Діяльність Держпродспоживслужби з питань державного санепіднагляду щодо дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення
опубліковано 02 жовтня 2020 року о 15:18

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,    контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

  За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби   станом на 1 жовтня 2020 року здійснено 20026 комісійних перевірок об’єктів водопостачання, що склало 30,8%  від загальної кількості зареєстрованих об’єктів водопостачання,  у тому числі 6330 об’єктів централізованого (58,2%)  та 13848 об’єктів децентралізованого водопостачання (25,1%).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 10268 об’єктах водопостачання (51%), зокрема на 3508 об’єктах централізованого водопостачання (55,4%) та 6759 об’єктах децентралізованого    водопостачання (49%). 

Так,  порушення вимог дотримання санітарного законодавства у  Волинській області встановлено на 84,4% перевірених об’єктах централізованого водопостачання,  у Дніпропетровській  - 99%, Донецькій - 92%, Запорізькій - 96%, Київській - 53%, Кіровоградській - 76%, Миколаївській  - 96%,   Вінницькій - 64%, Одеській  - 53%,  Полтавська - 56%, Рівненській - 80%, Харківській - 54%, Хмельницькій - 68%, Чернівецькій - 75%, в м. Києві із перевірених 50 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 8 об’єктах(16%).

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання   є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

Некраща ситуація складається і при перевірках об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), так    із перевірених 20174 порушення вимог законодавства встановлено на 51%  перевірених об’єктів.

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання (від 93% до 80% відповідно), у Донецькій області встановлено порушення на 77% таких об’єктів, Кіровоградській  - 70%, Львівській - 63%, Вінницькій - 56%, Волинській, Житомирській, Хмельницькій - 50%, Чернівецькій  - 23%, м. Київ - 29%.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах децентралізованого водопостачання є: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

Обстежено 747 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 289 об’єктах (38,6%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість недоліків встановлено у Вінницькій (54%),  Дніпропетровській (100%),  Донецькій - 88%, Запорізькій (100%), Житомирській (39),  Луганській (61%), Київській (26%), у Кіровоградській (61%), в Одеській (33,1), Полтавській (48%), Хмельницькій (77%), Чернівецькій - 58 % та інших областях.

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 27147 проб питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень складає близько 9,5%,    у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 10702 проби питної води, відхилення склало близько 6,5% та 19193 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  близько 10,6 %; проведено 409 дослідження на вірусологічні показники, відхилення встановлено в Одеській області у 17 пробах питної води. 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 31% від відібраних проб,    у Донецькій , Івано-Франківській, Житомирській (32%),  Луганській по 12-15%, у Вінницькій, Черкаській та  Закарпатській   близько 15%, у Тернопільській - 19% та інших.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 67%, Запорізькій - 71%, Миколаївській - 60%, Одеській - 86%, Луганській - 38%, Полтавській - 33%, Рівненській - 41%, Тернопільській - 34%.

Досліджено 6933 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них майже 29,2% проб з відхиленнями, у тому числі досліджено 4014 проб за мікробіологічними показниками, відхилення   складає близько  25,1% та 3930 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає 28%. Проведено 184 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах в Одеській області.

Проведено дослідження 2634  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 2,8%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 5,7%, за  мікробіологічними - 2,5%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1153 засідань комісій ТЕБ та НС, видано 34458 приписів  (пропозицій),  накладено 303 штрафи, передано 2 справи до правоохоронних органів (Харківська область), один об’єкт закритий за рішенням суду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод    від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на сайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.


 Додаткова інформація. 

    Фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області спільно з місцевими органами виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування проведено комісійні обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів області.

Станом на 25.09.2020 р. проведено 1456  комісійних перевірок  вказаних об’єктів, у тому числі 379 об’єктів  централізованого та 1077 об’єктів  децентралізованого водопостачання.

На 551 об’єкті, що становить 13,6 %  від усіх перевірених централізованих міських та локальних сільських водогонах, виявлялись порушення санітарного законодавства, основними з яких є:  відсутні проекти зон санітарної охорони на 3 об’єктах; потребує поновлення радіаційний паспорт на 8 об’єктах; не огороджена зона санітарної охорони I поясу на 5 об’єктах; не розроблені графіки проведення лабораторних досліджень на 11 об’єктів, не проводиться лабораторний контроль на 9 об’єктах, відсутнє огородження артсвердловин на     8 об’єктах, також відсутні журнали обліку аварійних ситуацій.  

Більшість громадських криниць не огороджені, або потребують ремонту, відсутні кришки, потребують поновлення відра, не проводиться періодична очистка та дезінфекція громадських криниць, в 14% перевірених криниць не здійснюється лабораторний контроль води.

Було проведено 59 комісійних обстеження на 36 об’єктах водовідведення, та надано відповідні пропозиції.  Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення порушувались на 32 об’єктах.

         За результатами обстежень керівникам підприємств, сільським головам   підготовлено  45 приписів, 20 розпоряджень, 423 рекомендаційних листів щодо усунення виявлених недоліків,  складено 32 протоколи  про адміністративні правопорушення.

Окрім того, відповідні інформаційні листи, пропозиції щодо упорядкування зон санітарної охорони джерел водопостачання, приведення в належний санітарно-технічний стан водопровідних мереж та споруд, дотримання кратності лабораторного контролю питної води, направлені в органи місцевої влади. 


Головним управлінням Держпродспоживслужби в Житомирській області зобов’язано усіх керівників територіальних управлінь посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

 Протягом останнього тижня з метою перевірки пропозицій наданого раніше припису спеціалістами Любарського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області проведено позапланове обстеження  ОК «Джерело»  в с. Горопаї, Любарського району.

В ході обстеження встановлено, що пропозиції припису не виконані в частині облаштування та організації зони санітарної охорони 1-го поясу зони суворого режиму артсвердловини та відсутності проєкту щодо організації зони санітарної охорони водорозбірних споруд, споруд з водопідготовки та     санітарно-захисних смуг. За виявлені порушення вимог санітарного законодавства на керівника підприємства складений протокол про адмінправопорушення та винесено постанову про накладення штрафу. 

Спеціалістами територіальних управлінь з джерел централізованого водопостачання під час карантину було відібрано 993 проби питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, з джерел децентралізованого водопостачання - 390, з поверхневих водойм I категорії - 50. Відхилення від гігієнічних нормативів якості води було виявлено в 224 пробах питної води з джерел централізованого водопостачання, у 146 пробах питної води з джерел децентралізованого водопостачання та в 19 пробах води водойм I категорії.        

         З початку звітного періоду по виявлених порушеннях з питань дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення керівникам підприємств надано 179 приписів та 58 пропозицій  щодо усунення порушень вимог законодавства при комісійних перевірках. На відповідальних осіб складено 33 протоколи про адміністративне правопорушення та винесено постанови про накладення штрафів на суму 5151 грн.

З даного питання  ініційовано проведення 24 засідання комісій з питань ТЕБ та НС.


 Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області взяли участь у комісійній перевірці господарської діяльністі  Комунального підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, що надає послуги з водопостачання та водовідведення.

За результатами перевірки порушень Технологічного регламенту з виробництва питної води не встановлено.


Фахівцями Держпродспоживслужби в Хмельницькій області проводяться планові, позапланові та спільно з місцевими органами виконавчої влади та  самоврядування  комісійні обстеження об’єктів водопостачання.

         За тиждень обстежено 54 об’єктів (5 централізованого та 49 децентралізованого водопостачання), із яких на 21  виявлені порушення санітарного законодавства 4  та 17 відповідно).  

За результатами перевірок встановлено, що водопровідні споруди потребують проведення ремонтних робіт; не проводиться відомчий лабораторний контроль якості питної води;  не ведеться журнал реєстрації аварійних ситуацій та проривів; не налагоджена система планових попереджувальних ремонтів; очистка, дезінфекція водонапірної вежі та водогінної мережі  не проводилась; персонал, що обслуговує водогін не пройшов  медичний огляд.

Більшість колодязів громадського користування потребує ремонту або оновлення конструкції  наземної частини,  фарбування, забезпечення огорожами, підставками під відра. На значній кількості  обстежених об’єктів  несвоєчасно та не в повної  мірі проводиться дезінфекція та очистка, що може стати причиною  бактеріального та хімічного забруднення питної води, у тому числі  збудниками вірусних інфекцій.

Балансоутримувачами колодязів не налагоджений постійний лабораторний контроль безпечності та  якості питної води.  

Власникам, балансоутримувачам об’єктів надано 3 приписи із  пропозиціями по  усуненню виявлених порушень.  Виконання приписів взято на контроль. 

В  Кіровоградської області тривають обстеження об’єктів питного водопостачання та водовідведення.

Під час комісійних обстежень перевірено відповідність водопостачання для населення вимогам чинного законодавства на 1735 об’єктах, із них на 1151 об’єкті водопостачання виявлені порушення (66%). Також обстежено 38 об’єктів водовідведення, з них на 23 виявлені порушення.

З метою усунення порушень, виявлених у ході обстежень, перевірок на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, водовідведення місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування направлено 478 пропозицій, рекомендаційних листів, приписів.

Всього проведено 49 засідань обласної, міських та районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення населення питною водою в період карантину та усунення недоліків на об’єктах водопостачання.

Досліджено 911 проб питної води з об’єктів централізованого водопостачання, виявлено 55 відхилень (54 за санітарно-хімічними
показниками, 1 за мікробіологічними показниками), 812 проб води з об’єктів нецентралізованого водопостачання, виявлено 73 відхилення (60 за
санітарно-хімічними показниками, 13 за мікробіологічними показниками).

Досліджено 42 проби поверхневої води в місцях водозаборів та скиду стічних вод, відхилень не виявлено.

За поточний тиждень обстежено 25 об’єктів водопостачання, на 5 об’єктах виявлені порушення, 20 % (5 об’єктах нецентралізованого водопостачання). При обстеженні об’єктів централізованого водопостачання порушень не виявлено (водогін Красносілківської сільської ради, Олександрівський район).

        Основними порушеннями, виявленими за поточний тиждень на об’єктах нецентралізованого водопостачання є: не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, відсутні санітарні паспорти (колодязі Кальниболотської сільської ради, Новоархангельський район, Чемерпільської сільської ради, Гайворонський район).

        При повторному обстеженні встановлено усунення порушень, виявлених під час попередніх обстежень: надані висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на труби, територіальні органи Держпродспоживслужби сповіщаються про аварії та відключення на мережах систем водопостачання, робоча програма (графіки) виробничого лабораторного контролю питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі затверджена, виробничий лабораторний контроль проводиться відповідно до затвердженої робочої програми, медичний огляд працівниками, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширення інфекційних хвороб пройдений в повному обсязі, представлені результати лабораторних досліджень безпечності та якості питної води (водогін КП «Струмок» Новоселівської сільської ради, Олександрійський район).

        У ході моніторингового лабораторного контролю відібрано 4 проби питної води з об’єктів централізованого водопостачання, результати в роботі.

З метою усунення порушень, за результатами лабораторних досліджень
на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, органам місцевого самоврядування направлено
3 рекомендаційних листи.

Фахівцями Держпродспоживслужби в Миколаївській області за період    з 21.09.2020 по 25.09.2020 року проведено санітарно-епідеміологічне обстеження  об’єкту централізованого водопостачання в с. Кобзарці Кобзарцівського   старостинського округу  Снігурівської міської ОТГ Снігурівського району. В ході обстежень відібрано 6 проб питної води централізованого водопостачання на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники.

 За результатами проведених досліджень проб, відібраних  на минулому тижні, встановлено невідповідність 7 проб води  вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за мікробіологічними показниками та 4 проб за санітарно-хімічними показниками з водопроводів с. Першотравневе, Трудолюбівка, Васильки Першотравневого Старостинського округу Снігурівської міської ОТГ Снігурівського району.

З метою запобігання негативному розвитку епідситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Луганської області директорам комунальних підприємств з постачання питної води населенню направлено листи щодо посилення виробничого контролю безпечності та якості питної води з джерел та водопровідної мережі, посилення контролю за дотриманням вимог до знезараження питної води, достатності запасу реагенту.

         За період з 18 по 24 вересня 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області спільно з представниками місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування була проведена комісійна перевірка 2-х об’єктів водопостачання, 3 комісійні перевірки  3 шахтних колодязiв громадського користування та 4 перевірки стану внутрішніх водопровідних мереж закладів освіти та гуртожитка.

При перевірці стану колодязів водопровідної та каналізаційної мережі      КП «Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Рубіжанської міської ради,  водогону ОК «Водограй 2018», порушень не виявлено.

Спеціалістами Новопсковського районного управління проведено комiсiйнi обстеження 3 шахтних колодязiв громадського користування, що знаходяться на територiї Риб'янцiвської сiльської ради. В ходi перевiрок встановлено: потребує замiни зруб  1 шахтного колодязя, на 1 колодязі вiдсутнiй навіс, 1 колодязь не має огорожі та 2 колодязі не мають бетонованих майданчиків. За результатами  перевірок  наданi рекомендацii щодо приведення шахтних колодязів до вiдповiдностi  вимогам Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10.

Спеціалістами Старобільського районного управління в складі комісій з перевірки виконання протиепідемічних вимог у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на період карантину перевірено 3 освітніх заклади та 1 гуртожиток, у тому числі з питань забезпечення проточною водою, організації питного режиму. У 3 закладах джерелом водопостачання є комунальний водопровід та один – забезпечений питною водою з власної свердловини. За результатами обстежень порушень виявлено не було.

        До Старобільської міської ради направлено лист щодо необхідності комісійних обстежень трубчатих     колодязів    громадського    користування         м. Старобільська з метою перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у зв’язку з виявленими відхиленнями мікробіологічних показників в зразках питної води.

За період з  18 по 24 вересня 2020 року з розподільчої мережі відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 6 проб та санітарно-хімічними показниками 4 проби води централізованого водопостачання. За результатами лабораторних досліджень відхилень не виявлено. 

         Робота в даному напрямку проводиться та перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.

     Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській області взяли участь у 690 комісійних перевірках  об’єктів централізованого та децентралізованого  водопостачання.

      Станом на 25.09.2020 відібрано 250 проб питної води з об’єктів  та мереж централізованого водопостачання, 34 проби питної води з об’єктів децентралізованого водопостачання (бюветні комплекси та пункти доочистки питної води, колодязі громадського користування) на санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні, паразитологічні та  200 проб питної води на  вірусологічні показники. Проводиться відбір та дослідження складу та властивостей морської води в місцях водокористування населення  (відібрано 44 проб) на санітарно-хімічні та паразитологічні показники і води водойм (відібрано 54 проби) на санітарно-хімічні, паразитологічні та вірусологічні показники.

     На цей час досліджено всі проби питної води централізованого водопостачання, з яких 85,6 % досліджених  проб питної води за санітарно - хімічними показниками (у тому числі за вмістом токсичних елементів - бор, кремній, молібден, марганець, нітрити, хром загальний, натрій) та 18,7% проб питної води децентралізованого водопостачання не відповідають нормативним вимогам.

     Встановлено невідповідність проб питної води на мікробіологічні показники у 16,8 % досліджених проб централізованого та 11,7% досліджених проб децентралізованого водопостачання. Вірусне забруднення питної води встановлено у 13,7 % досліджених проб з об’єктів централізованого та 5,2% з об’єктів децентралізованого водопостачання. Досліджено 54 проби води водойм (ріки Дунай, Дністер та озеро Ялпуг), з яких 16,7 % за санітарно - хімічними та 11% за вірусологічними показниками не відповідають нормативним вимогам. 

     Суб’єктам  господарювання  за результатами проведених комісійних перевірок та здійсненого лабораторного контролю якості та безпечності питної води направлено 331 пропозиція щодо усунення порушень чинного законодавства.      

За поточний тиждень фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проведено 4 перевірки об’єктів водопостачання, в тому числі 3 по виконанню попередньо наданих приписів.   Під час обстеження об’єктах водопостачання виявлено ряд порушень вимог  санітарного законодавства. За результатами  перевірок винесено  приписи та розпорядчі документи. На керівників  складено 3 протоколи про порушення санітарних норм.

У звітному тижні проведено відбір 6 проб води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, дослідження проб води в роботі.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області продовжує заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

Протягом 21-25 вересня 2020року проведено одне комісійне обстеження об’єкту системи водопостачання за участю органів місцевого самоврядування. Здійснено обстеження сільського водогону в смт Низи Сумського району з метою перевірки виконання припису щодо усунення порушень, що були виявлені під час планової перевірки об’єкту. Заходи, вказані в приписі, виконані в повному об’ємі.

В ході санітарно-епідеміологічних обстежень об’єктів протягом тижня було досліджено 26 проб води питної з об’єктів централізованого водопостачання за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Всі досліджені зразки води питної відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

       Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області за період з 21.09.2020 по 25.09.2020 взято участь у                          5 комісійних перевірках об’єктів водопостачання. У ході перевірок порушення вимог санітарного законодавства не виявлено.

        За вищезазначений період досліджено 5 проб питної води централізованого водопостачання за мікробіологічним показниками та за санітарно-хімічними, відхилень не виявлено.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області посилено державний санітарно-епідеміологічний  нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення.

         За період з  18 по 24 вересня поточного року спеціалістами Головного управління було проведено 3 моніторингових обстеження джерел децентралізованого водопостачання у Кельменецькому районі.

Під час обстежень об’єктів децентралізованого водопостачання порушення, в частині облаштування громадських криниць, не встановлено.  Відсоток оформлення санітарних паспортів на джерела водопостачання становить 100. Також, під час здійснення заходів, з кожної криниці було  відібрано по 1 пробі питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники,  лабораторні дослідження тривають.

Відповідно до отриманих результатів лабораторних досліджень води, за попередній період, та моніторингових обстежень  спеціалістами Головного управління було вжито заходи реагування, зокрема було надано    2 рекомендаційні листи керівникам підприємств водопостачання та балансоутримувачам криниць щодо приведення якості питної води у відповідності до санітарних вимог

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux