Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення
опубліковано 24 вересня 2020 року о 16:06

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,    контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

        За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби станом   на 24 вересня 2020 року здійснено 20026 комісійних перевірок об’єктів водопостачання, що склало 30,5%  від загальної кількості зареєстрованих об’єктів водопостачання,  у тому числі 6284 об’єктів централізованого (58%) та 13746 об’єктів децентралізованого водопостачання (25,1%).

        Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 10225 об’єктах водопостачання (51,1%), зокрема на 3495 об’єктах централізованого водопостачання (55,6%) та 6729 об’єктах децентралізованого    водопостачання (49%). 

Так,  порушення вимог дотримання санітарного законодавства у  Волинській області встановлено на 84% перевірених об’єктах централізованого водопостачання,  у Дніпропетровській  - 99%, Донецькій - 92%, Житомирській - 71%, Запорізькій - 98%, Київській - 53%, Кіровоградській - 76%, Миколаївській  - 95%,   Одеській  - 53%, Полтавська - 56%, Рівненській - 80%,     Харківській - 54%, Хмельницькій - 77%, Чернівецькій - 75%.

Враховуючи зазначене, така  значна  кількість порушень може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних  з неякісною питною водою.

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання (комунальних та сільських водопроводів) є недотримання вимог санітарного законодавства при організації та облаштуванні зони санітарної охорони суворого режиму, незадовільний санітарно-технічний стан павільйонів артсвердловин, нерегулярне проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води, відсутність паспортів радіаційної безпеки якості питної води на артезіанські свердловини, недостатність запасу дезінфекційних засобів тощо.

Аналогічна ситуація складається і при перевірках об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), порушення вимог законодавства встановлено на 49 %  перевірених об’єктів децентралізованого водопостачання.                      

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання (від 93% до 81% відповідно), у Донецькій області встановлено порушення на 77 % таких об’єктів, Чернівецькій  на 23%, Закарпатській на 64%, Кіровоградській  на 66%, Львівській на 62%, Хмельницькій на 50% об’єктах та інших.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах децентралізованого водопостачання є: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

Обстежено 743 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 289 об’єктах (38,9%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість недоліків встановлено у Вінницькій (54%),  Дніпропетровській (100%),  Донецькій - 88%, Запорізькій (100%), Житомирській (39),  Луганській (61%), Київській (26%), у Кіровоградській (61%), в Одеській (33,1), Полтавській (48%), Хмельницькій (77%), Чернівецькій - 58 % та інших областях.

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 26832 проб питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень складає близько 9,4%,               у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 20491 проби питної води, відхилення склало близько 6% та 19025 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  близько 10,6 %; проведено 406 дослідження на вірусологічні показники, відхилення встановлено в Одеській області у 17 пробах питної води. 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 31% від відібраних проб,           у Донецькій , Івано-Франківській, Житомирській (32%),  Луганській по 12-15%, у Вінницькій, Черкаській та  Закарпатській   близько 15%, у Тернопільській - 19% та інших.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 67%, Запорізькій - 71%, Миколаївській - 60%, Одеській - 86%, Луганській - 38%, Полтавській - 33%, Рівненській - 41%, Тернопільській - 34%.

Досліджено 6706 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них майже 30% проб з відхиленнями, у тому числі досліджено 3887 проб за мікробіологічними показниками, відхилення    складає близько  25,3%  та 3810 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає 28,3%. Проведено 184 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах в Одеській області.

Проведено дослідження 2628  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 2,8%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 2,5%, за  мікробіологічними - 5,7%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1144 засідань комісій ТЕБ та НС, видано 3442 приписів  (пропозицій),  накладено 296 штрафів, передано 2 справи до правоохоронних органів (Харківська область), один об’єкт закритий за рішенням суду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод    від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на сайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

 

Додаткова інформація. 

    З метою запобігання негативному розвитку епідситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Луганської області директорам комунальних підприємств з постачання питної води населенню направлено листи щодо посилення виробничого контролю безпечності та якості питної води з джерел та водопровідної мережі, посилення контролю за дотриманням вимог до знезараження питної води, достатності запасу реагенту.

За період з 11 по 17 вересня 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області спільно з представниками органів місцевого самоврядування була проведена комісійна перевірка водогону «Батьківщина 2020»   у   с. Просторе   Білокуракинського району та 23 перевірки  внутрішніх водопровідних мереж закладів освіти. 

 При перевірці згаданого об’єкту водопостачання суттєвих порушень не виявлено. Механічне зачищення водонапірної башти та дезінфекція мережі проводиться 2 рази на рік, весною та восени, з використанням хлорного вапна.  Виробничий контроль проводиться згідно  робочих програм

Спеціалістами Біловодського, Лисичанського, Білокуракинського, Старобільського районних управлінь, Сєвєродонецького міського управління було проведено 23 позапланових заходів освітніх закладів, у тому числі перевірявся  стан водопровідно-каналізаційної мережі закладів.

Окрім того, проведено повторне комісійне обстеження водогону, який знаходиться на території Новопсковської селищної ради,  який забезпечує питною водою населення с. Макартетине. Водогін не має балансоутримувача. Свердловина має павільйон підземного типу, територія навколо свердловини не упорядкована, відсутня огорожа, планові обстеження не проводяться, всі ремонтні роботи проводяться за рахунок жителів села, мережа зношена,  на водогоні  відмічаються постійні аварійні ситуації, які ліквідуються самими водокористувачами, облік аварій  не ведеться, не організовано постійний лабораторний контроль за якістю питної води, що є порушенням п. 5.4. Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

За результатами перевірок було надано листи головам сільських рад щодо виявлених недоліків та необхідності вжити вичерпних заходів реагування для забезпечення селищ водою гарантованої якості. 

Під час перевірок з розподільчої мережі відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 8 проб та санітарно-хімічними показниками   4 проби води централізованого водопостачання. За результатами лабораторних досліджень відхилень не встановлено. 

         Робота в даному напрямку проводиться та перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.

З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення. Разом з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування здійснено перевірки дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, здійснення контролю за якістю питної води  та виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води у об’єктах водопостачання.

В області станом на 17.09.2020 обстежено 625 водопроводів  (39 централізованих і 586 децентралізований об’єкти водопопостачання). 

Керівникам органів місцевого самоврядування районів надані методичні рекомендації щодо дезінфекції громадських та індивідуальних колодязів, необхідності проведення впорядкування місць громадського водокористування, розташованих на підлеглій адмінтериторії.

Контроль за якістю питної води здійснюється виробничими лабораторіями управлінь водопровідно-каналізаційного господарства та акредитованими лабораторіями.

При обстеженні водопровідно-каналізаційних господарств виявлені  такі недоліки:

 • на водопровідно-каналізаційному господарстві м. Городенка  призупинено налаштування станції пом'якшення води, реконструкція хлораторної установки для знезараження води, реконструкція очисних каналізаційних споруд у зв'язку з відсутністю коштів;
 • на централізованих водопроводах смт. Отинія, смт. Гвіздець, с. Ковалівка, с. Турка Коломийського району - відсутні проекти зон санітарної охорони,  знезараження води перед подачею в мережу здійснюється з порушенням технологічного регламенту;
 • на централізованому водопроводі Брошнівської ОТГ не погоджено проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання (масив «Автоматика», «Школа», «ЦБМ»);
 • водопровід Войнилівської селищної ради Калуського району - нерозроблений проект організації зони санітарної охорони свердловин, впродовж тривалого часу не вирішується питання ефективного знезараження питної води.

По виявлених недоліках керівникам водопровідно-каналізаційних господарств районів, сільським головам,  головам об’єднаних територіальних громад, керівникам органів місцевого самоврядування направлені листи з пропозиціями щодо посилення контролю за дотриманням режиму в межах зон санітарної охорони водопроводу, забезпечення дотримання вимог правил експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення, технологічних регламентів водопідготовки; забезпечити водопроводи необхідним запасом хлорреагентів для знезаражування питної води, проводити регулярне визначення вмісту залишкового хлору у воді; проведення переобліку, дезінфекції та паспортизації громадських криниць.

Надані  інформаційні матеріали щодо профілактики поширення коронавірусу SARS-CoV-2 для розміщення їх біля джерел децентралізованого водопостачання (каптажі, громадські криниці).

          Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві на виконання рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) беруть участь в  робочих групах щодо здійснення перевірок режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об`єктів централізованого та децентралізованого питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водорозбірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді тощо.

Протягом минулого тижня обстежено дві насосні станції    ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» та десять бюветних комплексів СВКП «КИЇВВОДФОНД».

Виявлені порушення в утримання першого поясу (суворого режиму) ЗСО однієї насосної станції та трьох артезіанських свердловин бюветних комплексів.

Підготовлено листи ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» та   СВКП «КИЇВВОДФОНД» щодо належного утримання першого поясу (суворого режиму) ЗСО відповідних об`єктів водопостачання.

Проведено дослідження - виробничий контроль: 41 проб питної води централізованого водопостачання по санітарно-хімічних показниках безпечності та якості питної води і по показникам епідемічної безпеки (без відхилень)  14 проб питної води бюветних комплексів (децентралізоване водопостачання)  по санітарно-хімічних показниках безпечності та якості питної води (без відхилень).

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування залучають спеціалістів територіальних Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області до здійснення комісійних обстежень, з початку звітного періоду було перевірено 150 об’єктів централізованого водопостачання, 305 об’єктів децентралізованого водопостачання та 49 об’єктів водовідведення. 

Спеціалістами територіальних управлінь з джерел централізованого водопостачання було відібрано - 959 проб питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, з джерел децентралізованого водопостачання - 366,           з поверхневих водойм I категорії - 50. Відхилення від гігієнічних нормативів якості води було виявлено в 220 пробах питної води з джерел централізованого водопостачання, у 143 пробах питної води з джерел децентралізованого водопостачання та в 19 пробах води водойм I категорії.        

         За вказаний період по виявлених порушеннях вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення керівникам підприємств надано 178 приписів та 54 пропозиції  щодо усунення порушень вимог законодавства при комісійних перевірках. На відповідальних осіб складено 32 протоколи про адміністративне правопорушення та винесено постанови про накладення штрафів на суму 4981 грн. З даного питання  ініційовано проведення 24 засідання комісій з питань ТЕБ та НС.

        В  Кіровоградській області продовжуються обстеження об’єктів питного водопостачання та водовідведення. За поточний тиждень обстежено 24 об’єкта водопостачання, на 4 об’єктах виявлені порушення (16,7 %).

При обстеженні об’єктів централізованого водопостачання встановлено: не проводиться лабораторний контроль якості та безпеки води, відсутні результати дослідження питної води (водогін Петрівської сільської ради Компаніївський район), відсутній балансоутримувач, зона суворого режиму не витримана, не огороджена, територія не облаштована (в межах ЗСО знаходяться сільськогосподарські угіддя, не покошені бур'яни), не проведена профілактична дезінфекція води в 2020 році, відсутні протоколи досліджень води за 2020 рік (водогін Івангородської громади Олександрівський район).

         На об’єктах децентралізованого водопостачання не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води, відсутні графіки дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору (колодязі Петрівської сільської ради Компаніївський район).

         При повторному обстеженні встановлено усунення  порушень, виявлених під час попереднього обстеження: перший пояс (суворого режиму) зон санітарної охорони водного об’єкту джерела та споруд водогону огороджений, таблички із зазначенням назви ЗСО та про заборону перебування сторонніх осіб на даній території поновлені, проведено ремонт бетонного покриття навколо водонапірної башти водогону, територія зон санітарної охорони впорядкована, прибрана та обкошена, виробничий лабораторний контроль проводиться відповідно до затвердженої програми виробничого лабораторного контролю, представлені результати лабораторних досліджень безпечності та якості питної води (водогін КП «Косівчанка» Олександрійський район).

В ході моніторингового лабораторного контролю за поточний тиждень відібрано 10 проб питної води з об’єктів централізованого водопостачання, виявлено 2 відхилення за санітарно-хімічними показниками, 2 проби води з об’єктів нецентралізованого водопостачання, відхилень не виявлено. Отримані результати досліджень про питної води, відібраних на минулому тижні з об’єктів нецентралізованого водопостачання, виявлено 6 відхилень за санітарно-хімічними показниками.

З метою усунення порушень, за результатами лабораторних досліджень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, органам місцевого самоврядування направлено 4 пропозиції, рекомендаційних листів.


Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області посилено нагляд за питним водопостачанням та водовідведенням.

За минулий тиждень проведено комісійні перевірки 2 об’єктів водопостачання. Порушення на об’єктах водопостачання не виявлено. Лабораторно досліджено із централізованих систем водопостачання 5 проби питної води, з них 2 проби за мікробіологічними показниками, 2 проби за санітарно-хімічними показниками та 1 проба за вірусологічними показниками. Всі проби води відповідали вимогам нормативної документації.

Фахівцями Головного управління активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

За дорученням регіональної комісії ТЕБ і НС постачальники питної води направляють до Головного управління результати виробничого лабораторного контролю.

Головним  управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за період за звітний тиждень здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) об’єкта централізованого водопостачання КП «Аква-Сервіс» Тернопільського району.

На підприємстві встановлено ряд порушень, за результатами перевірки видано припис щодо усунення порушень та складено протокол про адміністративне правопорушення на директора КП «Аква-Сервіс».  

Зокрема, підприємством не розроблено проекти зон санітарної охорони джерел водопостачання; ЗСО не організовано; робоча програма (графіки) виробничого контролю якості питної води не погоджена з територіальним органом служби; лабораторні дослідження води проводяться з недотриманням правил щодо виду контролю, переліку показників, періодичності дослідження та місць (точок) відбору; результати виробничого лабораторного контролю та дані щодо аварій на водогонах та свердловинах не надаються до територіального управління; не пред’явлено даних щодо проходження медичних оглядів працівниками, що обслуговують джерела та мережі водопостачання.

Протягом звітного періоду Скадовським районним управлінням    Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області у складі комісії були проведені обстеження артезіанської свердловини та водоводу    с. Приморське, які обслуговуються  СКП «Приморське».

За результатами обстеження встановлено, що підприємством не здійснюється відомчий контроль якості питної води, що подається населенню, відсутнє огородження зони суворого режиму артсвердловини. Керівнику комунального підприємства надані рекомендації щодо усунення встановлених порушень. Питання залишається на контролі.

Проведений відбір проб води питної з розподільчої мережі дитячих дошкільних закладів області  для лабораторних досліджень, у тому числі на відповідність вимогам санітарних правил за бактеріологічними показниками – 252 проби, встановлено відхилення у 1,5% (4),  за санітарно-хімічними – 248 проб, встановлено відхилення в 76,2% (189) відібраних проб. Відхилення якості води за мікробіологічними показниками встановлено  в Іванівському (2), Новотроїцькому (1) та Високопільському (1) районах. На водопровідних мережах закладів проведені заходи з дезінфекції, за результатами повторного дослідження зразків води питної, якість води відповідає встановленим нормативам.

Фахівцями районних, міжрайонних та міських управлінь протягом тижня проведено аналіз стану питного водопостачання на адміністративних територіях області, якості питної води, що подається населенню, за опрацюванням інформацій комунальних підприємств про результати відомчого контролю. Серед проблемних питань залишається забезпечення населення області доброякісною питною водою, зношеність та аварійний стан споруд та мереж водопостачання.

За звітний період ініційовано та прийнято участь у 8 засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС. 


         Фахівці Держпродспоживслужби в Черкаській області з 14.09.2020 по 18.09.2020 взяли участь у 6 комісійних перевірках підприємств централізованого водопостачання, виявлено 1 порушення (невідповідність гігієнічним вимогам якості питної води).

З розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 34 проби питної води, виявлено 2 відхилення, 14 проб води за санітарно-хімічними показниками, виявлено 6 відхилень.

За результатами проведених перевірок винесено одне  розпорядження щодо недопущення подачі населенню питної води з відхиленнями від гігієнічних нормативів, на керівника підприємства питного водопостачання накладено   один штраф.

 Фахівцями Держпродспоживслужби області ініційовано проведення 3 засідань регіональної та місцевих комісій з питань ТЕБ та НС.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux