого та  41 об’єкті децентралізованого, у Хмельницькій області із обстежених   126 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на  15 об’єктах централізованого та 32 об’єктах децентралізованого, у м. Києві перевірено 8 об’єктів централізованого та 13 об’єктах децентралізованого водопостачання, порушення встановлено на 15 об’єктах централізованого та 32 об’єктах децентралізованого водопостачання.

 Кількість перевірених об’єктів водопостачання у Донецькій,  Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській,  Львівській,  Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій не значна.

Перевірку об’єктів системи водозабезпечення  не розпочато у Дніпропетровській та Одеській областях. 

Із перевірених 336 об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини)  порушення вимог законодавства встановлено на 109 перевірених об’єктах (32,4%).  

З початку звітного періоду обстежено 8 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 5 об’єктах.

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

За зазначений  період  досліджено 2398 проб питної води централізованого водопостачання, частка відхилень від гігієнічних норм склала 1,6%. Досліджено за мікробіологічними показниками - 386 проб, відхилення склало 2,8% та санітарно-хімічними показниками - 2036, відхилення від гігієнічних норм           склало 1,6%.

Досліджено 147 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, відхилення встановлено майже у 5,4% відібраних проб,  зокрема за  санітарно-хімічними показниками відхилення виявлено у 6 пробах (8,2%) та за мікробіологічними показники у 2 пробах (2,6%).

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 16 засідань комісій ТЕБ та НС, видано 73 приписи  (пропозиції) та  рекомендаційних листів, накладено 9 штрафів (Донецька, Запорізька, Миколаївська, Львівська область).

 Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання    є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

На переважній більшості об’єктів децентралізованого водопостачання виявлено порушення: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.


Так, спеціалістами Держпродспоживслужби у Вінницькій області спільно з місцевими органами виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування проведено комісійні обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів області.  

Станом на  4 лютого 2021 року проведено 13  комісійних перевірок  об’єктів, у тому числі 6 об’єктів централізованого та 7 об’єктів  децентралізованого  водопостачання.

У ході обстежень вказаних об’єктів перевірялись режим охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого та децентралізованого водопостачання; правила експлуатації систем питного водопостачання, режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами; здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем питного водопостачання; дотримання вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води.

На 5 об’єктах були виявлені порушення санітарного законодавства, основними з яких є: на централізованих міських та локальних сільських водогонах відсутність радіаційного паспорту (1 об’єкт);  не розроблені графіки проведення лабораторних досліджень (1 об’єкт), не проводиться лабораторний контроль (1 об’єкт).

За результатами обстежень керівникам  підприємств   направлено  1 припис та 3 пропозиції по усуненню порушень.

Окрім того, відповідні інформаційні листи, пропозиції щодо упорядкування зон санітарної охорони джерел водопостачання, приведення в належний санітарно-технічний стан водопровідних мереж та споруд, дотримання кратності лабораторного контролю питної води, направлені в органи місцевої влади. 

 

Головним  управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області триває робота щодо обстеження об’єктів питного водопостачання.

Станом на 04.02.2021 року проведено перевірки 2 підприємств централізованого водопостачання: Маріупольського регіонального виробничого управління комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (Маріупольське РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу») та комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «Маріупольське ВУ ВКГ»).

Порушення санітарного законодавства виявлено на обох підприємствах, зокрема  недостатньо забезпечений нагляд і контроль за належним  станом будівельних конструкцій (протікання дахів, стін).  Не в повному обсязі встановлено слідкування за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, люків-лазів, дверей, витоками і затопленням камер перемикань засувок, фільтрів-поглиначів, систем роздачі води.

За  результатами виробничого лабораторного  контролю встановлено відхилення від нормативних показників концентрацій залишкового хлору в проміжних технологічних точках контролю якості води. Також, несвоєчасно проводяться медичні огляди персоналу;  не проводиться повний контроль безпечності та якості води після проведених реконструкцій та капітальних ремонтів водопровідних мереж; керівники не завжди інформують органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання, про факти, що приводять до припинення водопостачання споживачів; у межах першого поясу ВНС КП «Маріупольске ВУ ВКГ» не підтримується режим особливої охорони об’єктів централізованого питного водопостачання.

Під час проведення перевірки КП «Маріупольске ВУ ВКГ» не надано висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на Технологічний регламент системи водопостачання м. Маріуполя та прилеглих територій тощо.

По результатам перевірок складено  2  приписи та 2 протоколи про порушення санітарних норм.  Накладено  штрафи на начальника Старо-Кримської виробничої дільниці Маріупольського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» та головного інженера КП «Маріупольське ВУ ВКГ».

Протягом тижня взято участь в роботі 4 комісій (обласної та районних) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області  що комісійно у складі створених робочих груп об’єднаними територіальними громадами Приазовського та Мелітопольського районів з 01.02.2021 року  обстежено 4 об’єкти централізованого водопостачання населених пунктів Нововасилівської об’єднаної територіальної громади (балансоутримувачі КП «Водограй» та КП «Добробут») та населених пунктів Новобогданівської об’єднаної територіальної громади (балансоутримувачі               КП «Старобогданівське» та КП «Новобогданівське» Новобогданівської сільської ради).

Основні встановлені порушення: не розроблено проект з організації зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; не дотримується водоохоронний режим зон санітарної охорони, допускається перебування сторонніх осіб у межах першого поясу (суворого режиму) ЗСО; відсутня огородження, об’єкти не мають технічних засобів охорони, освітлення; несвоєчасно проводиться очищення та дезінфекція водонапірних веж; не розроблено графіки ремонтно-профілактичних робіт.

Також не розроблена робоча програма (графіки) виробничого контролю за безпечністю та якістю питної води, відсутні результати виробничого контролю якості та безпечності води питної за паразитологічними, токсикологічними, та радіаційними показниками безпечності складу питної води підземних джерел питного водопостачання.

Зафіксовано не своєчасне проходження медичного огляду працівників    КП «Новобогданівське» Новобогданівської сільської ради.

За виявлені порушення у сфері питної води та питного водопостачання на керівників КП «Водограй», КП «Добробут» та КП «Вознесенське» складено 3 адміністративних протоколи.

За результатами перевірок на адресу керівництва підприємств питного водопостачання надані пропозиції щодо усунення виявлених порушень, поінформовані органи влади та місцевого самоврядування.


                За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в  Івано-Франківській області районні управління/ відділи направлено рекомендаційні листи керівникам підприємств водопровідно-каналізаційних господарств з пропозиціями щодо забезпечення необхідним запасом реагентів для знезаражування питної води, проведення планово-профілактичних ремонтних робіт та дезінфекції споруд, мереж,  посилення відомчого лабораторного контролю якості питної води, що подається споживачам.

Головам об’єднаних територіальних громад направлено листи з рекомендаціями провести очистку та дезінфекцію громадських колодязів та дослідження води на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За звітний період проведено аналіз та погоджено Програму повного аналітичного контролю якості та безпечності питної води з централізованого водопроводу та джерел водозабору КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради на 2021 рік.

Дослідження  взірців води питної з централізованих водопроводів на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» заплановано розпочати в ході здійснення планових, позапланових заходів державного нагляду на 2021р. в сфері дотримання вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів.

У 2021 році відібрано 2 проби вод з централізованих водопроводів м. Снятин та смт. Заболотів Снятинського району для дослідження за мікробіологічними показниками, та по 8 проб води з централізованих водопроводів Городенківського державного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства та  КП «Івано-Франківськводоекотехпром» для дослідження за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Питання якості питної води включено в план засідань районних комісії з питань ТЕБ та НС на березень 2021року  щодо підготовки до можливої весняної повені, дощових паводків у 2021р., стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою».


За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби   в м. Києві  02.02.2021 обстежено 5 бюветних комплексів   СВКП «КИЇВВОДФОНД».

Виявлені недоліки щодо утримання першого поясу (суворого режиму) ЗСО 3 бюветних комплексів.

Підготовлено лист на адресу СВКП «КИЇВВОДФОНД» щодо належного утримання першого поясу (суворого режиму) відповідних бюветних комплексів.

03.02.2021 обстежено 3 об’єкти централізованого водопостачання
ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» - насосна станція артезіанського водопроводу «Сирецька», насосна станція артезіанського водопроводу «Нивки-5», майданчик артезіанських свердловин (артезіанські свердловини №№ 59, 60).

Виявлені недоліки щодо утримання першого поясу (суворого режиму) зони санітарної охорони (ЗСО) насосних станцій: територія перший поясу (суворого режиму) ЗСО потребує очищення від залишків обрізаних дерев, хмизу, негабаритного сміття; потребує ревізії, ремонту та відновлення каналізація насосної станції «Сирецька».

Підготовлено лист на адресу ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»» щодо належного утримання першого поясу (суворого режиму) ЗСО насосних станцій та усунення виявлених недоліків.

Відібрано 8 проб питної води централізованого водопостачання (навчальні заклади). Дослідження відібраних проб питної води тривають.


На території  Кіровоградської області продовжуються обстеження об’єктів питного водопостачання.

  З початку поточного року перевірено відповідність водопостачання для населення вимогам чинного законодавства на 46 об’єктах, із них на 13 об’єктах водопостачання виявлені порушення (3 об’єкти централізованого водопостачання та 10  нецентралізованого).  

На переважній більшості об’єктів централізованого водопостачання виявлялися порушення щодо порушення термінів виробничого лабораторного контролю  безпечності та якості питної води,  визначених затвердженою робочою програмою (графіком) виробничого лабораторного контролю безпечності та якості питної води; не дотримується режим охорони в зонах санітарної охорони джерела, визначений тільки І пояс ЗСО; відсутній проект організації ЗСО.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах нецентралізованого водопостачання є: не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води, відсутні санітарні паспорти, не визначений балансоутримува.ч

 З метою усунення порушень на балансоутримувачів та місцевим органам влади направлено 4 рекомендаційних листів, приписи.

        За поточний тиждень обстежено 11 об’єктів нецентралізованого водопостачання, порушень не виявлено, об’єкти централізованого водопостачання не обстежувались.

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

За період з 28 січня по 03 лютого 2021 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області було проведено 3 комісійні перевірки централізованих джерел водопостачання,  5  перевірок стану внутрішніх водопровідних мереж перукарень, 5 перевірок  стану внутрішніх водопровідних мереж закладів громадського харчування та 3 перевірки стану внутрішніх водопровідних мереж дошкільних навчальних закладів. 

         Фахівцями Станично-Луганського районного управління проведено комісійну перевірку ВП «Станично-Луганський департамент»  КП «Попаснянський районний водоканал», а саме водогону с. Пшеничне.

Централізоване водопостачання села здійснюється за допомогою артезіанської свердловини. Перший пояс ЗСО свердловини не огороджений, територія в задовільному стані. Гирло свердловини герметичне. Вода зі свердловини подається у водопровідну мережу, система автоматизована. Аварійних ситуацій не було. Обслуговує водопровідну мережу персонал  ВП «Станично-Луганський департамент» КП «Попаснянський районний водоканал», медичні огляди проведені вчасно. Дезінфекція проводиться вчасно.

Виробничий контроль безпечності та якості питної води з джерел та водопровідної мережі   проводиться 1 раз на квартал власною лабораторією  та Станично-Луганською районною філією ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України». Відхилень  від нормативів у січні місяці 2021 року не зареєстровано.

         Фахівцями Марківського  районного управління проведено комісійну перевірку  централізованого водопроводу с. Лісна Поляна Марківського району Луганської області. При перевірці встановлено, що  відомча приналежніть сільського  водогону на даний  час не визначена. Водопостачання села здійснюється за допомогою артезіанської свердловини, водопровідні мережі експлуатуються більше 10 років  без проведення капітальних ремонтів, в результаті чого  відбуваються часті пориви та аварії.    Не організовано  виробничий контроль безпечності та якості питної води, що подається населенню села. Немає достатнього запасу реагенту для знезараження питної води. Відсутній обслуговуючий персонал систем та споруд водопостачання.

         За результатами перевірки голові Марківської  об’єднаної  територіальної громади   направлено листа  щодо усунення виявлених недоліків.

         Фахівцем Білокуракинського районного управління проведено комісійну перевірку водогону Білокуракинської дільниці районного комунального підприємства «Старобільськвода» в   смт. Білокуракине.

 Централізоване водопостачання смт. Білокуракине здійснюється Білокуракинською дільницею районного комунального підприємства «Старобільськвода». Водозабір здійснюється п’ятьма артезіанськими свердловинами. Нецентралізованого водопостачання на території населеного пункту немає. Територія водонапірних станцій огороджені по периметру суцільним бетонним парканом із колючим дротом. Доступ сторонніх осіб неможливий. Затоплень та сміття на території не виявлено. 

Виробничий контроль питної води проводиться лабораторією  РКП «Старобільськвода» відповідно до  робочих програм,  дослідження води проводилося в січні, відхилень не виявлено.

Проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю), у тому числі  проведено обстеження джерела та мережі водопостачання Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад «Берізка» Новопсковської селищної ради»  на предмет виконання п. 3.34 ДСаНПіН 2.2.4.171-10 згідно  припису Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області від 13.03.2020 № 94, порушення припису усунені.

          Керівнику закладу надані рекомендації щодо дотримання санітарних вимог в процесі забезпечення закладу  питною водою.

За період з 28 січня по 03 лютого 2021 року з розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено 5 проб питної води за мікробіологічними та 5 проб за санітарно - хімічними показниками, відхилень від норм не виявлено.   


Територіальним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області проведено обстеження ВНС «Винники» ЛКП «Львівводоканал». За результатами виявлено наступні порушення: виробничий контроль безпечності та якості води перед надходженням у водопровідну мережу проводиться не у повному обсязі.

За результатами лабораторних досліджень встановлена невідповідність якості води за санітарно-хімічними  показниками по вмісту свинцю та нікелю.

Суб’єкту господарювання скеровано пропозиції.


Фахівці Держпродспоживслужби в Черкаській області з 28.01.2021 по 03.02.2021 взяли участі у 2 перевірках об’єктів централізованого водопостачання, порушення вимог санітарного законодавства виявлені на   КП «Дніпро»  с. Домантово Золотоніського району (не виконання вимог припису). Проби води питної для лабораторних досліджень не відбирались.

         За результатами позапланової перевірки на директора підприємства питного водопостачання накладено штраф на суму 255 грн. та направлено припис щодо усунення виявлених порушень.


Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області продовжуються заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

Протягом 29 січня-04 лютого 2021року проведено 2 перевірки об’єктів централізованого водопостачання (планова і позапланова). Позапланова перевірка по виконанню припису проведена по об’єкту централізованого водопостачання с. Шпилівка Сумського району, припис не виконаний: зона санітарної охорони строгого режиму не огороджена, ремонт водонапірної башти не проведений, виробничий контроль якості та безпечності води з джерел водопостачання та розвідної мережі не проводиться, паспорт радіаційної безпеки артсвердловини відсутній, до суб’єкта господарювання застосовано заходи адміністративного впливу.

Плановий захід державного нагляду проведено на Комунальному підприємстві «Міськводоканал» Сумської міської ради, виявлені порушення утримання зон санітарної охорони строгого режиму, наданий припис керівнику.


За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за період з 28.01.2021 р. по 03.02.2021 р здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) водогону  с. Вербка      Коропецької селищної ради Монастириського району.

Під час перевірки виявлено наступні порушення: медичний огляд працівників безпосередньо причетних до водопостачання, збору та очистки стічних вод, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, не проведений; обладнання зон санітарної охорони не вирішено на стадії вибору джерела централізованого водопостачання, проект зони санітарної охорони не є складовою частиною проекту господарсько-питного водопостачання і не розроблений водночас з останнім та для діючого водопроводу, який не має встановленої зони санітарної охорони, проект зони санітарної охорони спеціально не розроблений; виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання підприємствами питного водопостачання згідно з робочою програмою, що є складовою    технологічного    регламенту     або    іншого  документа  з  описом технологічного процесу виробництва питної води, зокрема щодо переліку показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень, не здійснюється.

За результатами проведення планового заходу складено акт та надано припис голові Коропецької селищної ради Монастириського району про усунення виявлених порушень.

За звітний період районними та міськими структурними підрозділами Головного управління в Харківській області спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування здійснено комісійні перевірки 9 об’єктів децентралізованого  водопостачання. Порушення виявлено на 6 об’єктах децентралізованого  водопостачання.

         В ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах децентралізованого  водопостачання  виявлені наступні порушення: відсутність технологічного регламенту, який пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримав позитивний висновок   (ПрАТ «Харківська1»); недотримання  кратності та обсягів проведення лабораторного контролю якості питної води (ПрАТ «Харківська1»); не оформлені санітарні паспорти на інженерні споруди нецентралізованого питного водопостачання (Куньєвський старостинський  округ Куньєвської ОТГ Ізюмського району).

З метою забезпечення усунення виявлених порушень винесено 2 приписи та 3 відповідальні особи притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux