Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення станом на 18.02.2021 року
опубліковано 22 лютого 2021 року о 16:19

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування у поточному році продовжує здійснювати перевірки об’єктів систем водопостачання щодо виконання дотримання ними вимог протиепідемічних заходів, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

Фахівцями територіальних органів Держпродспоживслужби  активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

За інформацією територіальних органів у 2021 році під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 63630  об’єктів водопостачання, у тому числі 10321 об’єктів централізованого та  53299 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Станом на 18 лютого 2021 року здійснено 875 комісійних  перевірок об’єктів водопостачання, зокрема  319 об’єктів централізованого та 555 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства із перевірених об’єктів водопостачання порушення встановлено на 287 об’єктах (32,8%), у тому числі на 124 об’єктах централізованого водопостачання (39,9%) та 166 об’єктах децентралізованого водопостачання (30%).

З початку року у Вінницькій області обстежено 10 об’єктів централізованого та 7 децентралізованого водопостачання, порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на  3-х об’єктах централізованого та 4 - децентралізованого; у Волинській області із обстежених  22 об’єктів водопостачання, порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на 6 об’єктах централізованого та 2-х децентралізованого водопостачання; у Закарпатській  області із обстежених 15 об’єктів водопостачання, порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на 1 об’єкті централізованого та 3-х децентралізованого водопостачання; у Запорізькій області із обстежених   15 об’єктів водопостачання, порушення вимог дотримання санітарного законодавства встановлено на 14 об’єктах централізованого;        у  Івано-Франківській області обстежено 7 об’єктів водопостачання, порушення не встановлено; у Кіровоградській області перевірено 89 об’єктів водопостачання, порушення встановлено на 5 об’єктах централізованого та     23 децентралізованого водопостачання;  у Луганській області із обстежених   16 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на   4  об’єктах централізованого водопостачання; у Миколаївській області із обстежених 28 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на  7  об’єктах централізованого водопостачання та     21 децентралізованого водопостачання; у Харківській області перевірено     95 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на   13  об’єктах централізованого та  44 об’єктах  децентралізованого; у Херсонській області перевірено 105 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на  25  об’єктах централізованого та  4 об’єктах  децентралізованого; у Хмельницькій області із обстежених 180 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на  18  об’єктах централізованого та   49 об’єктах децентралізованого; у Чернігівській області перевірено 151 об’єкт  водопостачання, порушення встановлено на 3  об’єктах централізованого водопостачання на 2  об’єктах децентралізованого; у Чернівецькій області перевірено 57 об’єктів водопостачання, порушення встановлено на 2  об’єктах децентралізованого водопостачання;  у м. Києві перевірено 23 об’єктів централізованого та  9 об’єктах децентралізованого водопостачання, порушення встановлено на  4 об’єктах централізованого та 5 об’єктах децентралізованого водопостачання.

Із перевірених 555 об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини)  порушення вимог законодавства встановлено на 166 перевірених об’єктах (30%).  

З початку звітного періоду обстежено 31 об’єкт водовідведення, порушення встановлено на 19 об’єктах (61%).

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З початку року досліджено 3119 проб питної води централізованого водопостачання, частка відхилень від гігієнічних норм склала 2,1%. Досліджено за мікробіологічними показниками - 531 проба, відхилення склало 2,6% та санітарно-хімічними показниками - 2633 проби, відхилення від гігієнічних норм           склало 2,2%.

Досліджено 202 проби води питної із джерел децентралізованого водопостачання, відхилення встановлено майже у 8,4% відібраних проб,  зокрема за  санітарно-хімічними показниками відхилення виявлено у 10 пробах (12,5%) та за мікробіологічними показники у 3 пробах (2,7%).

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 22 засіданя комісій ТЕБ та НС, видано 126 приписів  (пропозицій) та  рекомендаційних листів, накладено 20 штрафів (Вінницька, Запорізька (7), Львівська, Харківська область (5).

 Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання             є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

        На переважній більшості об’єктів децентралізованого водопостачання виявлено порушення, зокрема не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води, відсутні санітарні паспорти, не визначений балансоутримувач.

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Так, спеціалістами Держпродспоживслужби у Вінницькій області спільно з місцевими органами виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування проведено комісійні обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів області.  

Станом на 18.02.2021р. проведено 17  комісійних перевірок  об’єктів водопостачання об’єктів, в тому числі 10  об’єктів  централізованого  водопостачання та 7 об’єктів  децентралізованого  водопостачання. Порушення санітарного законодавства встановлено на 7-ти об’єктах виявлено порушення санітарного законодавства, основними з яких: на централізованих міських та локальних сільських водогонахвідсутній радіаційний паспорт (2 об’єкта);  не розроблені графіки проведення лабораторних досліджень (1 об’єкт), не проводиться лабораторний контроль (1 об’єкт); відсутній проект зони санітарної охорони (2 об’єкта).

         За результатами обстежень керівникам підприємств   направлено  1 припис, складено 2 протоколи, підготовлено 1 розпорядження та надіслані  3 пропозиції по усуненню порушень.

Окрім того, відповідні інформаційні листи, пропозиції щодо упорядкування зон санітарної охорони джерел водопостачання, приведення в належний санітарно-технічний стан водопровідних мереж та споруд, дотримання кратності лабораторного контролю питної води, направлені в органи місцевої влади. 

 Фахівцями Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за поточний тиждень проведено планові заходи державного нагляду (контролю)  КП «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» Дніпропетровської обласної ради та КП «ДНІПРОВОДОКАНАД» Дніпровської міської ради.

За результатами планових заходів державного нагляду (контролю) встановлено:

не в повному обсязі впроваджені лабораторні дослідження за показниками ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» та ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання;

технологічний регламент не забезпечує необхідну якість питної води на вміст тригалогенметанів та перманганатної окиснюваності;

неналежне виконання санітарно-оздоровчих заходів на системах водопостачання та водовідведення (стан будівництва та реконструкція об’єктів, виконання планів промивок та дезінфекцій, заміни (капремонту) устаткування та мереж, ліквідація тупикових ділянок тощо);

відсутні проекти зон санітарної охорони магістральних водогонів;

не дотримання санітарно-захисної зони очисних каналізаційних споруд;

перевищення по хімічним показникам гранично – допустимих скидів у зворотній воді перед скидом у водний об’єкт.

У ході перевірки відібрано на лабораторні дослідження 2 проби води поверхневих водойм І категорії та 9 проб води питної, згідно отриманих експертних висновків відібрані зразки відповідають вимогам нормативних документів.

      За результатами проведених планових заходів державного нагляду (контролю) на адресу керівників підприємств водопостачання та водовідведення винесено розпорядження про усунення виявлених порушень.

 Головним  управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області триває робота щодо обстеження об’єктів питного водопостачання.

Станом на 11.02.2021 року проведено перевірки 2 підприємств централізованого водопостачання: Маріупольського регіонального виробничого управління комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» (Маріупольське РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу») та комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (КП «Маріупольське ВУ ВКГ»).

Порушення санітарного законодавства виявлено на обох підприємствах, зокрема  недостатньо забезпечений нагляд і контроль за належним  станом будівельних конструкцій (протікання дахів, стін).  Не в повному обсязі встановлено слідкування за справністю запірно-регулюючої арматури, трубопроводів, люків-лазів, дверей, витоками і затопленням камер перемикань засувок, фільтрів-поглиначів, систем роздачі води.

За  результатами виробничого лабораторного  контролю встановлено відхилення від нормативних показників концентрацій залишкового хлору в проміжних технологічних точках контролю якості води. Також, несвоєчасно проводяться медичні огляди персоналу;  не проводиться повний контроль безпечності та якості води після проведених реконструкцій та капітальних ремонтів водопровідних мереж; керівники не завжди інформують органи, які здійснюють державний контроль у сфері питної води та питного водопостачання, про факти, що приводять до припинення водопостачання споживачів; у межах першого поясу ВНС КП «Маріупольске ВУ ВКГ» не підтримується режим особливої охорони об’єктів централізованого питного водопостачання.

Під час проведення перевірки КП «Маріупольске ВУ ВКГ» не надано висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на Технологічний регламент системи водопостачання м. Маріуполя та прилеглих територій тощо.

По результатам перевірок складено  2  приписи та 2 протоколи про порушення санітарних норм.  Накладено  штрафи на начальника Старо-Кримської виробничої дільниці Маріупольського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» та головного інженера КП «Маріупольське ВУ ВКГ».

Протягом тижня взято участь в роботі 4 комісій (обласної та районних) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області  за звітний період у складі створених робочих груп об’єднаними територіальними громадами з 15.02.2021 року  у складі комісій перевірено 2 об’єкти централізованого водопостачання населених пунктів Терпіннівської  об’єднаної територіальної громади Мелітопольського району (балансоутримувач КП «Добробут» Терпіннівської сільської ради) та Михайлівської об’єднаної територіальної громади Вільнянського району (балансоутримувач КП «Михайлівський сількомунгосп Вільнянського району Запорізької області»). З 16.02.2021 розпочато плановий захід державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства Фермерського господарства «Агро-Авангард».

У ході перевірок встановлено наступні порушення:  

не розроблено проект землеустрою зон санітарної охорони;

не організована зона санітарної охорони підземних джерел централізованого питного водопостачання, не дотримується водоохоронний режим  (відсутнє огородження, допускається перебування сторонніх осіб);

об’єкти не мають технічних засобів охорони, освітлення, територія не спланована для відведення поверхневих стоків тощо;

не розроблені графіки та несвоєчасно проводяться планово-профілактичні ремонти на джерелах та системах централізованого питного водопостачання, очищення та дезінфекція ємносних споруд (водонапірні башти);

не розроблено робочу програму (графіки) виробничого контролю за безпечністю та якістю питної води, відсутні результати виробничого контролю якості та безпечності води питної за паразитологічними, токсикологічними, та радіаційними показниками безпечності складу питної води підземних джерел питного водопостачання.

Також не в повному об’ємі пройдений обов’язковий профілактичний медичний огляд працівниками КП «Михайлівський сількомунгосп Вільнянського району Запорізької області».

В ході перевірки, відібрані зразки води питної для дослідження за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками на базі Запорізької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Відхилень в досліджених пробах питної води не встановлено.

За результатами проведених заходів на адресу керівництва підприємств питного водопостачання надані пропозиції щодо усунення виявлених порушень, поінформовані органи влади та місцевого самоврядування.

                За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в   Івано-Франківській області районні управління/ відділи направлено рекомендаційні листи керівникам підприємств водопровідно-каналізаційних господарств з пропозиціями щодо забезпечення необхідним запасом реагентів для знезаражування питної води, проведення планово-профілактичних ремонтних робіт та дезінфекції споруд, мереж,  посилення відомчого лабораторного контролю якості питної води, що подається споживачам.

Головам об’єднаних територіальних громад направлено листи з рекомендаціями провести очистку та дезінфекцію громадських колодязів та дослідження води на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За звітний період проведено аналіз та погоджено Програму повного аналітичного контролю якості та безпечності питної води з централізованого водопроводу та джерел водозабору КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради на 2021 рік.

Дослідження  взірців води питної з централізованих водопроводів на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» заплановано розпочати в ході здійснення планових, позапланових заходів державного нагляду на 2021р. в сфері дотримання вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів.

У 2021 році відібрано 8 проб води для дослідження за мікробіологічними показниками з централізованих водопроводів (м. Снятин, смт. Заболотів Снятинського району, Городенківського державного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства  та   КП «Івано-Франківськводоекотехпром», сільський водопровід с. Турка Коломийський район, КП «Тлумачкомунсервіс» ) та 6 проб води для дослідження за санітарно-хімічними показниками. Виявлено перевищення по твердості у 2 –х пробах води  з  централізованого водопроводу КП «Тлумачкомунсервіс».

На централізованому сільському водопроводі с. Турка Коломийський район виявлені недоліки: відсутній проект ЗСО, неналежним чином функціонують очисні споруди.З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території Луганської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

За період з 11 лютого по 17 лютого 2021 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області було проведено 3 комісійні перевірки централізованих джерел водопостачання,  1  перевірку стану внутрішніх водопровідних мереж перукарні, 3 перевірки  стану внутрішніх водопровідних мереж закладів громадського харчування, 5 перевірок стану внутрішніх водопровідних мереж дошкільних навчальних закладів,  2 перевірки закладів середньої освіти, перевірка медичного центру ТОВ «БЕБІ ЛАК»             смт Новопсков.

Фахівцями Марківського управління проведено комісійну перевірку  централізованого водогону с. Веселе та відомчого централізованого водогону  ТОВ «Марківський сирзавод». 

         Перевіркою  було встановлено, що балансоутримувач даного водогону на цей час відсутній. Опікується даним водогоном ПрАТ «Агротон». Свердловина не огороджена, башта Рожновського потребує фарбування та огорожі, а також організації сурового санітарного режиму. Запасу реагенту для знезараження питної води немає. Лабораторні дослідження води даного  водогону на якість та безпечність досліджується тільки в Веселівському НВК  в рамках «Щомісячного контролю». Показники задовільні.

При проведенні обстеження відомчого централізованого водогону     ТОВ «Марківський сирзавод» в смт Марківка  виявлено,  що санітарний стан водогону задовільний. Для проведення знезараження питної води є в наявності  10-денний запас  реагенту. Лабораторний контроль питної води організований.

         Відповідальні за обслуговування систем водопостачання на підприємстві 2 чоловіка, які проходять медичний огляд згідно графіку. Санітарні книжки в наявності.

За результатами перевірки голові Марківської територіальної громади направлено листа щодо усунення виявлених недоліків.

Фахівцями Білокуракинського управління проведено комісійну перевірку водогону «ОК «Бунчук»  в  с. Бунчуківка, Білокуракинського району

 На території с. Бунчуківка господарсько – питне водопостачання здійснюється централізовано ОК «Бунчук».  Водозабір здійснюється однією  баштою Рожновського з глибинним  насосом. Територія водонапірної башти  огороджена по периметру. Доступ сторонніх осіб неможливий. Затоплень та сміття на території не виявлено.

Виробничий контроль проводиться згідно з робочою програмою, в якій відображено: перелік показників, що потребують  контролю, на санітарно-хімічні показники – щоквартально, на мікробіологічні показники – щомісячно.

Механічне зачищення водонапірної  башти та дезінфекція мережі  проводиться 2 рази на рік, весною та восени, з використанням хлорного вапна.        Станом на 17.02.2021 р. підприємство забезпечено реагентами в достатній кількості.

Протягом цього часу аварій на водопровідній мережі не встановлено.

Водопостачання в усіх закладах здійснюється від комунального водопроводу Районного комунального підприємства «Старобільськвода». Проточною холодною та гарячою водою всі заклади забезпечені. Умови для дотримання особистої гігієни дітьми, працівниками і відвідувачами створені, рукомийники обладнані, подача води безперебійна, антисептики, рідке мило та паперові рушники в наявності.

Фахівцями Біловодського управління проведено моніторингову перевірку   внутрішніх водопровідних мережі 7 закладів Біловодського району (заклади освіти, громадське харчування,  перукарні).

У відібраних  в закладах освіти пробах питної води (в 11 пробах) виявлені відхилення за санітарно-хімічними показниками (перевищення  за жорсткістю, масовою часткою хлоридів, масовою часткою аміаку).

За результатами лабораторних досліджень керівництву закладів освіти надано рекомендації щодо організації питного режиму закладів.

За період з 11 лютого по 17 лютого 2021 року з розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено 21 пробу питної води за мікробіологічними та 26 проб за санітарно - хімічними показниками. Відхилення від норм  виявлено в 11 пробах за жорсткістю, масовою часткою хлоридів, масовою часткою аміаку.      

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області продовжуються заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення в населених пунктах області.

Протягом 12 -18 лютого 2021року проведено  планову перевірку об’єкту централізованого водопостачання (обслуговуючий кооператив  «Хмелів-Джерело» с. Хмелів  Роменський район.

 Під час перевірки виявлені порушення по утриманню території першого поясу зони санітарної охорони, та здійсненню відомчого контролю води питної за показниками якості та безпечності у відповідності з вимогами     ДСанПін 2.2.4-171-10. Керівнику надано припис щодо усунення порушень.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області  за минулий тиждень проведено одну перевірку об’єкту водопостачання та  водовідведення. 

Лабораторно досліджено із централізованих систем водопостачання 12 проб питної води, з них 6 проб за мікробіологічними показниками та 6 проб за санітарно-хімічними показниками. За результатами досліджень відхилень за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками не виявлено.

Гадяцьким управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області проведено перевірку Гадацького виробничого управління житлово-комунального господарства. Підприємство надає послуги із забезпечення питного водопостачання та прийому стічних вод для очищення. За результатами проведеної перевірки встановлено: територія ЗСО свердловини у межах І поясу огороджена частково, не овітлюється, інформаційні матеріали щодо заборони перебування на території сторонніх осіб – відсутні, підприємство водопостачання не забезпечено достатнім запасом реагентів для водопідготовки та знезараження питної води, а також водопровідних систем та мереж водопостачання, зокрема після кожного проведення ремонтних робіт, перебоїв у подачі води, ліквідації поривів.

На каналізаційних очисних спорудах лабораторно-виробничий контроль не проводиться, договір на проведення даних робіт з акредитованою лабораторією відсутній. За фактом виявлених порушень направлено припис щодо їх усунення.

За дорученням регіональної комісії ТЕБ і НС постачальники питної води направляють до Головного управління результати виробничого лабораторного контролю.

За звітний період районними та міськими структурними підрозділами Головного управління в Харківській області спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування здійснено  комісійні перевірки 4 об’єктів централізованого  водопостачання.

Інформація щодо невиконання вимог санітарного законодавства КП  «Зміїв-сервіс»  Зміївської міської ради направлена до Головного управління Національної поліції в Харківській області для вжиття  заходів реагування в межах повноважень.

В ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах централізованого  водопостачання  виявлені наступні порушення:

відсутність технологічного регламенту, який пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримав позитивний висновок  (КП «Зміїв-сервіс» Зміївської міської ради );

недотримання  кратності та обсягів проведення лабораторного контролю якості питної води (ТОВ «АРТПРОЕКТ» м. Харків, КП «Зміїв-сервіс» Зміївської міської ради );

відсутність охорони резервної свердловини у межах першого поясу  ЗСО  (ТОВ «АРТПРОЕКТ» м. Харків ); 

невідповідність показників безпечності та якості питної води нормативним вимогам (тупикові колонки розподільчої мережі  КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», ТОВ «АРТПРОЕКТ» м. Харків).

Порушення виявлені на 3 об’єктах централізованого  водопостачання.

З метою забезпечення усунення виявлених порушень винесено один припис та 2 відповідальні особи притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Фахівцями  Держпродспоживслужби в Чернігівській області в період     з 12.02.2021 по 18.02.2021 взято участь спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у 3 комісійних перевірках об’єктів централізованого водопостачання та у 40 - об’єктів децентралізованого водопостачання з питань виконання дотримання ними вимог протиепідемічних заходів.

У ході проведення перевірок порушення санітарного законодавства виявлено на 2 об’єктах децентралізованого водопостачання Іванівського старостинського округу №14 Семенівської міської ради Чернігівської області та Машівського старостинського округу № 5 Семенівської міської ради Чернігівської області, зокрема не проводиться виробничий лабораторний контроль якості питної води, відсутні засоби знезараження.

        Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу балансоутримувачам вищезазначених підприємств направлені пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення вищезазначених об’єктів децентралізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

         Крім того, спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області підготовлена стаття в міську районну газету «Життя Семенівщини» на тему: «Дотримання санітарних вимог при облаштуванні колодязів».

      Робота спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів Чернігівської області  триває.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux