Програми
За перший квартал 2017 року Управлінням захисту споживачів отримано 888 заяв та скарг від споживачів.

З них:
  • 448 звернень на торгівлю непродовольчими товарами;
  • 46 звернень за дотриманням у сфері торгівлі продовольчими товарами;
  • 394 звернення на якість послуг різних сфер, в тому числі:
  • 57 звернення на житлово – комунальні послуги та
  • 9 звернень на фінансові і банківські послуги.
За даний період роботи Управлінням захисту споживачів розглянуто 571 звернення від споживачів.

За результатами розгляду задоволено вимоги у 28 зверненнях.   Повернуто коштів споживачам на загальну суму 184470, 00 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі чотириста сімдесят грн, 00 коп). Це свідчить про дієвість заходів державного захисту громадян на високому рівні.

Протягом I кварталу 2017 найбільше до Управління захисту споживачів, надійшло скарг на якість взуття, складно – побутової техніки, мобільних телефонів, на якість послуг з виготовлення та встановлення дверей, вікон, меблів, щодо невідповідності тарифів на житлово – комунальні послуги їх якості, щодо послуг, які надаються туристичними агентами в частині невиконання зобов’язань, передбачених договорами на надання туристичних послуг, щодо банківських та фінансових послуг, на невидачу актів сервісними центрами на обмін товару або повернення коштів в роздрібній мережі, на послуги зв’язку: в частині проведення акцій операторами мобільного та телефонного зв’язку; на невиконання умов договорів в частині прострочень термінів виконання замовлень.

Пріоритетними напрямками роботи був розгляд звернень громадян, надання споживачам юридично – консультативної допомоги з питань захисту їх прав письмово та за телефоном, особистий прийом звернень громадян, забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів, (проведення планових перевірок), поширення споживчих знань та інформування за допомогою засобів масової інформації населення про права споживачів та стан товарів, робіт та послуг, які реалізуються на території м. Києва.

Усі звернення систематично узагальнюються й аналізуються з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян.


За даний період роботи, Управлінням захисту споживачів перевірено 45 суб’єктів господарювання на предмет дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів.

З них здійснено:
  • 41 позапланову перевірку на підставі звернень громадян, відповідно до змін Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на підставі Погоджень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  та
  • 4 планових перевірки відповідно до плану перевірок Головного управління.
За результатами перевірок 10 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» на загальну суму 1445, 00 грн. (одна тисяча чотириста сорок п’ять грн., 00 коп.) та застосовано економічно – господарські санкції, передбачені ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» на загальну суму: 503703, 00 грн. (п’ятсот три тисячі сімсот три грн., 00 коп.).

Питання відсутності інформації про продавця та відсутності розрахункових документів, що підтверджують факт купівлі, унеможливлюють вирішення багатьох звернень споживачів по суті. Фактично, ненадання інформації про місцезнаходження та найменування, або надання інформації що не відповідає дійсності, позбавляє споживача майже усіх передбачених споживчих прав. У таких випадках Управління захисту споживачів  чітко взаємодіє з Державною фіскальною службою України та Управлінням Національної поліції з метою сприяння у розшуку, отримання інформації щодо місця реєстрації порушників, та примусового приводу до Управління.

Серед видів послуг на які скаржаться споживачі особливе місце займають послуги фінансового характеру, тобто надання споживачам послуг з фінансового лізингу, послуг банків, укладення договорів у кредитних установах.


За послуги, які надаються ПАТ «Київенерго» споживачам Головним управлінням здійснено перерахунки  на загальну суму більше 144 561,05 коп (сто десять тисяч грн., 00 коп).
Фахівцями Управлінням захисту споживачів прийнято участь у засіданні Київської міської тристоронньої соціально – економічної ради з питань якості надання житлово – комунальних послуг в столиці та можливості перегляду тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

Протягом даного періоду Управлінням захисту споживачів через засоби масової інформації, теле- та радіо інтерв’ю мешканцям міста надано поради, про права споживачів та їх захист Головним управлінням.


Разом з тим, з метою посилення довіри до споживачів начальником Головного управління проводиться особистий прийом громадян , де споживачі можуть отримати більш глибокі та детальні правові роз’яснення. Проводиться значна інформаційна робота, спрямована на підвищення свідомості суб’єктів господарювання в питаннях дотримання ними прав і інтересів споживачів, посилення пильності та обачності громадян-споживачів при виборі продукції: товарів, робіт, послуг.