Про діяльність Держпродспоживслужби щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року
опубліковано 23 вересня 2020 року о 16:21

Керуючись законами України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Професійно технічну освіту» Держпродспоживслужба в межах повноважень здійснює заходи  щодо створення належних умов харчування, перебування, виховання та навчання дітей в навчальних закладах в ході підготовки до нового 2020-2021  навчального року.

У поточному році відповідно до критеріїв визначення рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19  станом на 1 вересня 2020 року  відкрилось 28424 суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі  11731 дошкільних навчальних закладів (ЗДО), 15455 закладів загальної середньої освіти та 1238 середніх спеціальних учбових закладів, професійно-технічних училищ (ПТУ), технікумів, коледжів.

У ході підготовки до початку нового 2020/2021 навчального року посадові особи територіальних органів Держпродспоживслужби взяли участь у проведенні  22557 комісійних обстежень закладів освіти з питань дотримання вимог санітарного законодавства. За результатами проведених перевірок порушення вимог санітарного законодавства встановлено у 7583 закладах освіти, що склало 34% (майже у кожному третьому закладі, що на рівні минулого року - 36%).

Не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам  527 закладів освіти, із   них - 170 дошкільних навчальних закладів, 346 -  закладів загальної середньої освіти та 11- середніх спеціальних учбових закладів.  У погано пристосованих приміщеннях та за станом забезпечення матеріально-технічною базою (потребують капітального ремонту)  - 500 дошкільних навчальних закладів, 1216  закладів загальної середньої освіти та 50 навчальних закладів І-ІІ ступеня акредитації.

Проведено капітальний ремонт та реконструкцію у 2510 закладах освіти, із них у 636 дошкільних  закладах   (у 2019 році  - 853), у 1831  закладах загальної середньої освіти (у 2019 – 1777)  та  43  (у 2019 – 36) навчальних закладів   І-ІІ ступеня акредитації.  

З метою приведення навчальних закладів до вимог санітарних правил і норм на адресу керівників дошкільних навчальних закладів було направлено - 7628 пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної бази, виконання становить 76%, до загальноосвітніх навчальних закладів  13305, виконання - 75% та 608              до вищих навчальних  закладів І-ІІ ступеня акредитації, виконання - 64%.

Значну кількість порушень виявлено Запорізькій області - 69%,  Кіровоградській - 71% , Миколаївській - 50%, Харківській - 40%  Херсонській - 76%, Черкаській - 38 та інших.

 Основні порушення,  встановлені під час перевірок: 

для створення оптимальних умов навчання, виховання та харчування дітей фінансування з бюджету є недостатнім, підготовка закладів до нового навчального року проводиться, переважно, за рахунок позабюджетних коштів;

капітальні ремонти проводяться не в повному обсязі, ремонти не завершуються до початку нового навчального року, не проводиться  благоустрій територій, ремонт огорожі, асфальтного покриття, дуже повільно оновлюються меблі, обладнання, заміна мереж водопостачання, каналізування, опалення;

проектами загальноосвітніх навчальних закладів не передбачені блоки приміщень для організації денного сну учнів перших класів 6-ти річного віку;

перевантаження дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів в містах;

недостатнє забезпечення освітніх закладів медичними працівниками, особливо в сільських школах (в переважній більшості  шкіл вони взагалі відсутні або працюють на 0,25 - 0,5 ставки, окрім того по домовленості залучаються медичні працівники з фельдшерських пунктів);

обладнання та оснащення медичних кабінетів у навчальних закладах не відповідає вимогам чинного законодавства;

недостатність бюджетного фінансування  організації харчування;

приміщення харчоблоків навчальних закладів не відповідають гігієнічним вимогам по набору приміщень;

недостатня кількість технологічного та холодильного обладнання на харчоблоках освітніх закладів, зокрема підлягає поновленню застаріле технологічне обладнання харчоблоків на більш сучасне, якісне та доступне у використанні;

не забезпечено  двотижневий запас дезінфікуючих та миючих засобів;

потребує створення належної бази для фізкультурно-спортивної роботи;

в незадовільному санітарно-технічному стані житлові секції у гуртожитках професійно-технічних закладів тощо.

Головною проблемою переважної більшості закладів освіти сільської місцевості залишається забезпечення учнів та вихованців якісною питною водою. За результатами лабораторних досліджень виявляється невідповідність проб питної води за мікробіологічними показниками (виявлено загальні коліформи) у водопровідних мережах закладів, де джерелами водопостачання є колодязі.

Так, не мають централізованих або локальних мереж водопостачання (використовують воду з колодязів): дошкільних навчальних закладів - 1321,  закладів загальної середньої освіти - 2697 та 12 вищих навчальних  закладів І-ІІ ступеня акредитації. Проблема з даного питання не вирішується, а кількість таких закладів  залишається на рівні минулих років.

Для прикладу, в Донецькій області відсутнє централізоване водопостачання в 111 загальноосвітніх навчальних закладах, тому забезпечення централізованою питною водою закладів потребує постійного контролю (часті перебої в водопостачанні населених пунктів), порушуються технологічні регламенти суб’єктами господарювання, що здійснюють водопостачання в умовах проведення бойових дій, проходження водогону через непідконтрольну Україні територію, висока амортизаційна зношеність водогонів та водопровідних мереж, подача води за графіком в умовах дефіциту питної води.

У зв'язку з відсутністю джерел централізованого чи локального водопостачання у населених пунктах або невідповідністю води питної з локальних джерел нормативам є освітні заклади, які ще працюють на привозній воді, зокрема 309 дошкільних навчальних закладів (316 - у 2019 році), 396 закладів загальної середньої освіти (461- у 2019 році) та 2 вищих навчальних  закладів І-ІІ ступеня акредитації (5 - у 2019 році).

У сільській місцевості більшість криниць не благоустроєні, потребують ремонту, частина їх практично без води, тому школи та дитячі садки працюють на привозні воді.

 Найбільша кількість таких закладів у Миколаївській області:  дошкільних  навчальних закладів - 64 (102 у 2019 році), закладів загальної середньої освіти - 59 (96 - у 2019 році);  Запорізькій області: дошкільних  навчальних закладів - 45 та 83 заклади загальної середньої освіти, що на рівні минулого року; Дніпропетровській області: 43 та 62 відповідно; у порівнянні з минулим роком незмінна ситуація залишається в Одеській області - 55 та 61 освітніх закладів та Харківській   області - 36 та 66 відповідно.

Кількість закладів в Хмельницькій області, в яких водопостачання здійснюється від колодязів : дошкільні - 212, загальноосвітні - 183, вищі навчальні  І-ІІ ступеня акредитації - 1.  Працюють на привізній воді колодязів:  дошкільні - 11, загальноосвітні - 2.

Позитивним моментом є те, що з метою доведення до гігієнічних вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 води питної на водопровідних мережах дошкільних  навчальних закладів встановлено 3080 індивідуальних водоочисних пристроїв (фільтрів), зокрема в закладах загальної середньої освіти - 3827 та  середніх спеціальних учбових закладів - 116.

Залишається невтішною ситуація щодо каналізування закладів освіти. Так,     у зв`язку з виходом з ладу старих систем каналізування або відсутністю каналізації  у населених пунктах сільської місцевості це питання вирішується шляхом каналізування на вигріб. Не підключено до централізованого або локального каналізування (каналізовані на вигріб) дошкільних навчальних закладів - 5365  (5440 у 2019 році), закладів загальної середньої освіти - 7972 (8183 у 2019 році)  та середніх спеціальних учбових закладів - 132  (137  у 2009 році). 

На сьогодні не каналізованими взагалі 25 дошкільних, 201 заклади загальної середньої освіти та один середній спеціальний учбових заклад. Найбільша кількість не каналізованих шкіл у Житомирській області - 84, Волинській - 39, Рівненській - 48, Тернопільській - 15.

 У порівнянні з минулим роком кількість освітніх закладів, які потребували  облаштуванню внутрішніми санітарно-гігієнічними приміщеннями зменшилось у  рази, проте  ще потребують  облаштуванню 93 дошкільних навчальних закладів, 495 закладів загальної середньої освіти та 9. Потребують  облаштуванню внутрішніми туалетами 44 школи у Волинській області, 112 - у Житомирській, 80- у Закарпатській, 41 - у Івано-Франківській, 10 - у Київській області, 39 - в Одеській,  92 - у Рівненській тощо.

Залишається незмінною ситуація щодо функціонування освітніх закладів на пічному опаленні взимку. Під наглядом Держпродспоживслужби таких закладів залишається  1433, зокрема 468 дошкільних навчальних закладів та 965 закладів загальної середньої освіти.  

Харчування дітей, як фактор збереження та зміцнення їх  здоров’я, є  для країни важливим соціально-економічним елементом. Для забезпечення якісного і безпечного харчування необхідна консолідація зусиль як на  національному так і на регіональному рівнях.

Держава несе відповідальність  за   створення   соціально-економічних  умов, за яких дитина має задовольнити свої потреби у повноцінному  та безпечному харчуванні.

Відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженому спільним наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, харчування дітей у навчальних закладах забезпечується безпосередньо у закладі. При відсутності їдальні, харчоблоку дітей харчують у закладі громадського харчування або поставляються готові страви від підприємства громадського харчування. На сьогодні не забезпечені  власними харчоблоками 258 дошкільних навчальних закладів (258 - у 2019 році)  та 921 заклади загальної середньої освіти (973 - у 2019 році). Забезпечуються лише буфетною продукцією 43 заклади дошкільної освіти (8 - у 2019 році), 478 закладів загальної середньої освіти (523 - у 2019 році) та 164 середніх спеціальних учбових закладів (174 - у 2019 році).

Не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам 1351 харчоблоків (1239 -  у 2019 році), із них 467 у дошкільних навчальних закладів (429 - у 2019 році), 864 у закладах  загальної середньої освіти (792 - у 2019 році) та 20 у середніх спеціальних учбових закладах.

Зокрема, не мають холодної проточної  води 13 харчоблоків у дошкільних навчальних закладів; у закладах загальної середньої освіти  - 32 та  у середніх спеціальних учбових закладах - 3. Гаряча  проточна  вода відсутня на    24 харчоблоках дошкільних навчальних закладів  та на 101 харчоблоці  у закладах  загальної середньої освіти.  

Не мають достатньої кількості холодильного обладнання 369  шкіл та 241 дошкільний навчальний заклад. Основна кількість холодильного обладнання експлуатується більше 30 років (особливо низькотемпературне).

Технологічного обладнання не вистачає у 622 школах та 396 дошкільних навчальних закладах. Термін експлуатації застарілого обладнання становить більше 20 років.

Окрім того, встановлено 447 порушень під час погодження Держпродспоживслужбою режимів навчального навантаження в розкладі уроків (порушення в частині розподілу навантаження по дням тижня) та 1152 порушення під час погодження двотижневого меню (складене меню не забезпечує  виконання натуральних норм харчування вихованців згідно вимог Постанови КМУ № 1591    від 22.11.2004 року, невідповідна калорійність денного раціону,  включення  до меню страв для приготування яких відсутні необхідні умови тощо).  

Досліджено 11636 проб  питної води за бактеріологічними показниками та 10420 проб за санітарно-хімічними показниками. Питома вага нестандартних проб за бактеріологічними показниками склала  - 6,7%, за санітарно-хімічними -15,3%, що залишається на рівні минулого року.  

Держпродспоживслужбою вжито відповідних заходів реагування, поінформовано органи місцевої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами Держпродспоживслужби з метою приведення закладів до відповідних вимог надано керівникам закладів 1709 приписів (пропозицій), накладено  91 штраф, у 2 випадках матеріали подано до правоохоронних органів, відсторонено від роботи 47 осіб.

Спільно з управліннями охорони здоров'я, освіти і науки з метою збереження здоров'я та формування здорового способу життя серед дітей проведено 1006  нарад, 342 семінарів та 75 колегій.

З метою підвищення санітарно-освітніх знань персоналу навчальних закладів було прочитано 82640 лекцій, проведено 27802 бесіди, підготовлено 227 статей до преси, 43 виступи по радіо та 87 по телебаченню.

Наразі фахівцями міських, районних та міжрайонних відділів та управлінь проводяться щоденні моніторингові обстеження закладів освіти щодо дотримання в них протиепідемічних заходів в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Питання перебуває на постійному контролі Держпродспоживслужи.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux