Здійснення державного санепіднагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни станом на 25.02.2021
опубліковано 26 лютого 2021 року о 10:32

          З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування у поточному році продовжує здійснювати перевірки об’єктів систем водопостачання щодо виконання дотримання ними вимог протиепідемічних заходів, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби  активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

За інформацією територіальних органів у 2021 році під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 63630  об’єктів водопостачання, у тому числі 10321 об’єктів централізованого та  53299 об’єктів децентралізованого водопостачання.

       Станом на 25 лютого 2021 року здійснено 1174 комісійних  перевірок об’єктів водопостачання, зокрема  382 об’єкти централізованого та 794 об’єкти децентралізованого водопостачання.

          Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства із перевірених об’єктів водопостачання порушення встановлено на 403 об’єктах (34,3%), у тому числі на 144 об’єктах централізованого водопостачання (37,7%) та 275 об’єктів децентралізованого водопостачання (34,6%).

Так,  під час перевірок 14 об’єктів централізованого водопостачання у Вінницькій області порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на 4 обстежених об’єктах (29%), у Волинській області порушення встановлено на 6  із перевірених 18 об’єктів  (33%), у Дніпропетровській області обстежено 2 об’єкти, на обох встановлено порушення вимог санітарного законодавства,  у Донецькій області на 3-х обстежених об’єктах встановлено порушення,  у Житомирській порушення встановлено на 3-х об’єктах, Закарпатській  на 16% перевірених об’єктах, у Запорізькій із перевірених 17 об’єктів, порушення встановлено   -  на 16 (94%),   у Кіровоградській перевірено 14 об’єктів, порушення встановлено на 5 (36%), у Луганській перевірено 18, порушення встановлено на 5 (28%), у Миколаївській  області на 9 перевірених об’єктах встановлено порушення (100%);  у  Харківській перевірено 18 об’єктів, порушення встановлено на 15  (83%);  у Херсонській області із перевірених 114, порушення встановлено на 33 (29%), у Хмельницькій перевірено 22 об’єкти, порушення встановлено на 18 (82%); у Чернігівській перевірено 58 об’єктів, порушення встановлено на 3 об’єктах;  в м. Києві із перевірених 13 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 4 об’єктах (31%).

Із перевірених 794 об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини)  порушення вимог законодавства встановлено на 275 перевірених об’єктах (35%).  

З початку звітного періоду обстежено 37 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 22 об’єктах (60%).

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З початку року досліджено 3193 проби питної води централізованого водопостачання, частка відхилень від гігієнічних норм склала 2,3%. Досліджено за мікробіологічними показниками - 578 проба, відхилення склало 2,4% та санітарно-хімічними показниками - 2669 проб, відхилення від гігієнічних норм           склало 2,5%.

Досліджено 226 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, відхилення встановлено майже у 18% відібраних проб,  зокрема за  санітарно-хімічними показниками відхилення виявлено у 30 пробах (24%) та за мікробіологічними показники у 13 пробах (10,5%).

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 23 засіданя комісій ТЕБ та НС, видано 161 припис  (пропозицію) та  рекомендаційних листів, накладено 23 штрафів (Вінницька (3), Запорізька (7), Львівська (1), Харківська область (6).

 Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання             є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

        На переважній більшості об’єктів децентралізованого водопостачання виявлено порушення, зокрема не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води, відсутні санітарні паспорти, не визначений балансоутримувач.

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

 Так, Головним  управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області триває робота щодо обстеження об’єктів питного водопостачання.

З метою організації та проведення комплексних заходів контролю за системами водопостачанням та водовідведенням в населених пунктах, направлено лист до голови Донецької обласної державної адміністрації стосовно стану водопостачання в Донецькій області, 16 листів до  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

Станом на 25.02.2021 року проведені перевірки 3 підприємств централізованого водопостачання: Маріупольського регіонального виробничого управління комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (Маріупольське РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»), комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «Маріупольське ВУ ВКГ»),   ПрАТ «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ».Порушення санітарного законодавства виявлено на 3 об’єктах централізованого водопостачання.

Під час перевірок Маріупольського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» та КП «Маріупольське ВУ ВКГ» встановлено порушення: недостатньо забезпечений нагляд і контроль за належним  станом будівельних конструкцій, виявлені сліди течі дахів, стін;  не в повному обсязі встановлено слідкування за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, люків-лазів, дверей, витоки і затоплення камер перемикань засувок, фільтрів-поглиначів, систем роздачі води тощо.  

Також по результатах виробничого лабораторного  контролю виявлені відхилення від нормативних показників концентрацій залишкового хлору в проміжних технологічних точках контролю якості води; несвоєчасно проводяться медичні огляди персоналу; не проводиться повний контроль безпечності та якості води після проведених реконструкцій та капітальних ремонтів водопровідних мереж; не завжди інформуються  органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання, про факти, що приводять до припинення водопостачання споживачів.

Під час проведення перевірки КП «Маріупольске ВУ ВКГ» встановлено відсутність висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на Технологічний регламент системи водопостачання м. Маріуполя та прилеглих територій та інше. У межах першого поясу ВНС КП «Маріупольске ВУ ВКГ» не підтримується режим особливої охорони об’єктів централізованого питного водопостачання.

На ПрАТ «КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ» (далі ПрАТ «КЗКВ») встановлені такі порушення:  

відсутні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на технологічний регламент або інший документ з описом технологічного процесу виробництва питної води, матеріали, речовини та сполуки, що використовуються у сфері питної води, питного водопостачання;

19.01.2021 керівником підприємства не повідомлено Головне управління  Держпродспоживслужби про аварію на мережах централізованого водопостачання;

відсутня робоча програма виробничого контролю для кожного водозабору окремо з урахуванням їх особливостей (перелік показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень, в складі технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води);

 наявний графік виробничого контролю безпечності та якості питної води на 2021 рік, затверджений керівником ПрАТ «КЗКВ», не відповідає вимогам розділу IV ДСанПіН 2.2.4-171-10;

контроль за якістю води з свердловини та вихідної води у процесі експлуатації резервуарів та водонапірних башт здійснюється з порушенням вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

не надано інформації щодо проведення промивки та дезінфекції водопровідних мереж.

За  результатами перевірок складено 3 приписи, 2 протоколи про порушення санітарних норм, накладено 2 штрафи на загальну суму 408,00 грн. Оштрафовані начальник Старо-Кримської виробничої дільниці Маріупольського  РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» та головний інженер КП «Маріупольське ВУ ВКГ».

Взято участь в роботі 4 комісій (обласної та районних) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області  за звітний період у складі створених робочих груп об’єднаними територіальними громадами з 22.02.2021 року комісійно  перевірено 1 об’єкт централізованого водопостачання населених пунктів Новенської об’єднаної територіальної громади Мелітопольського району (балансоутримувач КП «Мордвинівське» Новенської сільської ради).

Окрім того розпочато плановий захід державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства Комунального підприємства «Добробут» Балківської сільської ради Василівського району Запорізької області.

У ході перевірки встановлено порушення:

не розроблено проект землеустрою зон санітарної охорони;

не організована зона санітарної охорони підземних джерел централізованого питного водопостачання, не дотримується водоохоронний режим - відсутнє огородження, допускається перебування сторонніх осіб;

об’єкти не мають технічних засобів охорони, освітлення, територія не спланована для відведення поверхневих стоків тощо.

не розроблені графіки та несвоєчасно проводяться планово-профілактичні ремонти на джерелах та системах централізованого питного водопостачання, очищення та дезінфекція ємнісних споруд (водонапірні башти);

не ведеться документація з реєстрації аварійних ситуацій на  водопроводах, відсутні данні щодо своєчасної їх ліквідації;

відсутні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби, обладнання, устаткування тощо, що використовуються у  сфері питної води та питного водопостачання;

не розроблено робочу програму (графіки) виробничого контролю за безпечністю та якістю питної води, відсутні результати виробничого контролю якості та безпечності води питної.

У ході перевірки, відібрані зразки води питної для дослідження за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками на базі Запорізької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Зареєстровані відхилення в пробі питної води відібраній із розподільчої мережі  ФГ «Агро-Авангард» за санітарно-хімічними показниками - загальна жорсткість, сульфати.

За виявлені порушення на директора КП «Мордвинівське» Новенської сільської ради складений протокол про адміністративне правопорушення.

За результатами проведених заходів на адресу керівництва підприємств питного водопостачання надані пропозиції щодо усунення виявлених порушень, поінформовано органи влади та місцевого самоврядування.


За поточний тиждень спеціалістами районних відділів та управлінь Головного управління Держпродспоживслужби  в Закарпатській області  проведено 9 комісійних перевірок об’єктів водопостачання (із них  7 децентралізованого і 2 централізованого)  та  2 об’єкти водовідведення.

Проведено перевірку північної гілки мережі водопроводу м. Виноградова -  суб’єкт господарювання Виноградівське ВУЖКГ, Комунального підприємства «Рахівтепло» централізоване водопостачання та водовідведення) місто Рахів. Порушень під час перевірки не виявлено.

Обстежено 7 децентралізованих джерел водопостачання - шахтні колодязі  закладів дошкільної освіти села Сімерки, села Тур’я Ремета Перечинського району,  закладів дошкільної освіти села Малий Березний, села Ставне, села Кострино Великоберезнянського району, артезіанська свердловина закладу дошкільної освіти села Ратівці Ужгородського району, шахтний колодязь та локальні очисні споруди закладу дошкільної освіти ДНЗ Зарічево   Перечинського району.

За результатами перевірок та досліджень за поточний тиждень  надано 7 приписів  про усунення порушень.

Порушення виявлені на одному об’єкті водовідведення (локальні очисні споруди ДНЗ с. Зарічево в аварійному стані, не працюють насоси, не проводиться відповідна очистка стоків.

Станом на 25.02.2020 відібрано 48 проб води питної із них: 16 проб із централізованих джерел водопостачання (8 на мікробіологічні дослідження , 8 на фізикохімічні дослідження)  та 32 проби води із децентралізованих джерел водопостачання (16 на мікробіологічні та 16 на фізикохімічні показники), відхилення виявлено у 5 зразках (5 по мікробіологічним показникам із децентралізованого джерела водопостачання).

  Також керівникам міських та районних управлінь і відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області ініційовано посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами підвищеного епідемічного ризику в місцях підтоплення та тимчасового розміщення евакуйованого з них населення (водозабори, водопроводи, навчально-виховні заклади, місця відпочинку та оздоровлення населення, підприємства харчової промисловості, ресторанного господарства, торгівлі, об’єктів поводження з побутовими відходами тощо);

   

                За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в  Івано-Франківській області районні управління/ відділи направлено рекомендаційні листи керівникам підприємств водопровідно-каналізаційних господарств з пропозиціями щодо забезпечення необхідним запасом реагентів для знезаражування питної води, проведення планово-профілактичних ремонтних робіт та дезінфекції споруд, мереж,  посилення відомчого лабораторного контролю якості питної води, що подається споживачам.

Головам об’єднаних територіальних громад направлено листи з рекомендаціями провести очистку та дезінфекцію громадських колодязів та дослідження води на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За звітний період проведено аналіз та погоджено Програму повного аналітичного контролю якості та безпечності питної води з централізованого водопроводу та джерел водозабору КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради на 2021 рік.

Дослідження проб води питної з централізованих водопроводів на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» заплановано розпочати в ході здійснення планових, позапланових заходів державного нагляду на 2021року   в сфері дотримання вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів.

У 2021 році відібрано 8 проб води для дослідження за мікробіологічними показниками з централізованих водопроводів (м. Снятин, смт. Заболотів Снятинського району, Городенківського державного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства  та   КП «Івано-Франківськводоекотехпром», сільський водопровід с. Турка Коломийський район, КП «Тлумачкомунсервіс» ) та 6 проб води для дослідження за санітарно-хімічними показниками. Виявлено перевищення по твердості у 2 –х пробах води  з  централізованого водопроводу КП «Тлумачкомунсервіс».

На централізованому сільському водопроводі с. Турка Коломийський район виявлені недоліки: відсутній проект ЗСО, неналежним чином функціонують очисні споруди.


       На контролі територіальних управлінь Держпродспоживслужби в Житомирській області знаходиться 224 об’єкти централізованого водопостачання, 1567 об’єктів децентралізованого водопостачання та 66 об’єктів водовідведення.

       Протягом поточного тижня спеціалістами Коростенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області проведено захід державного нагляду щодо планового обстеження КП «Михайлівське».

У ході здійснення обстеження були виявлені наступні порушення вимог санітарного законодавства: відсутня робоча програма виробничого контролю якості питної води, не визначаються залишкові концентрації реагентів, неефективність роботи станції знезалізнення води, підприємством не забезпечено контроль за вмістом забруднюючих речовин на зовнішній межі санітарно-захисної зони очисних споруд каналізації, зверненої до житлової забудови.

    За результатами проведеної перевірки та виявлені порушення вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення спеціалістами Коростенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області складено протокол про порушення санітарних норм на директора КП «Михайлівське».


         З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

За період з 18 по 24 лютого 2021 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області  було проведено 2 комісійні перевірки централізованих джерел водопостачання, 1 перевірка об’єкту водовідведення, 1 перевірку стану внутрішніх водопровідних мереж перукарні, 7 перевірок  стану внутрішніх водопровідних мереж закладів громадського харчування,  2 перевірки стану внутрішніх водопровідних мереж дошкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти.

      Фахівцем Станично-Луганського управління проведено комісійну перевірку каналізаційно-насосної станції № 1 (далі КНС № 1) ВП «Станично-Луганський департамент» КП «Попаснянський районний водоканал». Приміщення КНС № 1 знаходиться в задовільному санітарно - технічному стані,  має огородження, медичні огляди працівниками КНС пройдено.

Фахівцями Марківського управління проведено комісійну перевірку  централізованого водогону с. Височинівка  Марківської ОТГ  Луганської області.   

Перевіркою  було встановлено, що до складу водогону с. Височинівка входить 2 свердловини та 2 башти Рожновського. Свердловина функціонує тільки  одна, розташована вона близько 6 км від села Височинівка і подає воду на  1 працюючу башту Рожновського, що знаходиться на території молочного комплексу СТОВ «Фрунзе». Друга башта не  працює. Свердловина не огороджена, але люк оглядового колодязя знаходиться під замком. Башта Рожновського пофарбована, але потребує огорожі та організації сурового санітарного режиму. Протяжність водогону складає близько 10 кілометрів та забезпечує водою приватний сектор села Височинівка, фермерське господарство, сільську школу. Опікується даним водогоном приватна фірма. Запасу реагенту для знезараження питної води немає.

Лабораторні дослідження води даного  водогону на якість та безпечність досліджується тільки в рамках «Щомісячного контролю». Показники задовільні.

Поривів   водопровідної  мережі, на протязі останньої доби,  не було.

Обслуговуванням даного водогону займається інженерна служба  СТОВ «Фрунзе». Медичні огляди проходять згідно графіку.

За результатами перевірки голові Марківської об’єднаної територіальної громади направлено листа щодо усунення виявлених недоліків.

         Фахівцями Білокуракинського управління проведено комісійну перевірку водогону ОК «Джерело - 2019», який здійснює  питне водопостачання жителів   с. Тимошине. Територія водонапірної башти  огороджена по периметру. Доступ сторонніх осіб неможливий. Затоплень та сміття на території не виявлено.      Виробничий контроль проводиться згідно з робочою програмою,    механічне зачищення водонапірної  башти та дезінфекція мережі  проводиться 2 рази на рік, підприємство забезпечено реагентами в достатній кількості.

         Згідно результатів,  дослідження води проводилося в січні місяці, відхилень не виявлено.

        За період з 18 лютого по 24 лютого 2021 року з розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено 18 проб питної води за мікробіологічними та 8 проб за санітарно - хімічними показниками. Відхилення від норм  не виявлено.       

Вживаються всі належні заходи щодо  попередження, контролю та зниження ступеня поширення захворювань,  пов'язаних із питною водою. 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області протягом тижня проведено  планові перевірки КП «Джерело-2» Миколаївського району (2 водопроводи) та  пункт доочищення води ЄСКП «Єланецьводопостач»( смт Єланець).

У ході перевірки відібрано  проби води централізованого та  проби децентралізованого водопостачання на санітарно-хімічні та  мікробіологічні показники.   

За результатами досліджень проб питної води встановлено: вода із шахтних колодязів Кумарівської сільської ради Врадіївського району, з пункту реалізації доочищеної води ФОП Данілов І.М.  (м. Южноукраїнськ), з джерел водопостачання  ПП Лось В.М.( смт. Казанка), з джерел водопостачання                    с. Іванівка та Панкратове Іванівської сільської ради Арбузинського району, з пункту доочищення води ЄСКП «Єланецьводопостач»(смт. Єланець) не відповідає вимогам за мікробіологічними показниками, за хімічними показниками ( в тому числі з 2-х колодязів за вмістом нітратів).

За результатами проведених перевірок надано приписи керівництву Кумарівської сільської ради,  ПП Лось В.М., ЄСКП «Єланецьводопостач», Іванівської сільської ради Арбузинського району.

У зв’язку з отриманням звітів за результатами  дослідження води   надані  пропозиції щодо усунення виявлених порушень  балансоутримувачам.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській  області продовжуються заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

         За поточний тиждень обстежено 2 об’єкти централізованого водопостачання, порушень не виявлено та 16 об’єктів нецентралізованого водопостачання, на 6 об’єктах виявлено порушення.

          Порушення, які виявлені на об’єктах нецентралізованого водопостачання наступні: не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, чищення, дезінфекція та знезараження питної води, відсутні результати лабораторного дослідження води, відсутні санітарні паспорта на джерела (колодязі Маловільшанської сільської ради, Вільшанський район), відсутній балансоутримувач, не проводиться щорічний плановий ремонт, дезінфекція, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води (колодязь на території с. Оситняжка, Кропивницький район). 

          З метою усунення порушень на балансоутримувачів та органам місцевого самоврядування направлено 2 рекомендаційних листи.

За звітний період районними та міськими структурними підрозділами Головного управління в Харківській області спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування здійснено  комісійні перевірки 2 об’єктів централізованого  водопостачання, 96 об’єктів децентралізованого  водопостачання.

         Порушення виявлені на 2 об’єктах централізованого  водопостачання та 64 об’єктах децентралізованого  водопостачання.

         У ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах централізованого  водопостачання  виявлені наступні порушення: недотримання  кратності та обсягів проведення лабораторного контролю якості питної води (с. Мажарка  КП Мажарського сільськогосподарського комунального господарства, Мажарської сільської ради, водогін с. Куп’єваха Богодухівської міської ради);

         На об’єктах децентралізованого водопостачання виявлені наступні порушення: не оформлені санітарні паспорти на інженерні споруди нецентралізованого питного водопостачання (Вернопільського старостинського округу Оскільської ОТГ, колодязі с. Куп’єваха Богодухівської міської ради, Липецька сільська рада);  недотримання  кратності та обсягів проведення лабораторного контролю якості питної води (колодязі с. Куп’єваха Богодухівської міської ради, Липецька сільська рада); не забезпечено проведення щорічного планового обстеження колодязів, їх чищення та профілактичної дезінфекції громадських колодязів (колодязі  с. Куп’єваха Богодухівської міської ради ).

З метою забезпечення усунення виявлених порушень винесено 4 приписи та 1 відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

       

Фахівцями  Держпродспоживслужби в Чернігівській області в період   з 19.02.2021 по 25.02.2021 взято участь спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у 4 комісійних перевірках об’єктів централізованого водопостачання з питань виконання дотримання ними вимог протиепідемічних заходів та провели 1 плановий захід державного нагляду (контролю).

У ході проведення перевірок порушення санітарного законодавства виявлено на 3 об’єктах централізованого водопостачання, зокрема:

ПП «Джерело Ф» с. Мньов, ПП «Джерело Ф», с. Ведильці Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області  (не проводиться виробничий лабораторний контроль за безпечністю та якістю питної води);

КП «Городнянське виробниче управління житлово-комунального господарства» Городнянської міської ради (не надана інформація про результати виробничого контролю безпечності та якості питної води).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу балансоутримувачам вищезазначених підприємств направлені пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення вищезазначених об’єктів децентралізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Робота спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів Чернігівської області  триває.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux