Про стан підготовки до нового 2017-2018 начального року
опубліковано 11 вересня 2017 року о 10:36

Під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 12,3 тисячі (2016 - 11,5 тисячі) дошкільних, 16,4 тисячі (2016 - 15,9 тисячі) загальноосвітніх навчальних закладів та 1,2 тисячі – ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. В порівнянні з минулим роком збільшилась кількість дошкільних навчальних закладів на 809, загальноосвітніх – на 463, ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації – на 15 .

З метою приведення навчальних закладів до вимог санітарних правил і норм на адресу керівників дошкільних навчальних закладів було направлено 3,7 тисячі пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної бази, з них виконано 65% (2016 - 63,1%), 10,0 тисяч пропозицій - до загальноосвітніх навчальних закладів, з них виконано 66% (2016 - 63,1%) та 480 – до ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації, з них виконано 72% (2016 - 64,6%).

В ході підготовки до нового навчального року встановлено, що знаходяться у погано пристосованих умовах 113 дошкільних, 261 загальноосвітній навчальний заклад країни та 4 ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.

Потребують проведення реконструкції та капітального ремонту 384 (3,1%) дошкільних навчальних закладів (2016 – 222 (2%)), 9063 (5,5%) загальноосвітніх (2016 - 646 (4%)) та 12 (0,9%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації (2016 – 25 (2%)).

При цьому проведено реконструкцію і капітальний ремонт у 666 (5,4%) дошкільних (2016 -196 (7%)), 1422 (8,6%) загальноосвітніх навчальних закладах (2016 - 1485 (9,2%)) та 19 (1,5%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. Акредитації (2016 - 23 (1,9%)).

Існує негативна тенденція щодо забезпечення закладів для дітей питною водою гарантованої якості. Так, не мають централізованих або локальних мереж водопостачання (працюють на колодязній воді) 1404 (11,4%) дошкільних (2016 -1583 (13,7%)), 2666 (16%) загальноосвітніх (2016 – 3121 (19,5%) та 4 (0,3%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації (2016 - 7 (0,6%)). У зв'язку з відсутністю джерел централізованого чи локального водопостачання у населених пунктах або невідповідністю води з локальних джерел нормативам залишаються навчальні заклади, які ще працюють на привозній воді. Так, 299 (2,4%) дошкільних навчальних закладів, 458 (2,8%)  загальноосвітніх навчальних закладів та 5 (0,4%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації працюють на привозній воді. Загальний показник дещо збільшився в порівнянні з минулим роком 242, 431, 2 відповідно. Найбільша кількість таких закладів у Миколаївській області – 73, 62 і 3 відповідно та Одеській області 44, 64 і 1 відповідно. Значна кількість таких закладів є у Дніпропетровській, Запорізькій, Рівненській та Харківській областях.

З метою доведення до гігієнічних вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 води питної було встановлено на водопровідних мережах індивідуальні водоочисні пристрої (фільтри). Їх встановлено у 2928 (24%) дошкільних, 3728 (23%) загальноосвітніх навчальних закладах та 121 (9,8%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. У минулому році цей показник був відповідно 2160 (18,8%), 2536 (15,9%) та 95 (7,8%).

Проте, не дивлячись на таку позитивну динаміку, несприятлива ситуація щодо якості питної води підтверджується результатами проведення лабораторних досліджень під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. У ході підготовки до нового навчального року було досліджено 12,7 тисяч (2016 - 6,8 тисяч) проб води за бактеріологічними показниками та 14,8 тисяч (2016 - 6,5 тисяч) проб за санітарно-хімічними показниками. Питома вага нестандартних проб за бактеріологічними показниками склала 7,7% (2016 - 12,1%), за санітарно-хімічними – 7,6% (2016 - 16,5 %).

Спостерігається негативна динаміка щодо каналізування закладів. У зв`язку з виходом з ладу старих систем каналізування або відсутністю каналізації у населених пунктах сільської місцевості у навчальних закладах це питання вирішується шляхом каналізування на вигріб, що призводить до збільшення кількості таких закладів. Не підключено до централізованого або локального каналізування (каналізовані на вигріб) 5,6 тисяч (45,6%) дошкільних, 8,5 тисяч (52%) загальноосвітніх навчальних закладів та 106 (8,5%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. До теперішнього часу залишаються не каналізованими взагалі 37 дошкільних, 432 загальноосвітніх навчальних закладів та 2 ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. Найбільша кількість не каналізованих шкіл у Житомирській – 186, Волинській – 96 областях та не каналізованих дитячих садочків у Хмельницькій області – 19. З метою приведення приміщень до санітарно-гігієнічних вимог та на виконання програми «Внутрішній туалет» було облаштовано більш ніж 11,5 тисячі (93%) внутрішніх туалетів у дошкільних навчальних закладах, 14,4 тисячі (87%) у загальноосвітніх навчальних закладах та 1,1 тисячі (90,6%)  ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. У країні на теперішній час залишається 193 дошкільних навчальних заклади, 1115 загальноосвітніх навчальних закладів та 20 ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації з потребою улаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень. Найбільша їх кількість у Житомиській області – 35 днз та 157 шкіл, Рівненській – 3 та 188 відповідно, Вінницькій 40 дитячих садочків та Волинській 5 і 170 відповідно.

Залишаються під наглядом навчальні заклади, що працюють взимку на пічному опаленні, з них 592 (4,8%) дошкільних навчальних заклади та 1287 (7,8%) загальноосвітніх навчальних закладів. У минулому році цей показник складав 5,6 % та 7,8 % відповідно.

З віком дітей спостерігається значне зростання поширеності патології органів травлення. Так, у віці 0-6 років поширеність хвороб органів травлення складає 60,82, а у віці 7-14 років поширеність патології органів травлення зростає у 2,3 рази (140,82), у віці 15-17 років зростає у 3,1 рази (191,93). Така ситуація може бути пов`язана з недоліками у організації  харчуванні дітей.

Відповідно до пункту 11. Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженому спільним наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941, харчування дітей у навчальних закладах забезпечується безпосередньо у закладі. При відсутності їдальні, харчоблоку дітей харчують у закладі громадського харчування або поставляються готові страви від підприємства громадського харчування. Проте, на даний час забезпечуються лише буфетною продукцією 8 (0,08%) дошкільних навчальних закладів, 660 (4%) шкіл та 140 (11,3%) ПТНЗ, ССУЗ, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації.

Не мають власних харчоблоків 277 дошкільних навчальних закладів, 1133 загальноосвітні школи, 171 вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. Не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам по набору та площі приміщень:

- 3,3% (410) дошкільних навчальних закладів;

- 5,5 % (905) харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів;

- 1,7% (21) харчоблоків вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів.

В середньому по Україні не мають холодної проточної  води:

- 0,3% (40) харчоблоків дошкільних навчальних закладів;

-  0,4% (58) харчоблоків загальноосвітніх шкіл;

Не мають  гарячої проточної  води в середньому по країні:

- 0,6%  (69) харчоблоків дошкільних навчальних закладів проти;

- 0,7% (111) їдалень шкіл;

- 0,7% (9) харчоблоків вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів.

Не мають достатньої кількості холодильного обладнання 245 шкіл та 165 дошкільних навчальних закладів. Основна кількість холодильного обладнання експлуатується більше 15-20 років (особливо низькотемпературне).

Технологічного обладнання не вистачає у 543 школах та 324 дошкільних навчальних закладах. Термін експлуатації застарілого обладнання становить більше 10 років.

Одночасно, обмеження функцій Держпродспоживслужби у минулому році викликало ситуацію, яка є небезпечною та створює загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових інфекційних захворювань (отруєнь) серед вихованців, що спостерігається протягом останніх двох років. Результати епідеміологічного аналізу свідчать, що кількість спалахів в організованих дитячих колективах збільшилась у 1,6 рази (з 35 до 57).

У 2016 році в Україні зареєстровано 57 (у 2015 році – 35) спалахів інфекційних захворювань у дитячих організованих колективах, в яких постраждало 497 осіб, у т.ч. 487 дитини (2015 – 392). Спалахи виникли у:

– 32 (2015- 24) дошкільних навчальних закладах, в яких постраждало 239 осіб, у т.ч. 238 дітей;

– 10 (2015-7) загальноосвітніх навчальних закладах, в яких постраждало 98 осіб, у т.ч. 96 дітей;

– 4 закладах інтернатного типу, в яких постраждало 70 дітей;

– 4 вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, в яких постраждало 36 осіб, у т.ч. 30 дітей.

У поточному році ситуація не краща. За 8 місяців поточного року зареєстровано 68 спалахів інфекційних захворювань в організованих дитячих колективах. Спалахи з переважним ураженням кишково-шлункового тракту виникли у дошкільних навчальних закладах – 41, загальноосвітніх – 20, закладах оздоровлення та відпочинку – 7, закладах інтернатного типу - 1. Всього постраждало 1296 осіб, у тому числі 946 дітей, з них у дошкільних навчальних закладах – 300, школах – 443, оздоровчих – 197, інтернатних – 6.

В ході підготовки до нового навчального року посадовими особами територіальних органів Держпродспоживслужби взято участь у проведенні 19,9 тис. обстежень навчальних закладів щодо дотримання ними вимог санітарного законодавства.

Порушення вимог санітарного законодавства встановлено майже у кожному третьому закладі (28 %), що більше, ніж у 2016 році (23 %). Найвищий відсоток порушень виявлено у Чернігівській – 81%, Донецькій – 57%, та Черкаській – 66% областях. Порушення, встановлені під час обстежень закладів стосувались невідповідності питної води вимогам санітарних норм та правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутність угод на проведення дезінфекції, дезинсекції та дератизації, незавершення ремонтних робіт, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівників. Також виявлено  140 порушень під час погодження Держпродспоживслужбою режимів навчання і виховання, 76 порушень при погодженні навчально-трудового навантаження та 453 порушення під час погодження двотижневого меню.

В усіх випадках Держпродспоживслужбою вжито відповідних заходів реагування (приписи, розпорядження), поінформовано органи місцевої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами Держпродспоживслужби з метою приведення закладів до відповідних вимог надано керівникам закладів 1459 приписів (розпоряджень).

З метою підвищення санітарно-освітніх знань персоналу навчальних закладів було проведено 1551 лекцію, 17526 бесід, підготовлено 131 статтю до преси, 32 виступи по радіо та 21 по телебаченню. Спільно з управліннями охорони здоров'я, освіти і науки з метою збереження здоров'я та формування здорового способу життя серед дітей проведено 748 нарад, 310 семінарів та 131 колегію, за результатами яких підготовлено 804 накази та 309 розпоряджень.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux