Держпродспоживслужбою під час карантину у 2020 році здійснено 23545 комісійних перевірок об’єктів систем водопостачання населених пунктів країни
опубліковано 31 грудня 2020 року о 10:23

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

  За інформацією територіальних органів під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 10877 об’єктів централізованого та  54733 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Станом на 31 грудня  2020 року здійснено 23545  комісійних перевірок об’єктів водопостачання,  у тому числі 7472 об’єктів централізованого (68,7%) та 16073 об’єктів децентралізованого водопостачання (29,4%).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 11720 об’єктах водопостачання (49,8%), зокрема на 3935 об’єктах централізованого водопостачання (53%) та 7784 об’єктах децентралізованого водопостачання (48,4%).   

Так,  під час перевірок об’єктів централізованого водопостачання порушення вимог дотримання санітарного законодавства у Вінницькій області встановлено на 57,5% обстежених об’єктах, Волинській області - на 84,4%, Дніпропетровській  - на 98%,  Донецькій - на 87%,  Житомирській - на 71,8%, Закарпатській - на 17%, Запорізькій -  на 97,3%,   Івано-Франківській - на 48,7%, Київській - на 52,2%, Кіровоградській - на 74,9%, Луганській - на 14,6%, Львівській - на 33,3%,  Миколаївській  - на 95,3%, Одеській - на 52,7%,  Полтавській -  на 55,9%, Рівненській - на 76%,  Сумській - на 45,3%, Тернопільській - на  39%, Харківській - на 56,4%, Херсонській - на 38,3%, Хмельницькій - на 77,6%, Черкаській - на 24%, Чернівецькій - на 75%,  Чернігівській - на 29%, в м. Києві із перевірених 79 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 17 об’єктах (22%).

Із перевірених 16073 об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини)  порушення вимог законодавства встановлено на 7784 перевірених об’єктах (48,4%).   

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Харківській,  Донецькій областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання  (92,5%, 83,7%, 77,3%, 77,5% відповідно), у Волинській області встановлено порушення на 50% таких об’єктів, Житомирській - 49%, Запорізькій - 23%, Закарпатській - 15%, Івано-Франківській - 16,5%, Київській - 33,6%, Кіровоградській  - 62,3%, Луганській - 21%, Львівській - 51,5%, Одеській - 31,2%, Полтавській - 58,5%, Вінницькій - 28,6%, Сумській - 15,6%, Хмельницькій - 48%, Тернопільській - 18%,  Черкаській - 26,3%, Чернівецькій - 21,5%, Чернігівській -17,5%, м. Київ - 21,4%.

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання  є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

На переважній більшості об’єктів децентралізованого водопостачання виявлено порушення: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

З початку звітного періоду обстежено 830 об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 343 (41,3%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість порушень встановлено: у Запорізькій - на 92% перевірених об’єктів, у Вінницькій області  - на 55%,  Волинській - на 48%, у Дніпропетровській області із перевірених 93 таких об’єктів, встановлено порушення на 89 (95,7%),  у Донецькій - на 87,5%, , Житомирській  - на 40%,  Луганській  - 27,3%, Київській - 25%, Кіровоградській - на 62%, Миколаївській - на 91%, Одеській - на 34%, Полтавській - на 44%, Рівненській - на 29%, Сумській - 30%, Харківській - на 15%,  Херсонській - на 46%, Хмельницькій  - на 77%, у Закарпатській  - 10%, у Львівській області перевірено 27 об’єктів, які заходяться під наглядом, порушення встановлено на 2-х об’єктах водовідведення, у Чернігівській області  обстежено 90% об’єктів водовідведення, порушення встановлено на 2 об’єктах (9,5%), у Чернівецькій  області також обстежено всі об’єкти водовідведення (12), порушення встановлено на  7 об’єктах (58%).

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 33434 проби питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень всього складає 12,1%,   у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 14396 проб питної води, відхилення склало близько 7,3% та 22799 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає 13,7%; проведено 623 дослідження на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 17 пробах питної води (Одеська область). 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 24% від відібраних проб, в Тернопільській - 10%, Чернівецькій - 31,7%, Одеській - 17%, Вінницькій - 15,7%, Харківській -15,5%, Донецькій - 11%, Закарпатській - 7,4%, Івано-Франківській - 5,7%, Житомирській - 19%,  Луганській, Сумській - 10%, Черкаській - 6,3%.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 59% від досліджених проб, Запорізькій - 71%, Житомирській - 36%, Миколаївській - 61%, Одеській - 85,6%, Луганській - 27%, Полтавській - 31,4%, Рівненській - 37,2%, Тернопільській - 42%, Харківська - 49%, Херсонській - 42%, Хмельницькій - 19%, Чернівецькій - 16%, Кіровоградській - 11%, Вінницькій - 7,5%.   

Досліджено 10141 пробу води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них 32,6% проб не відповідає гігієнічним вимогам, у тому числі досліджено 5903 проб за мікробіологічними показниками, відхилення   складає близько  27,6% та 7006 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  25,3%. Проведено 226 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах    

Також  досліджено 2714  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 3,5%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 2,8%, за  мікробіологічними - 6,7%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1389  засідань комісій ТЕБ та НС, видано 4922 приписів  (пропозицій) та  рекомендаційних листів, накладено 384  штрафи  (найбільше у Вінницькій області - 39, Житомирській - 37, Миколаївській - 51, Рівненська - 23, Сумській  - 42, Тернопільська - 13, Харківська - 151, Черкаській - 13), окрім того передано  4 справи до правоохоронних органів (Харківська область) та  1 об’єкт закритий за рішенням адмінсуду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби  активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод   від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на вебсайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux