Інформація щодо дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення станом на 08.10.2020 року
опубліковано 09 жовтня 2020 року о 12:09

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Держпродспоживслужбою посилено державний  санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів країни. 

Держпродспоживслужба  спільно з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування під час адаптивного карантину здійснює перевірки щодо виконання дотримання вимог протиепідемічних заходів на об’єктах нагляду, зокрема стосовно дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді,  контролю за якістю питної води, вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води на об’єктах водопостачання тощо.

  За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби  станом на 8 жовтня 2020 року здійснено 20439 комісійних перевірок об’єктів водопостачання, що склало 31,2%  від загальної кількості зареєстрованих об’єктів водопостачання,  у тому числі 6415 об’єктів централізованого (59%)  та 14030 об’єктів децентралізованого водопостачання (26%).

Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства порушення встановлено на 10379 об’єктах водопостачання (51%), зокрема на 3508 об’єктах централізованого водопостачання (55%) та 6848 об’єктах децентралізованого  водопостачання (49%). 

Так,  порушення вимог дотримання санітарного законодавства у  Волинській області встановлено на 84% перевірених об’єктах централізованого водопостачання,  у Дніпропетровській  - 99%, Донецькій - 92%, Запорізькій - 97%, Житомирській - 71%, Київській - 53%, Кіровоградській - 76%, Миколаївській  - 96%,   Вінницькій - 64%, Одеській  - 53%,  Полтавська - 56%, Рівненській - 78%, Харківській - 55%, Хмельницькій - 77%, Чернівецькій - 75%, в м. Києві із перевірених 54 об’єктів централізованого водопостачання, порушення встановлено на 11 об’єктах(20%).

Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання    є порушення облаштування та організації зон санітарної охорони артсвердловин; зношеність обладнання та мереж; відсутність виробничого лабораторного контролю води, яка надходить у водопровідну мережу; не проводиться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних споруд; відсутність паспорту радіаційної безпеки на артезіанські свердловини; встановлені  факти недостатнього запасу дезінфікуючих засобів; порушується періодичності проходження медичних оглядів персоналом та проведення відомчого лабораторного контролю якості питної води; відсутність засобів індивідуального захисту у працівників водоочисних споруд тощо.

Аналогічна ситуація складається і при перевірках об’єктів децентралізованого водопостачання (громадські колодязі, свердловини), так    із перевірених 14030 порушення вимог законодавства встановлено на 49%  перевірених об’єктів.

Зокрема, у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях порушення встановлено майже на всіх обстежених джерелах децентралізованого водопостачання (від 93% до 80% відповідно), у Донецькій області встановлено порушення на 77% таких об’єктів, Кіровоградській  - 65%, Львівській - 61%, Вінницькій - 56%, Волинській, Житомирській, Хмельницькій - 50%, Чернівецькій  - 23%, м. Київ - 30%.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах децентралізованого водопостачання є: відсутність графіків дослідження води за видом контролю, за переліком показників, за періодичністю, за місцями (точками) відбору, актів дезінфекції джерел водопостачання та результати дослідження питної води відсутні, не проводиться щорічне планове обстеження споруд джерел, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води.

Обстежено 751 об’єкт водовідведення, порушення встановлено на 289 об’єктах (38,5%).  

При обстеженні об’єктів водовідведення значну кількість недоліків встановлено у Вінницькій (54%),  Дніпропетровській (100%),  Донецькій - 88%, Запорізькій (100%), Житомирській (39%),  Луганській (61%), Київській (26%), у Кіровоградській (61%), в Одеській (34%), Полтавській (48%), Хмельницькій (77%), Чернівецькій - 58 % та інших областях.

Відповідно до укладених договорів здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

З цією метою за звітний період досліджено 27598 проб питної води централізованого водопостачання, кількість відхилень складає близько 9,7%,    у тому числі за мікробіологічними показниками досліджено 10956 проб питної води, відхилення склало близько 6,7% та 19450 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає  близько 11 %; проведено 416 дослідження на вірусологічні показники, відхилення встановлено в Одеській області у 17 пробах питної води. 

Високі показники відхилення проб питної води за мікробіологічними показниками встановлено у Миколаївській області - 24% від відібраних проб,   Івано-Франківській, Житомирській (32%),  у Донецькій  та Луганській -  9-11%, у Вінницькій, Черкаській та  Закарпатській   близько 12%, у Тернопільській - 7% та інших.

Значні відхилення проб питної води за санітарно-хімічними показниками встановлено у Донецькій області - 67%, Запорізькій - 71%, Миколаївській - 60%, Одеській - 86%, Луганській - 38%, Полтавській - 33%, Рівненській - 41%, Тернопільській - 34%.

Досліджено 7311 проб води питної із джерел децентралізованого водопостачання, із них майже 29% проб з відхиленнями, у тому числі досліджено 4226 проб за мікробіологічними показниками, відхилення   складає близько  25,6% та 4170 проб за санітарно-хімічними показниками, відхилення складає 28%. Проведено 186 досліджень на вірусологічні показники, відхилення встановлено у 2 пробах в Одеській області.

Проведено дослідження 2636  проб  води поверхневих водойм І категорії за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, відсоток відхилень складає близько 2,8%, зокрема  відхилення за санітарно-хімічними показниками складають - 2,6%, за  мікробіологічними - 5,6%.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними органами Держпродспоживслужби ініційовано 1195 засідань комісій ТЕБ та НС, видано 3545 приписів  (пропозицій),  накладено 306 штрафів, передано 3 справи до правоохоронних органів (Харківська область), один об’єкт закритий за рішенням суду (Дніпропетровська область).

Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направляються пропозиції щодо вжиття заходів реагування та доведення об’єкту централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.

Окрема увага приділяється питанням знезараження стічних вод  від інфекційних лікарень, відділень, місць тимчасового розміщення та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками коронавірусної хвороби COVID-19.

Робота фахівців  територіальних органів Держпродспоживслужби в складі комісій з питань обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення населених пунктів триває.  

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на сайті Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

 

Додаткова інформація. 

    З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення. Разом з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування здійснено перевірки дотримання режиму охорони господарської діяльності в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів питного водопостачання, правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлених режимів їх роботи, правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, здійснення контролю за якістю питної води  та виробничого контролю за якістю та безпечністю питної води у об’єктах водопостачання.

Станом на 01.10.2020 обстежено 625 водопроводів  (39 централізованих і 586 децентралізований об’єкти водопопостачання). 

Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області відібрано:

604 проб питної води (централізоване водопостачання) із них за мікробіологічними показниками - 311, нестандартних - 19; за санітарно-хімічними показниками - 293, нестандартних – 24 , на вірусологічні показники - 19, відхилень немає;

1442 проби питної води (децентралізоване водопостачання), із них за мікробіологічними показниками - 737, нестандартних - 108; за санітарно-хімічними показниками - 705, нестандартних –77, на вірусологічні показники – 32, відхилень немає.

Керівникам органів місцевого самоврядування районів надані методичні рекомендації щодо дезінфекції громадських та індивідуальних колодязів, необхідності проведення впорядкування місць громадського водокористування, розташованих на підлеглій адмінтериторії.

Контроль за якістю питної води здійснюється виробничими лабораторіями управлінь водопровідно-каналізаційного господарства та акредитованими лабораторіями.

При обстеженні водопровідно-каналізаційних господарств виявлені  такі недоліки:

на водопровідно-каналізаційному господарстві м. Городенка  призупинено налаштування станції пом'якшення води, реконструкція хлораторної установки для знезараження води, реконструкція очисних каналізаційних споруд у зв'язку з відсутністю коштів;  

на централізованих водопроводах смт. Отинія, смт. Гвіздець, с. Ковалівка, с. Турка Коломийського району відсутні проекти зон санітарної охорони,  знезараження води перед подачею в мережу здійснюється з порушенням технологічного регламенту;

на централізованому водопроводі Брошнівської ОТГ не погоджено проект про організацію (установлення) зони санітарної охорони джерела водопостачання (масив «Автоматика», «Школа», «ЦБМ») із Держпродспоживслужбою;  

водопровід Войнилівської селищної ради Калуського району - нерозроблений проект організації зони санітарної охорони свердловин, впродовж тривалого часу не вирішується питання ефективного знезараження питної води.

По виявлених недоліках керівникам водопровідно-каналізаційних господарств районів, сільським головам,  головам об’єднаних територіальних громад, керівникам органів місцевого самоврядування направлені листи з пропозиціями щодо посилення контролю за дотриманням режиму в межах зон санітарної охорони водопроводу, забезпечення дотримання вимог правил експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення, технологічних регламентів водопідготовки; забезпечити водопроводи необхідним запасом хлорреагентів для знезаражування питної води, проводити регулярне визначення вмісту залишкового хлору у воді; проведення переобліку, дезінфекції та паспортизації громадських криниць.

Надані  інформаційні матеріали щодо профілактики поширення коронавірусу SARS-CoV-2 для розміщення їх біля джерел децентралізованого водопостачання (каптажі, громадські криниці).

Донецька обласна державна адміністрація повідомляє, що  на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства області триває робота із здійснення посиленого контролю за якістю води та стоків.

Так, з 22 червня 2020 року по 25 вересня 2020 (включно) виробничими лабораторіями відокремлених підрозділів комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» та водопостачальними підприємствами, що належать до комунальної власності територіальних громад, відібрано та досліджено 14732 проб питної води. Питома вага проб, що мають відхилення від встановлених гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками, складає 0,55 %, що не перевищує багаторічний показник та в 3,5 рази менше за допустимий рівень відхилень для водопровідних мереж, встановлений ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»,  який складає 2%.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області  за звітний тиждень проведено 3 комісійні перевірки  об’єктів водопостачання.

При комісійній перевірці об’єкту централізованого водопостачання   с. Михайлівка, Великобагачанського району встановлено  відсутність проекту ЗСО джерела водопостачання, огородження І поясу ЗСО джерела водопостачання не здійснене, не проводиться очистка та дезінфекція водогінних споруд та мереж, відсутність технологічного регламенту з описом технологічного процесу виробництва питної води.

За результатами перевірки власнику водопроводу комісією надано пропозиції по усуненню виявлених порушень та проінформувати про виконання пропозицій.

Із централізованих систем водопостачання лабораторно досліджено 7 проб питної води, з них 3 проби за мікробіологічними показниками, 3 проби за санітарно-хімічними показниками та 1 проба за вірусологічними показниками. Не відповідала вимогам нормативної документації одна проба за мікробіологічними показниками.

Фахівцями Головного управління активно проводиться робота із органами місцевої влади та власниками систем централізованого водопостачання, водовідведення щодо організації комісійних перевірок, посилення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, якістю очистки стічних вод, забезпечення необхідного запасу реагентів, засобів знезараження тощо.

За дорученням регіональної комісії ТЕБ і НС постачальники питної води направляють до Головного управління результати виробничого лабораторного контролю.


На території  Кіровоградської області продовжуються обстеження об’єктів питного водопостачання та водовідведення.

За поточний тиждень обстежено 14 об’єктів водопостачання (один об’єкт централізованого водопостачання та 13 об’єктів децентралізованого), порушення встановлено на всіх об’єктах.

Під час обстеження об’єктів централізованого водопостачання виявлено, що не проводиться виробничий лабораторний контроль питної води (водогін Добрянської сільської ради, Вільшанський район).

Основними порушеннями, виявленими за поточний тиждень на об’єктах децентралізованого водопостачання є: не проводиться щорічне планове обстеження колодязів, їх чищення, дезінфекція та знезараження питної води, відсутні санітарні паспорти, зокрема не здійснюється періодичний контроль безпечності та якості питної води (колодязі Глодоської об’єднаної територіальної громади, Новоукраїнський район, Лозуватської сільської ради, Компаніївський район).

При повторному обстеженні об’єктів централізованого водопостачання виявлено, що не витриманий водоохоронний режим у зоні санітарної охорони першого поясу (Новоархангельський селищний водогін, Новоархангельський район). Результати обстеження з пропозиціями щодо усунення порушень направлені Новоархангельському селищному голові для вжиття заходів.

З метою усунення порушень на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, органам місцевого самоврядування направлено 4 рекомендаційних листи.

З початку звітного року під час обстежень та позапланових заходів перевірено відповідність водопостачання для населення вимогам чинного законодавства на 1749 об’єктах. На 1165 об’єктах водопостачання виявлені порушення, 66,6 % (175 об’єктах централізованого водопостачання, 990 – нецентралізованого). Всього обстежено 38 об’єктів водовідведення, з них на 23 (60,5%) виявлені порушення.

        З метою усунення порушень, виявлених у ході обстежень, перевірок на балансоутримувачів об’єктів централізованого та нецентралізованого водопостачання, водовідведення місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування направлено 482 пропозиції, рекомендаційних листів, приписів.

Всього проведено 49 засідань обласної, міських та районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення населення питною водою в період карантину та усунення недоліків на об’єктах водопостачання.


З метою запобігання негативному розвитку епідситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Луганської області, директорам комунальних підприємств з постачання питної води населенню, направлено листи щодо посилення виробничого контролю безпечності та якості питної води з джерел та водопровідної мережі, посилення контролю за дотриманням вимог до знезараження питної води, достатності запасу реагенту.

         За період з 25 вересня по 01 жовтня 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області спільно з представниками місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування було проведено комісійні перевірки 2-х об’єктів водопостачання, 4 комісійні перевірки  трубчатих колодязів, 5 комісійних перевірок стану колодязів водопровідної мережі та 23 перевірки стану внутрішніх водопровідних мереж закладів освіти та 11 гуртожитків.

Спеціалістами Старобільського районного управління прийнято участь в комісійних перевірках 4 трубчатих колодязів громадського користування               м. Старобільська, які були проведені сумісно з фахівцями Старобільської міської ради та представниками балансоутримувача КП «Благоустрій м. Старобільськ» з метою перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у зв’язку з виявленими відхиленнями мікробіологічних показників в зразках питної води.

За результатами виявлених порушень вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 на всіх об’єктах, а саме: порушення герметичності оголовків колодязів, відсутність кожухів,  відсутність глиняного «замку», порушення відмостків складено довідки та на Старобільську міську раду направлено лист з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень.

Спеціалістами Станично-Луганського районного управління здійснена комісійна перевірка каптажу Комишненської сільської ради, який здійснює водозабезпечення частини с. Комишне.

За результатами комісійної перевірки каптажу Комишненської сільської ради на адресу органу місцевого самоврядування надані листи з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень.

Також за вказаний період спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області проведено перевірки виконання протиепідемічних вимог у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на період карантину у 23 закладах освіти та 11 гуртожитків, в  т. ч. перевірявся стан внутрішніх водопровідних мереж та організація питного режиму. За результатами обстежень порушень не виявлено.

За період  з  25 вересня по 01 жовтня 2020 року з розподільчої мережі відібрано та досліджено 6 проб води централізованого водопостачання за мікробіологічними показниками та 6 проб за санітарно - хімічними показниками. За результатами лабораторних досліджень відхилень не виявлено. 

Робота в даному напрямку проводиться та перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.

 

        Фахівцями Держпродспоживслужби в Хмельницькій області проводяться планові, позапланові та спільно з місцевими органами виконавчої влади та  самоврядування  комісійні обстеження об’єктів водопостачання.

         За тиждень  обстежено 50 об’єктів (7 централізованого та 43 децентралізованого водопостачання), на 5 об’єктах централізованого та 16 децентралізованого  виявлено порушення вимог санітарного законодавства.

Водопровідні споруди потребують проведення ремонтних робіт. Не проводиться відомчий лабораторний контроль якості питної води.  Не ведеться журнал реєстрації аварійних ситуацій та проривів,  не налагоджена система планових попереджувальних ремонтів. Очистка, дезінфекція водонапірної вежі та водогінної мережі  не проводилась. Персонал, що обслуговує водогін не пройшов  медичний огляд.

Частина  колодязів громадського користування потребує ремонту або оновлення конструкції  наземної частини,  фарбування, забезпечення огорожами, підставками під відра. На значній кількості  обстежених об’єктів  несвоєчасно та не в повної  мірі проводиться дезінфекція та очистка, що може стати причиною  бактеріального та хімічного забруднення питної води в т. ч.  збудниками вірусних інфекцій.

Балансоутримувачами колодязів не налагоджений постійний лабораторний контроль безпечності та  якості питної води.  На частину   колодязів громадського користування не оформлені  санітарні паспорти.   

         Власникам, балансоутримувачам об’єктів надано один припис із  пропозиціями по  усуненню виявлених порушень.  Виконання приписів взято на контроль. 

          Районними та міськими структурними підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників органів місцевого самоврядування   за минулий тиждень здійснено комісійні перевірки 9 об’єктів централізованого, 90 об’єктів децентралізованого водопостачання та 1 об’єкт водовідведення. Порушення виявлено на 6  об’єктах централізованого на 50 об’єктах децентралізованого  водопостачання.

         В ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах централізованого водопостачання виявлені наступні порушення:

відсутність технологічного регламенту, який пройшов державну санітарно-епідеміологічну експертизу  та    отримав  позитивний висновок   (водогін с. Миронівка Краснопавлівської селищної ради Лозівського району);

недотримання кратності та обсягів проведення виробничого контролю якості питної води  (КП «Тепловодсервіс» Лозівського району, водогін Ізюмського лісгоспу с. Руднєве Ізюмського району);

не дотримується водоохоронний режим у зонах санітарної охорони джерел централізованого водопостачання (КП «Благоустрій» Чернещинської сільської ради Зачепилівського району);

відсутність інформування підрозділів Держпродспоживслужби в Харківській області про результати здійснення виробничого контролю  безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання   (КП «Тепловодсервіс» Лозівського району, водогін Лісностінківської сільської ради Куп’янського району).

         В ході здійснення комісійних перевірок на об’єктах децентралізованого  водопостачання  виявлені наступні порушення:

не оформлені санітарні паспорти на інженерні споруди нецентралізованого питного водопостачання (Люботинська міська рада, Андріївська сільська рада Великобурлуцького району, Слобожанська сільська рада Харківського району,  Гороховатська сільська рада Борівського району); -

не забезпечено проведення лабораторного контролю  якості питної води громадських колодязів (Новогусарівська сільська рада Балаклійського району, Каплунівська сільська  рада Краснокутського району, ОТГ Золочівського району, Слобожанська сільська рада Харківського району);

колодязі утримуються у незадовільному стані  (ОТГ Золочівського району).

З метою забезпечення усунення виявлених порушень видано 8 приписів та 2 відповідальні особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Інформація щодо невиконання вимог санітарного законодавства    КП «Новолександрівська водопровідна дільниця» Вовчанського району направлена до Головного управління Національної поліції в Харківській області для вжиття  заходів реагування в межах повноважень.


За інформацією головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області за минулий тиждень проведено комісійні перевірки 6 об’єктів систем водопостачання.

Каховським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області проведено обстеження Дмитрівського сільського комунального підприємства «Дмитрівський сількомунгосп»  (3 діючих артезіанських свердловини, які забезпечують водою  2 населені пункти) та Кам’янського сільського комунального підприємства  (3 діючих артезіанських свердловини, які забезпечують водою 3 населені пункти) стосовно виконання наданих пропозицій. За результатами обстеження встановлено, що раніше надані пропозиції виконані.

Фахівцями районних, міжрайонних та міських управлінь проведений аналіз стану питного водопостачання на адміністративних територіях області, визначеного за результатами комісійних перевірок підприємств за участю органів місцевого самоврядування. Проблемними питаннями залишаються питання стосовно забезпечення населення області доброякісною питною водою, зношеність та аварійний стан споруд та мереж водопостачання.

За звітний період ініційовано та прийнято участь у 17 засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС.

Фахівці  Держпродспоживслужби в Черкаській області за звітний тиждень взяли участь у двох перевірках підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, виявлено 1 порушення (не організовано проведення лабораторного контролю за станом атмосферного повітря на межі СЗЗ локальних очисних споруд Христинівського ВУЖКГ).

З розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 15 проб питної води, відхилення не виявлено, 25 проб води за санітарно-хімічними показниками, відхилення виявлено в одній пробі.

За результатами проведених перевірок направлено один припис щодо усунення виявлених порушень.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux