Основні показники діяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та розслідування епідеміологічних станом за 9 місяців 2021 року
опубліковано 01 жовтня 2021 року о 10:43

Першочерговим завданням Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та розслідування епідеміологічних спалахів (далі – Управління) у 2021 році залишається питання організації здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведенням протиепідемічних (профілактичних) заходів під час карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства суб’єктами господарювання.

У зв’язку із запровадженням в країні карантинних заходів Держпродспоживслужбою організовано та визначено алгоритм дій, збір, узагальнення та аналіз інформації від територіальних органів Держпродспоживслужби, органів виконавчої влади стосовно дотримання протиепідемічних заходів під час карантину.

Здійснюється аналіз та узагальнення щотижневої інформації для Кабінету Міністрів України, яка надходить від обласних державних адміністрацій про здійсненні заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної хвороби.

Щотижнево надається відповідна інформація на доручення Кабінету Міністрів України про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, протокольних завдань чергових засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та постанов Головного державного санітарного лікаря України до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Міністерству культури та інформаційної політики України.

Держпродспоживслужба спільно з органами влади та місцевого самоврядування продовжує здійснювати перевірки дотримання встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину на об’єктах нагляду, здійснення протиепідемічних заходів в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у дошкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, закладах вищої та середньої освіти, гуртожитках освітніх закладів тощо.

З метою зниження поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за 9 місяців 2021 року територіальними органами Держпродспоживслужби здійснено 1107244 заходів нагляду (контролю) об’єктів та закладів, порушення встановлено на 109369 об’єктах (10 %), тобто на кожному десятому об’єкті. До порушників застосовувалися відповідні заходи реагування, зокрема надано 125604 приписи (пропозиції), складено 30342 протоколи, у 27437 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 12344 випадках поінформовано органи Національної поліції.

Для інформування широких верств населення до здійснення вищезазначених заходів залучаються засоби масової інформації, зокрема, Держпродспоживслужбою за зазначений період проведено 482684 заходів з інформування населення (телебачення, соціальні мережі та інтернет-видання, засоби масової інформації) та здійснено 11859 інформаційно-просвітницьких заходів (роз’яснення, бесіди, листівки тощо).

З метою вирішення нагальних питань у період карантину фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь у 3605 засіданнях регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з наданням відповідних дієвих пропозицій.

Питання забезпечення населення якісною та безпечною питною водою є одним із пріоритетних у діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Територіальними органами Держпродспоживслужби в областях та м. Києві на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів» (введене в дію Указом Президента України від 13 серпня 2021 року № 357/2021) та від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», (введене у дію Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 87), з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни.

Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства за поточний період 2021 року проведено 28576 перевірок суб’єктів господарювання, із них 5422 – планові та 23154 – позапланові, у тому числі перевірено за зверненням фізичних осіб - 321, за заявою суб’єктів господарювання - 6065, по перевірці виконання приписів - 2195 та інших перевірок - 14573).

Кількість перевірок, під час яких встановлено порушення складає 12193 (43%). При планових перевірках суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) порушення встановлено на 4012 суб’єктах господарювання, що склало близько 74 %, при позапланових перевірках порушення встановлено на 8181 (35 %).

З метою усунення порушень виявлених під час здійснення перевірок за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) надано 4174 приписи, розпорядження, при позапланових заходах - 4336. Накладено 14480 штрафів, передано 41 справу до слідчих органів, стягнуто до державного бюджету близько 5 млн гривень.

На виконання пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності вимог санітарного законодавства щодо безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною, зокрема у закладах освіти. Активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

З початку року фахівцями Держпродспоживслужби перевірено 9267 об’єктів водопостачання, що склало 14,7 % від кількості об’єктів водопостачання, із них обстежено 2832 об’єкти централізованого та 6435 об’єктів нецентралізованого водопостачання.

Під час здійснення перевірок на предмет дотримання вимог санітарного законодавства порушення встановлено на 4780 об’єктах водопостачання, що складає 51,6 % від перевірених об’єктів. Кількість об’єктів централізованого водопостачання, на яких встановлено порушення - 1725 (60,9 %) та об’єктів нецентралізованого водопостачання - 3055 (47,5 %).

З початку року досліджено 13775 проб питної води централізованого водопостачання, у тому числі за результатами відомчого контролю, не відповідало гігієнічним нормативам 1906 проб (13,8 %). Досліджено за мікробіологічними показниками – 6046 проб, відхилення склало 12,4 % та за санітарно-хімічними показниками - 9884 проби, відхилення від гігієнічних норм склало 14 %.

Із джерел нецентралізованого водопостачання досліджено 2355 проб води питної, відхилення встановлено у 730 пробах (31 %), зокрема за санітарно-хімічними показниками не відповідало 26 % проб, за мікробіологічними показниками – 28,4 %.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 337 засідань комісій ТЕБ та НС, направлено 1645 приписів, пропозицій, рекомендаційних листів тощо, накладено 329 штрафів на суму 152159,0 грн.

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єктів нецентралізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Інформація про стан питного водопостачання та якості питної води надається органам місцевого самоврядування та оприлюднюється на офіційних сайтах Держпродспоживслужбт та її територіальних органів.

Одним із важливих ключових напрямків діяльності Держпродспоживслужби є впровадження нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, який передбачає сучасні підходи дотримання вимог санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти, створення належних умов для організації якісного та безпечного харчування в закладах освіти, з урахуванням змін законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР для осіб, відповідальних за організацію харчування в закладах освіти та операторів ринку, що надають послуги у сфері харчування дітей.

Під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 11,9 тисяч закладів дошкільної освіти, близько 15,0 тисяч загальної середньої освіти та 1,0 тисяча – закладів професійно-технічної освіти.

В ході підготовки до нового навчального року посадовими особами територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь у проведенні 23 тис. (83%) комісійних обстежень дотримання вимог санітарного законодавства у закладах освіти.

Порушення вимог санітарного законодавства встановлено у кожному третьому закладі 8,0 тис. (35%). Порушення, встановлені під час комісійних обстежень закладів в основному стосувались не завершення проведення ремонтних робіт приміщень, не завершення монтажу та встановлення технологічного обладнання, необхідність оновлення холодильного обладнання, не облаштування внутрішніх санітарних вузлів, непрацюючі системи механічної вентиляції на харчоблоках, невідповідність гігієнічним вимогам по набору приміщень харчоблоків, не створення умов для дотримання правил особистої гігієни, неукомплектованість штату медичними працівниками, невідповідності питної води вимогам санітарних норм та правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутність угод на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

З метою приведення закладів освіти до вимог санітарних правил і норм на адресу керівників закладів дошкільної освіти було направлено 7,7 тисяч пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної бази, з них виконано 63% (4849), 14,2 тисячі пропозицій - до загальної середньої освіти, з них виконано 63% (9009) та 465 – закладів професійно-технічної освіти, з них виконано 61% (286).

В ході підготовки до нового навчального року було досліджено 6,5 тисяч проб води за бактеріологічними показниками та 6,0 тисячі проб за санітарно-хімічними показниками. Питома вага нестандартних проб за бактеріологічними показниками склала 6,3%, за санітарно-хімічними –12,6%.

Держпродспоживслужбою вжито відповідних заходів реагування, поінформовано органи місцевої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами Держпродспоживслужби з метою приведення закладів до відповідних вимог надано керівникам закладів освіти 7044 приписи (розпорядження), складено 22 протоколи про адміністративне правопорушення, відсторонено від роботи 10 осіб, в двох випадках поінформовано правоохоронні органи.

З метою підвищення санітарно-освітніх знань персоналу навчальних закладів було прочитано 1336 лекцій, проведено 26419 бесід, підготовлено 308 статей до преси, 90 виступів по радіо та 56 по телебаченню. Спільно з управліннями охорони здоров'я, освіти і науки з метою збереження здоров'я та формування здорового способу життя серед дітей проведено 1482 наради, 678 семінарів та 63 колегії.

Планом заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік Урядом затверджена стратегічна ціль - розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок та визначено реалізацію заходів, виконання яких покладено також на Держпродспоживслужбу.

З метою інформування працівників, відповідальних за організацію харчування, щодо сучасних технологій організації харчування в закладах загальної середньої освіти, Держпродспоживслужбою та її територіальними органами організовано та проведено навчання в областях та м. Києві з питань безпечності харчування в закладах освіти, проведено та взято участь з питань щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР):

2842 нарад, з них у дошкільних закладах освіти – 1210 та у закладах загальної середньої освіти – 1632;

3311 навчань, з них у дошкільних закладах освіти – 1465 та у закладах загальної середньої освіти – 1846;

13241 консультацій, з них у дошкільних закладах освіти – 5636 та у закладах загальної середньої освіти – 7605.

Протягом 2021 року в закладах освіти триває впровадження сучасних стандартів з організації харчування, вносяться корективи в перспективні двотижневі меню для закладів дошкільної та загальної середньої освіти з урахуванням нових рецептур, складаються або в стадії розроблення нові технологічні картки для приготування блюд.

Під час освітнього процесу з метою забезпечення харчування дітей в закладах загальної середньої освіти спеціалістами територіальних органів Држпродспоживслужби розглянуто 7,7 тис примірних меню, із них 6,5 тис. (84%) погоджено.

З початку року в закладах загальної середньої освіти розглянуто та проаналізовано більш ніж 5,9 тис. щоденних меню-розкладів, із них у кожному четвертому (23%) виявлено відхилення щодо виконання норм натурального (здорового) харчування.

Вживаються заходи для покращення матеріально-технічної бази їдалень (харчоблоків) закладів освіти, стану організації харчування учнів та вихованців.

Організація харчування у 11,4 тис. (96%) закладів дошкільної освіти, 13,5 тис. (90%) закладів загальної середньої освіти та 612 (58%) закладів професійно-технічної освіти здійснюється з використанням матеріально-технічної бази власних харчоблоків. Забезпечуються привозним харчуванням 38 (0,3%) закладів дошкільної освіти з короткотривалим перебуванням дітей, 560 (3,7 %) закладів загальної середньої освіти та 23 (2,32%) заклад професійно-технічної освіти.

На даний час не організовано гаряче харчування та діти забезпечуються лише буфетною продукцією у 12 (0,1%)закладах дошкільної освіти, 585 (3,9%) школах та 128 (12%) закладах професійно-технічної освіти.

Не мають достатньої кількості технологічного обладнання 771 (6,5%) харчоблоків закладів дошкільної освіти, 1392 (9,3%) харчоблоків закладів загальної середньої освіти та 24 (2,3%) харчоблоків закладів професійно-технічної освіти.

Холодильного обладнання не вистачає на 368 (3,1%) харчоблоках закладів дошкільної освіти, 700 (4,7%) харчоблоці закладів загальної середньої освіти та 6 (0,6%) харчоблоках закладів професійно-технічної освіти.

Фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби за поточний період 2021року взяли участь у розслідуванні 71 спалаху гострих кишкових інфекційних захворювань, внаслідок яких постраждало 899 осіб, з них 667 дітей.

Окрім того, взято участь у розслідуванні 60 випадків захворювання на ботулізм, внаслідок чого постраждало 63 особи.

У ході санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів та харчових отруєнь спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби вживалися відповідні заходи реагування.

Так, відповідно до розпоряджень територіальних органів Держпродспоживслужби, рішень місцевих органів виконавчої влади та керівників об’єктів у 52 випадках тимчасово призупинялось виробництво харчових продуктів, функціонування потужностей, діяльність закладів; вилучено з реалізації небезпечної продукції: 518 кг, 153 л, 3002 шт. яєць; складено 85 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено штрафів на суму 454163 грн., притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1 посадову особу, відсторонено від роботи 71 працівника. Керівникам об’єктів надано 105 приписів та розпоряджень щодо усунення виявлених порушень, встановлено контроль за їх виконанням. У зв’язку із виникненням спалахів направлено 266 листів до різних зацікавлених структур, у тому числі 152 - до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 28- керівникам об’єктів, 86 - до територіальних підрозділів Національної поліції України та прокуратури, якими порушено 13 кримінальних проваджень. За ініціативи територіальних органів Держпродспоживслужби було ініційовано проведення 15 засідань регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям відповідних рішень та 5 нарад в місцевих органах виконавчої влади.

Забезпечено проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь з висвітленням на офіційних веб-сайтах Держпродспоживслужби та її територіальних органів інформації щодо вжитих заходів реагування.

У зв’язку із погіршенням санітарно-епідемічної ситуації щодо спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань у дитячих навчальних закладах, Держпродспоживслужбою здійснено інформування голів обласних державних адміністрацій з конкретними пропозиціями стосовно покращення ситуації.

Ситуація щодо забезпечення санітарного та нпідемічного благополуччя населення залишається на постійному контролі Держпродспоживслужби.
 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux