Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни станом на 03 грудня 2020 року
опубліковано 07 грудня 2020 року о 10:27

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

  За інформацією територіальних органів під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 10877 об’єктів централізованого та    54733 об’єктів децентралізованого водопостачання. Станом на 3 грудня  2020 року здійснено 22679 комісійних перевірок об’єктів водопостачання,  у тому числі 7176 об’єктів централізованого (66%) та 15503 об’єктів децентралізованого водопостачання (28,3%).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 11257 об’єктах водопостачання (50%), зокрема на 3842 об’єктах централізованого водопостачання (53,5%) та 7415 об’єктах децентралізованого      водопостачання (47,8%).   

Так,  під час перевірок об’єктів централізованого водопостачання порушення вимог дотримання санітарного законодавства у Вінницькій області встановлено на 58,7% обстежених об’єктах, Волинській області - на 84,4%, Дніпропетровській  - на 98,4%,  Донецькій - на 92%,  Житомирській - на 71,6%, Закарпатській - на 17%, Запорізькій -  на 97,2%,   Івано-Франківській - на 48,7%, Київській - на 52,2%, Кіровоградській - на 75,2%, Луганській - на 15,3%, Львівській - на 33,3%,  Миколаївській  - на 95,3%, Одеській - на 52,6%,  Полтавській -  на 55,6%, Рівненській - на 78%,  Сумській - на 46,2%, Тернопільській - на  39,3%, Харківській - на 56,5%, Херсонській - на 38,7%, Хмельницькій - на 77,5%, Черкаській - на 24%, Чернівецькій - на 75%,  Чернігівській - на 29%, в м. Києві із перевірених 72 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 15 об’єктах (21%).

Із перевірених 15658 об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), порушення вимог законодавства встановлено на 7562 перевірених об’єктах (48,3%).   

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Харківській,  Донецькій областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання  (93%, 84%, 76,4%, 80,4% відповідно), у Волинській області встановлено порушення на 50% таких об’єктів, Житомирській - 49,3%, Закарпатській - 14,6%, Івано-Франківській - 16,5%, Київській - 33,5%, Кіровоградській  - 62,5%, Луганській - 21,3%, Львівській - 52%, Одеській - 31,2%, Полтавській - 58,5%, Вінницькій - 28%, Сумській - 15,6%, Хмельницькій - 48%, Тернопільській - 18%,  Чернівецькій - 21,5%, Чернігівській -17,5%, м. Київ - 22,3%.

З початку звітного періоду обстежено 776 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 302 (39%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість порушень встановлено:  у Вінницькій області  - на 55% перевірених об’єктів,  Волинській - на 48%, у Дніпропетровській області із перевірених 50% таких об’єктів, на всіх встановлено порушення (100%),  у Донецькій - на 87,5%, Запорізькій - на 92%, Житомирській  - на 40%,  Луганській  - 62%, Київській - 25%, Кіровоградській - на 62%, Миколаївській - на 90%, Одеській - на 34%, Полтавській - на 44%, Рівненській - на 29%, Харківській - на 15%,  Херсонській - на 46%, Хмельницькій  - на 77%, у Закарпатській  - 10%, у Чернівецькій  області обстежено всі об’єкти водовідведення (12), порушення встановлено на  7 об’єктах (58%).

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання    є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

На переважній більшості об’єктів децентралізованого водопостачання виявлено порушення: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

 Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 31472 проби питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень складає 11,6%,   у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 13446 проб питної води, відхилення склало близько 8,2% та 21949 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає 12,8%; проведено 581 дослідження на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 17 пробах питної води (Одеська область). 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 24% від відібраних проб, Чернівецькій - 31%, Одеській - 17%, Вінницькій - 15,4%, Харківській -15,5%, Донецькій - 11%, Закарпатській - 7,5%, Івано-Франківській - 5,6%, Житомирській - 19,2%,  Луганській, Сумській, Тернопільській - 10%.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 67% від досліджених проб, Запорізькій - 61%, Житомирській - 36%, Миколаївській - 61%, Одеській - 86%, Луганській - 28%, Полтавській - 32%, Рівненській - 36%, Тернопільській - 42%, Харківська - 49%, Херсонській - 26%, Хмельницькій - 19%.    

Досліджено 9385 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них 32,1% проб не відповідає гігієнічним вимогам, у тому числі досліджено 5552  проб за мікробіологічними показниками, відхилення   складає близько  27,2% та 6518 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  24,9%. Проведено 206 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах.

Було  досліджено 2703  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 3,2%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 2,8%, за  мікробіологічними - 6,7%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1416  засідань комісій ТЕБ та НС, видано 4911 приписів  (пропозицій),  накладено 384 штрафів  (Вінницька область - 34, Житомирська - 36, Миколаївська - 50, Рівненська - 21, Сумська - 40, Тернопільська - 13, Харківська - 145, Черкаська -11 та інші), також передано   4 справи до правоохоронних органів (Харківська область) та  1 об’єкт закритий за рішенням суду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби  активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод   від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на веб-сайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.


Додаткова інформація 

 За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській  області на території області вживаються заходи стосовно посилення нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об'єктах систем водопостачання та водовідведення.

З березня місяця 2020 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування було залучено спеціалістів територіальних управлінь до здійснення комісійних обстежень 155 об’єктів централізованого, 308 децентралізованого водопостачання та 50 об’єктів водовідведення.

Спеціалістами територіальних управлінь з джерел централізованого водопостачання було відібрано 1305 проб питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, 721 – з джерел децентралізованого водопостачання,  57 – з поверхневих водойм І категорії. 

За вказаний період по виявлених порушеннях вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення керівникам підприємств надано 241 припис та 86 пропозицій щодо усунення порушень вимог законодавства при комісійних перевірках. На відповідальних осіб складено 36 протоколів  про адміністративне правопорушення та винесено постанови про накладення штрафів на суму 6001 грн. З даного питання ініційовано проведення 24 засідання комісій з питань ТЕБ і НС.

        Головним управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

за поточний тиждень обстежено 2 об’єкта централізованого водопостачання, виявлено порушення на 1 об’єкті,  25 об’єктів нецентралізованого водопостачання, виявлено порушення на 7 об’єктах.

        При обстеженні об’єкту централізованого водопостачання встановлено, що не проводиться виробничий лабораторний контроль безпечності та якості води (водогін с. Синюха Куцобалківської сільської ради, Вільшанський район).

      Основні порушення за поточний тиждень на об’єктах нецентралізованого водопостачання: відсутні санітарні паспорти на джерела (колодязі Червонокам’янської сільської ради, Олександрійський район, Підвисоцької сільської ради, Новоархангельський район).

         У ході моніторингового лабораторного контролю відібрано 2 проби води на санітарно-хімічні дослідження з об’єктів централізованого водопостачання, 27 проб води з об’єктів нецентралізованого водопостачання на вміст радону, відхилень не виявлено.

З метою усунення порушень, виявлених у ході обстежень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування направлено 3 рекомендаційних листа.

        Всього з початку звітного періоду  під час обстежень та позапланових заходів перевірено відповідність водопостачання для населення вимогам чинного законодавства на 1963 об’єктах. На 1258 об’єктах водопостачання виявлені порушення, 64,1 % (188 об’єктах централізованого водопостачання, 75,2 %, 1070 – нецентралізованого (62,3 %).  Всього обстежено 39 об’єктів водовідведення, з них на 24, 61,5%, виявлені порушення.

        З метою усунення порушень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, водовідведення місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування направлено 520 пропозицій, рекомендаційних листів, приписів.

        Всього проведено 51 засідання обласної, міських та районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення населення питною водою в період карантину та усунення недоліків на об’єктах водопостачання.

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

За період з 20 листопада по 26 листопада 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області спільно з представниками місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування було проведено  1  комісійну  перевірку та 1 позапланову перевірку 2-х об’єктів  нецентралізованого водопостачання, комісійну  перевірку 2-х об’єктів  централізованого водопостачання  та 4 перевірки стану внутрішніх водопровідних мереж закладів середньої освіти та закладів громадського харчування.

Спеціалістами Сватівського міжрайонного управління проведено перевірку виконання припису Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області від 30 вересня 2020 року № 193, складеного за результатами позапланового державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питного постачання в процесі експлуатації бювету питної води Сватівської міської ради

За результатами перевірки встановлено, що  припис Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області від 30 вересня 2020 року № 193 виконано.

         Спеціалістами Новопсковського  районного управління проведено обстеження відомчого водогону Товариства з обмеженою відповідальністю Новопсковський санаторій  «Перлина».

За результатами перевірки встановлено, що лабораторний контроль проводиться регулярно, результати досліджень наявні, відхилень не виявлено; свердловини паспортизовані, мають павільйони поверхневого типу, утримуються в належному санітарно-технічному стані, огороджені. Дозвіл на спеціальне водокористування дійсний до 2023 року, спеціальний дозвіл на експлуатацію свердловини мінеральної води дійсний до 2026 року, обстеження споруд, технічне обслуговування та ремонт проводяться регулярно.

          Спеціалістами Білокуракинського районного управління проведено комісійну  перевірку водогону СТОВ «Вікторія». Під час перевірки встановлено, що  згідно робочої програми на 2020 рік, у квітні місяці було проведене планове обстеження споруд, технічне обслуговування та ремонт, їх чищення та дезінфекція, хлорування води.  Механічне зачищення водонапірної башти та дезінфекція мережі  проводиться 2 рази на рік, весною та восени, з використанням хлорного вапна. Станом на 26.11.2020 р. підприємство забезпечено реагентами в достатній кількості.

        У підприємства наявна аварійно-відновлювальна бригада, що дає можливість забезпечення своєчасної ліквідації аварійних ситуацій та забезпечення безперебійного водопостачання. Протягом цього часу аварій на водопровідній мережі не встановлено.

 • За період  з  20 листопада по 26 листопада 2020 року з розподільчої мережі відібрано та досліджено 18 проб води централізованого водопостачання та 4 проби  нецентралізованого водопостачання за санітарно-мікробіологічними показниками.
 • За результатами лабораторних досліджень відхилення від норм  виявлено за мікробіологічними показниками у 2 пробах та за санітарно-хімічними показниками у 2-х пробах  води  нецентралізованого водопостачання.

За наданими  незадовільними результатами  лабораторних досліджень проб питної води направлено листи голові Вовчоярівської селищної ради та голові Попаснянської районної державної адміністрації щодо незадовільної якості питної води, відібраної із  колодязів загального користування, яка  не відповідає вимогам Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» № 2.2.4-171-10 за показниками епідемічної безпеки.


Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області продовжує заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

Протягом 23-27листопада 2020року проведено 4 комісійні обстеження об’єктів системи централізованого та 1 об’єкту децентралізованого водопостачання за участю органів місцевого самоврядування в Шосткинському  районі: смт Вороніж, с. Ковтунове, с. Богданка, с. Богданівка. Обстеження  селищного та сільських водогонів і шахтового колодязя було здійснено з метою перевірки виконання приписів, порушень не виявлено, приписи виконані.

В ході санітарно-епідеміологічних обстежень об’єктів було досліджено по 8  проб води питної з об’єктів централізованого водопостачання та 1 проба з  об’єкту децентралізованого водопостачання на відповідність мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам, всі проби відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснюється  державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.

За період з 19.11.2020 по 25.11.2020  здійснено 2 позапланові заходи: перевірку виконання пропозицій за результатами планового заходу державного нагляду контролю комунальним підприємством «Аква-Сервіс» Великоберезовицької селищної ради та перевірку виконання пропозицій за результатами планового заходу державного нагляду контролю від 16.03.2020ркомунальним підприємством «Великоглибочецьке» Білецької сільської ради.

За результатами перевірки КП «Аква-Сервіс» Великоберезовицької селищної ради встановлено: робоча програма (графіки) виробничого контролю якості води джерела відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води з територіальним органом Держсанепіднагляду не погоджена; виробничий контроль безпечності та якості води у розподільній мережі не здійснюється; робоча програма (графіки) відомчого виробничого контролю питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі не виконується за видом контролю, переліком показників, періодичністю та місцями (точками) відбору; інформація про результати відомчого виробничого контролю безпечності та якості питної води на спорудах водопровідної мережі та у розподільній мережі до  територіального органу Держсанепідслужби своєчасно не надається; медичний огляд працівників, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширення  iнфекцiйних   хвороб, відповідно   до вимог законодавства, не проведено.

За результатами позапланової перевірки складено протокол про адміністративне правопорушення (за ст. 42, ст. 188'11) на директора КП «Аква-Сервіс» та проінформовано Тернопільську райдержадміністрацію.

За результатами перевірки КП «Великоглибочецьке» Білецької сільської ради встановлено: зони суворого режиму (перший пояс) санітарної охорони  водних об'єктів (артсвердловин № 1-4), санітарно-захисні смуги навколо водонапірних споруд, водогонів не організовані згідно вимог чинного законодавства; відсутня погоджена робоча програма (графіки) виробничого контролю якості  питної води, лабораторні дослідження води проводяться з недотриманням правил щодо виду контролю, переліку показників, періодичності дослідження та місць (точок) відбору.

За результатами позапланової перевірки на директора КП «Великоглибочецьке» Білецької сільської ради складено протокол про адміністративне правопорушення (за ст. 42, ст. 188'11).

Фахівцями Держпродcпоживслужби  в Черкаській області за звітний тиждень взято участь у 4 перевірках підприємств централізованого водопостачання, джерел децентралізованого водопостачання, порушення вимог санітарного законодавства виявлено на 1 об’єкті (невиконання вимог припису на водогоні Ліплявської сільської ради Канівського району).

З розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками 19 проб питної води, відхилення не виявлені, 2 проби води за вірусологічними показниками, відхилення не виявлені. За результатами проведеної перевірки на начальника відділу земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Ліплявської сільради накладено штраф у розмірі 306 грн. та направлено припис щодо усунення виявлених порушень.


         За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за період з 19.11.2020 по 25.11.2020 районними та міськими структурними підрозділами Головного управління спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування здійснено комісійні перевірки 3 об’єктів централізованого, 29 об’єктів децентралізованого водопостачання. Порушення виявлені на 2 об’єктах централізованого, на 23 об’єктах децентралізованого водопостачання.

          З метою забезпечення усунення виявлених порушень керівникам видано 2 приписи та 3 відповідальні особи притягнуто до адміністративної відповідальності. Також з питань забезпечення населення безпечною та якісною питною водою за ініціативою Харківського районного управління  проведено засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС. Інформація щодо невиконання вимог санітарного законодавства КП «Cалтів водоканал» Вовчанського району направлена до Головного управління Національної поліції в Харківській області для вжиття  заходів реагування в межах повноважень.

         У ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах централізованого водопостачання виявлені наступні порушення: не розроблений проект організації ЗСО джерел водопостачання, водозабірних споруд (КП «Cалтів водоканал»Вовчанського району); не дотримується водоохоронний режим у зонах санітарної охорони джерел централізованого водопостачання (КП «Cалтів водоканал» Вовчанського району); порушення своєчасності медичних оглядів робітниками, що обслуговують водогони (КП «Cалтів водоканал»Вовчанського району); недотримання кратності та обсягів проведення виробничого контролю якості питної води (КП «Cалтів водоканал» Вовчанського району,  водогін Малокомишувахської сільської ради Ізюмського району).

         У ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах децентралізованого водопостачання виявлені наступні порушення: не проводиться періодичний лабораторний контроль питної води з джерел децентралізованого водопостачання (Височанська селищна рада Харківського району); не оформлені санітарні паспорти на колодязі (Люботинська міська рада, Височанська селищна рада Харківського району). 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області організовано відбір та дослідження проб води з джерел та мереж централізованого водопостачання. Так, за період 06.10.2020 -17.11.2020 досліджено 265 проб питної води на санітарно-хімічні, 236 проб на санітарно-бактеріологічні показники, 100 проб  на паразитологічні показники. За результатами проведених досліджень не відповідали "Гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною", затвердженим наказом МОЗ України від 12 травня 2010 року № 400 130 проб води за санітарно-хімічними показниками, 35 за    санітарно-бактеріологічними показники, 17за паразитологічними показниками. Фахівцями структурних підрозділів Головного управління організовано заходи щодо доведення якості питної води до нормативних показників.  


        Фахівцями Держпродспоживслужби в Хмельницькій області проводяться позапланові та спільно з місцевими органами виконавчої влади та  самоврядування  комісійні обстеження об’єктів водопостачання.

         За тиждень  обстежено  52 об’єкти (9 централізованого та 43 децентралізованого водопостачання), на 25  виявлені порушення санітарного законодавства 7  та 18 відповідно).      

         Порушення: більшість персоналу, що обслуговує водопроводи  не пройшли періодичного медичний огляд  та  не має допуску до роботи, не розроблений технологічний регламент виготовлення питної води, не всі аварійні ситуації реєструються в відповідній документації, виробничий лабораторний контроль  проводиться не за всіма показниками безпеки.

Частина  колодязів громадського користування потребує ремонту або оновлення конструкції  наземної частини,  фарбування, забезпечення огорожами, підставками під відра. На значній кількості  обстежених об’єктів  несвоєчасно та не в повної  мірі проводиться дезінфекція та очистка, що може стати причиною  бактеріального та хімічного забруднення питної води в т. ч.  збудниками вірусних інфекцій.

Балансоутримувачами колодязів не налагоджений постійний лабораторний контроль безпечності та  якості питної води.  На частину   колодязів громадського користування не оформлені  санітарні паспорти.  

Власникам, балансоутримувачам об’єктів надано 4 приписи із  пропозиціями по  усуненню виявлених порушень.  Виконання приписів взято на контроль. 

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області за минулий тиждень проведено перевірки 36 об’єктів систем водопостачання. 

Протягом звітного періоду Бериславським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Каховським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та Скадовським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області проведено 36 позапланових перевірок об’єктів питного водопостачання у населених пунктах Бериславського району, Каховського району та Скадовського району. За результатами проведених перевірок порушення встановлено на 9 об’єктах питного водопостачання.

Основні порушення: не забезпечено дотримання водоохоронного режиму у перших поясах зон санітарної охорони артезіанських свердловин; відсутність огородження 1-го поясу; не забезпечено проведення відомчого лабораторного контролю в повному обсязі, тощо.

За результатами перевірок керівникам підприємств та органів місцевого самоврядування надано пропозиції про усунення виявлених порушень.

Бериславським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Каховським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та Скадовським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області для досліджень відібрано 130 проб питної води (з джерел централізованого водопостачання) на мікробіологічні показники та 130 проб питної води на санітарно-хімічні показники, дослідження тривають.

За результатами лабораторних досліджень якості питної води у відібраних на попередньому тижні 46 пробах питної води (з джерел централізованого водопостачання) встановлено, що 10 проб не відповідають за санітарно-хімічними показниками.

Фахівцями районних, міжрайонних та міських управлінь протягом тижня проведений аналіз стану питного водопостачання на адміністративних територіях області, визначеного за результатами комісійних перевірок підприємств за участю органів місцевого самоврядування. Проблемними питаннями залишаються питання стосовно забезпечення населення області доброякісною питною водою, зношеність та аварійний стан споруд та мереж водопостачання.

За звітний період ініційовано та прийнято участь у 15 засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux