Новини

Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні


Проект ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні" ініційовано Європейським Союзом в рамках Програми всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building Programme – CIB) у сфері безпечності харчових продуктів в Україні із бюджетом у 10 мільйонів євро. 

Мета проекту – сприяння вдосконаленню системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні за принципом «від лану до столу» шляхом приведення законодавства України, інституційної інфраструктури та системи державного контролю у відповідність до регуляторної та адміністративної політики і практик ЄС.

Завдання
 • Удосконалити систему контролю безпечності харчових продуктів в Україні за принципи «від лану до столу» шляхом наближення системи до відповідних європейський та міжнародних стандартів, залучаючи приватний сектор та представників громадськості;
 • Сприяти подальшому проведенню інституційної реформи української системи контролю безпечності харчових продуктів;
 • Узгодити законодавство України в сфері безпечності харчових продуктів «від лану до столу» із законодавчою базою ЄС;
 • Провести навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарів, персоналу митної служби та інших державних служб, що мають відношення до сфери безпечності харчових продуктів «від лану до столу»;
 • Створити національну систему управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка б мала характеристики, подібні до RASFF;
 • Оптимізувати мережу національних референс-лабораторій та лабораторій офіційного контролю, забезпечити відібрані за стратегічним розташуванням лабораторії новим устаткуванням, програмним та технічним забезпеченням;
 • Створити національні системи управління даними та інформаційні системи для лабораторій, органів державного контролю, для нотифікації та обробки даних про імпорт та експорт.
 • Модернізувати та вдосконалити навчальну програму для контролюючих органів та систему безперервного професійного розвитку.
Компоненти:

Компонент 1 – Інституційна реформа та державний контроль.
 • Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів;
 • Створення ефективної та дієвої мережі державних лабораторій;
 • Вдосконалення здійснення державного контролю та нагляду
 • Підготовка інших контрактів у рамках СІВ програми.
Компонент 2 – Ветеринарія та безпечність харчових продуктів
 • Вдосконалення оцінки ризиків
 • Підсилення інституційної структури
 • Вдосконалення прикордонних інспекційних постів та процедур
 • Вдосконалення навчання державних службовців
Компонент 3 – Інформаційні системи та управління даними
 • Модернізація та оптимізація національної інформаційної системи управління даними. Основна мета – надати можливість компетентним органам ефективно управляти системою контролю безпечності харчових продуктів, визначати небезпечні фактори, ризики та вживати належних заходів, а також надавати найновішу інформацію та поради бізнесу та виробникам.
Автор: pressa від 22.02.2018