Про діяльність Держпродспоживслужби щодо посилення держсанепіднагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення
опубліковано 16 жовтня 2020 року о 16:15

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,   контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

  За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби   станом на 15 жовтня 2020 року здійснено 20821 комісійну перевірку об’єктів водопостачання, що склало 32%  від загальної кількості зареєстрованих об’єктів водопостачання,  у тому числі 6479 об’єктів централізованого (59,6%)  та 14342 об’єктів децентралізованого водопостачання (26,2%).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 10552 об’єктах водопостачання (51%), зокрема на 3546 об’єктах централізованого водопостачання (55,7%) та 7005 об’єктах децентралізованого   водопостачання (49%). 

Так,  значну кількість порушень вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на об’єктах централізованого водопостачання, зокрема у Волинській області на 84,4% перевірених об’єктах, у Дніпропетровській  - 99%,  Донецькій - 92%,  Житомирській - 71%, Запорізькій - 97%, Київській - 53%, Кіровоградській - 76%, Миколаївській  - 96%,   Вінницькій - 64%, Одеській  - 53%,  Полтавська - 56%, Рівненській - 80%, Харківській - 55%, Хмельницькій - 77%, Чернівецькій - 75%, в м. Києві із перевірених 54 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 11 об’єктах (20%).

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання    є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

Некраща ситуація складається і при перевірках об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), так             із перевірених 14342 зазначених об’єктів порушення вимог законодавства встановлено на 49%  перевірених об’єктів.

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання (від 93% до 80% відповідно), у Донецькій області встановлено порушення на 77% таких об’єктів, Кіровоградській  - 70%, Львівській - 63%, Вінницькій - 56%, Волинській, Житомирській, Хмельницькій - 50%, Чернівецькій  - 23%, м. Київ - 28%.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах децентралізованого водопостачання є: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

Обстежено 753 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 291 об’єктах (38,6%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість недоліків встановлено у Вінницькій (54%),  Дніпропетровській (100%),  Донецькій - 88%, Запорізькій (100%), Житомирській (39),  Луганській (61%), Київській (26%), у Кіровоградській (61%), в Одеській (33,1), Полтавській (48%), Хмельницькій (77%), Чернівецькій - 58 % та інших областях.

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 27907 проб питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень складає близько 9,8%,     у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 11113 проб питної води, відхилення склало близько 6,8% та 19605 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  близько 11 %; проведено 425 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено в Одеській області у 17 пробах питної води. 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 24% від відібраних проб,   у Вінницькій -13%, у Донецькій - 11%, Закарпатській   близько 9%,   Івано-Франківській - 6%, Житомирській (17%),  Луганській - 9%, Черкаській -7%, у Тернопільській - 8% та інших.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 67%, Запорізькій - 61%, Житомирській - 35%, Миколаївській - 60%, Одеській - 86%, Луганській - 33%, Полтавській - 32%, Рівненській - 40%, Тернопільській - 36%.

Досліджено 7666 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них майже 29,7% проб з відхиленнями, у тому числі досліджено 4412 проб за мікробіологічними показниками, відхилення    складає близько  26,4% та 4381 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  28%. Проведено 187 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах в Одеській області.

Проведено дослідження 2637  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 3,1%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 2,7%, за  мікробіологічними - 6,4%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1210 засідань комісій ТЕБ та НС, видано 3595 приписів  (пропозицій),  накладено 312 штрафів, передано 3 справи до правоохоронних органів (Харківська область), один об’єкт закритий за рішенням суду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод    від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на сайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

 

Додаткова інформація. 

    Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій  області станом на 09.10.2020 року перевірено 221 об’єкт водопостачання, в тому числі 61 централізованого водопостачання, та 160 децентралізованого, порушення встановлено на 179 об’єктах, в тому числі централізованого водопостачання - 56, децентралізованого - 123. Обстежено   8 об’єктів водовідведення, виявлено порушення на 7 об’єктах.

Відібрано 354 проби води питної централізованого водопостачання для проведення лабораторних  досліджень на відповідність якості води гігієнічним вимогам якості води питної, в тому числі на мікробіологічні показники 185 проби, з них отримано 21 (11,4%) позитивних результатів (загальні коліформи, ентерококи); на санітарно-хімічні показники – 169 проб, з них 114 (67,5%) не відповідають вимогам (загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок).

У зв'язку з цим  направлено приписи про необхідність проведення очистки,  дезінфекції та промивки свердловин та мереж водопостачання сільських водопроводів. Результати проведення заходів на контролі.

Відібрано 18 проб води питної децентралізованих джерел водопостачання на відповідність якості води гігієнічним вимогам якості води питної, з них 13 проб позитивних (72%),  за мікробіологічними показниками позитивних – 6 проб, за санітарно-хімічними - 7.

За результатами заходів виявлені недоліки: відсутня огорожа зони санітарної охорони строгого режиму на джерелах водопостачання сільських водопроводів, не виконується кратність проведення виробничого контролю питної води сільських водопроводів, не виконуються контроль радіаційної безпечності води у місцях водозабору, відсутні документи по відведенню земельних ділянок під свердловини, недостатня кількість реагентів для знезараження води сільських водопроводів.

Громадські колодязі не всі мають санітарні паспорти, відсутні огорожі з воротами та стежки із твердим покриттям; "замок" забетоновано радіусом менше ніж 2 м, деякі колодязі розташовані в безпосередній близькості від подвір’я, приватних будівель,  відсутні дані проведення знезараження та лабораторного контролю балансоутримувачами колодязів.

Крім того, при проведенні заходів були виявлені недоліки, що були виправлені безпосередньо при проведенні заходу. Так, на територія ЗСО свердловини був прибраний сухостій, територія приведена у відповідність до вимог чинного законодавства, упорядковане роздільне зберігання промислових відходів на підприємствах централізованого водопостачання, проведена дезінфекція та промивка свердловин – джерел водопостачання, тощо.

За виявленими недоліками надано 212 пропозицій, приписів. За наданими приписами вже надходять звіти власників сільських водопроводів про встановлення огорожі зони санітарної охорони джерел водопостачання, проведення дезінфекції та промивки, вирішуються питання чистки та дезінфекції громадських колодязів.


Фахівцями Держпродспоживслужби у Вінницькій області спільно з місцевими органами виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування проведено комісійні обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів області.

Всього в області на обліку перебуває 479 об’єктів централізованого та 3498 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Станом на 09.10.2020р. проведено 1484  комісійних перевірок  вказаних об’єктів, у тому числі 388 об’єктів  централізованого та 1096 об’єктів  децентралізованого водопостачання.

На 555 об’єктах, що становить 37,3 %  від усіх перевірених, виявлялися порушення санітарного законодавства, основними з яких є: 

на централізованих міських та локальних сільських водогонах: відсутні проекти зон санітарної охорони (3 об’єктів); потребує поновлення радіаційний паспорт (8 об’єктів); не огороджена зона санітарної охорони I поясу (5 об’єктів); не розроблені графіки проведення лабораторних досліджень (11 об’єктів), не проводиться лабораторний контроль (9 об’єктів), відсутнє огородження артсвердловин (8 об’єктів), відсутні журнали обліку аварійних ситуацій.

децентралізоване водопостачання: частина громадських криниць не огороджені, або потребують її ремонту, відсутні кришки, потребують поновлення відра, не проводиться періодична очистка та дезінфекція громадських криниць, в 14% перевірених криниць не здійснюється лабораторний контроль води.

За результатами обстежень керівникам підприємств, сільським головам   підготовлено  46 приписів, 21 розпорядження, 445 рекомендаційних листів щодо усунення виявлених недоліків,  складено 33 протоколи  про адміністративні правопорушення.

Окрім того, відповідні інформаційні листи, пропозиції щодо упорядкування зон санітарної охорони джерел водопостачання, приведення в належний санітарно-технічний стан водопровідних мереж та споруд, дотримання кратності лабораторного контролю питної води, направлені в органи місцевої влади. 

Було проведено 59 комісійних обстеження на 36 об’єктах водовідведення, та надано відповідні пропозиції.  Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення порушувались на 32 об’єктах.

У ході перевірок об’єктів водопостачання для лабораторних досліджень відібрано 1284 проби питної води з централізованої  мережі та 1092  проби води з децентралізованих джерел водопостачання.  По централізованому водопостачанню: відхилення виявлено в 151 дослідженні   за мікробіологічними показниками, що становить - 11,8 %  та в  62 дослідженнях  по санітарно-хімічним показникам, що становить   - 4,8 %,  дослідження води тривають.

По децентралізованому водопостачанню: відхилення виявлено в  478 дослідженнях за мікробіологічними показниками, що становить – 43,7% та в 400 дослідженнях по санітарно-хімічним показникам, що становить 36,6 %. 


Головним  управлінням Держпродспоживслужби  в Закарпатській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об’єктах систем водопостачання та водовідведення

Так за поточний тиждень проведено 3 комісійні перевірки  об’єктів децентралізованого водопостачання та одного об’єкту водовідведення. Порушення  виявлено на одному об’єкті децентралізованого водопостачання.

Відповідно до графіка відбору проб води питної для проведення лабораторних досліджень станом на 09.10.2020  відібрано 1212 проб води питної, із них: 568 проб із централізованих джерел водопостачання, 41 проба не відповідає нормативам.  Зокрема, досліджено 287 проб за мікробіологічними показниками  (25 відхилень за мікробіологічними показниками) та  281 на фізико-хімічні дослідження  (16 відхилень  за фізико-хімічними показниками.

 Досліджено  644 проби води із децентралізованих джерел водопостачання (322 на мікробіологічні та 322 на фізико-хімічні показники), із них 56 проб не відповідає нормативам, зокрема  48 за мікробіологічними показниками та 8 за фізико-хімічними показниками.

Відібрано 18 проб води водойм 1 категорії  (9 - на мікробіологічні дослідження, 9 - на фізико-хімічні дослідження), одна проба не відповідає нормативам за мікробіологічними показниками.

За результатами перевірок та досліджень за поточний тиждень  надано 3 приписи  про усунення порушень.


В  Кіровоградської області тривають обстеження об’єктів питного водопостачання та водовідведення.

За поточний тиждень обстежено 29 об’єктів водопостачання, із них виявлено порушення на 8 об’єктах централізованого
 та децентралізованого водопостачання).

Під час обстеження об’єктів централізованого водопостачання виявлено, що територія першого поясу зони санітарної охорони джерел водопостачання не обкошена, відсутні попереджувальні написи (таблички), виробничий лабораторний контроль безпечності та якості питної води проводиться з порушенням термінів, визначених затвердженою робочою програмою (графіком) виробничого лабораторного контролю безпечності та якості питної води (водогони ПАТ Шарівське Шарівської сільської ради, КП «Куколівське»,                 КП «Водолій» с. Ізмайлівка Приютівської селищної ради, водогін Олександрівської сільської ради, Олександрійський район), не проводиться виробничий лабораторний контроль питної води (водогін Добрівської сільської ради, Вільшанський район).

Об’єкти децентралізованого водопостачання потребують проведення ремонту (колодязі Мар’янівської сільської ради, Новоархангельський район), відсутні санітарні паспорти, періодичний контроль безпечності та якості питної води здійснюється не регулярно (колодязі Червонокам’янської сільської ради, Олександрійський район).

З метою усунення порушень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, органам місцевого самоврядування направлено 9 рекомендаційних листів.


Головним  управлінням  Держпродспоживслужби в Полтавській області   за минулий тиждень проведено одну комісійну перевірку об’єкту водопостачання. Порушення на об’єктах водопостачання не виявлено. Об’єкти водовідведення не обстежувалися.

Лабораторно досліджено із централізованих систем водопостачання 2 проби питної води, з них 1 проба за мікробіологічними показниками, 1 проба за санітарно-хімічними показниками. За результатами досліджень відхилень за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками не виявлено

Фахівцями Головного управління активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

За дорученням регіональної комісії ТЕБ і НС постачальники питної води направляють до Головного управління результати виробничого лабораторного контролю.


Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області продовжує заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

Протягом 05-09 жовтня 2020 року проведено 11 комісійних обстежень об’єктів системи водопостачання за участю органів місцевого самоврядування. Здійснено обстеження 3-х сільських водогонів в Буринському, Кролевецькому, Тростянецькому районах та 8 об’єктів децентралізованого водопостачання в Великописарівському та Кролевецькому районах. Порушення санітарного законодавства  виявлено на 2 об’єктах  централізованого водопостачання:

на Дубовицькому сільському водогоні в Кролевецькому районі зона санітарної охорони артсвердловин організована з порушеннями (частково відсутня огорожа), не проводиться відомчий контроль якості та безпечності питної води, відсутній паспорт радіаційної безпеки артсвердловин;

на водогоні Люджанської  сільської ради Тростянецького району не організована зона санітарної охорони артсвердловини, не створений  запас дезінфікуючих засобів для проведення профілактичної дезінфекції водогінних споруд, відсутній медичний огляд у працівників, які обслуговують водогінні мережі.

Сільським головам надані приписи щодо усунення виявлених порушень на водогонах,  Люджанський  сільський голова притягнутий до адміністративної відповідальності.

В ході санітарно-епідеміологічних обстежень об’єктів протягом тижня було досліджено 8 проб води питної з об’єктів централізованого водопостачання за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, 2 зразки води питної не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за вмістом заліза.

 Керівнику Річківського навчально-виховного комплексу в Білопільському районі, в якому виявлено невідповідність води питної за вмістом заліза, направлено пропозиції щодо встановлення локального фільтру для води в навчальному закладі.


Фахівцями Держпродспоживслужби в Харківській області спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування за період з 01.10.2020 по 07.10.2020 здійснено комісійні перевірки 3 об’єктів централізованого, 198 об’єктів децентралізованого водопостачання та 1 об’єкт водовідведення. Порушення виявлені на 2 об’єктах централізованого на 134 об’єктах децентралізованого водопостачання.

 В ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах централізованого водопостачання виявлені наступні порушення:

Нововодолазькою селищною радою не  забезпечено подачу питної води частині населення смт. Нова Водолага від мережі КП «НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП» ( КП «НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП» Нововодолазької селищної ради);

недотримання кратності та обсягів проведення виробничого контролю якості питної води  (водогін Ізюмського лісгоспу в с. Студенок Ізюмського району).

У ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах децентралізованого  водопостачання  виявлені наступні порушення: не оформлені санітарні паспорти на інженерні споруди нецентралізованого питного водопостачання (Люботинська міська рада, Лісностінківська сільська рада Куп’янського району, Пісочинська селищна рада Харківського району); не забезпечено проведення лабораторного контролю  якості питної води громадських колодязів (Улянівська сільська рада Богодухівського району, Костянтинівська селищна рада Краснокутського району, Пісочинська селищна рада Харківського району).

З метою забезпечення усунення виявлених порушень видано 6 приписів та 4 відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. З питань забезпечення населення безпечною та якісною питною водою за ініціативою Близнюківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області проведено 1 засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС.


Фахівці Держпродспоживслужби в Черкаській області за звітний тиждень взяли участь у 3 перевірках підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, виявлено 2 порушення (невідповідність якості питної води гігієнічним нормативам).

З розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 8 проб питної води, відхилення від гігієнічних нормативів виявлено у одній пробі, 9 проб - за вірусологічними показниками, без відхилень, 15 проб води - за санітарно-хімічними показниками, відхилення виявлено в двох пробах.

За результатами проведених перевірок направлено  2 приписи щодо усунення виявлених порушень.

Крім того, досліджено за вірусологічними показниками 2 проби води річки Гнилий Тікич в районі централізованого водозабору м. Звенигородка,           відхилень від гігієнічних нормативів не виявлено.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux