Виробник
Велика кількість населення має садово-городні та присадибні ділянки завдяки яким отримує до столу овочі, ягоди, фрукти та різну зелень. Безперечно, для знищення бур`янів та шкідників рослин, підвищення врожайності власники індивідуальних ділянок використо-вують пестициди і агрохімікати. Захист рослин, так як і агротехнічні заходи відіграють важ-ливу роль в підвищенні врожайності, скорочують строки виконання деяких трудоємких ро-біт. Спеціалісти підрахували, що без використання пестицидів та агрохімікатів, втрати при вирощуванні сільськогосподарської продукції можуть досягати 40 відсотків.

Проте використання хімічних речовин – зброя хоча і ефективна, але і небезпечна. Невірне використання пестицидів та агрохімікатів може шкідливо вплинути на комах, птахів, свійських тварин і здоров’я людини, викликати отруєння. Щоб запобігти отруєнням треба передусім чітко виконувати, зазначені у інструкціях по використанню та застосуванню пес-тицидів і агрохімікатів, заходи перестороги та безпеки. Забороняється обробка пестицида-ми та агрохімікатами суниці. малини, салату, петрушки, кропу, зеленої цибулі та горошку. Необхідно пам’ятати, що хімічні речовини можуть бути і нашими незамінними помічниками і лютими ворогами.

Останнім часом занепокоєння громадян викликають випадки придбання підроблених або фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів у роздрібній торгівлі. Так, такі випадки не поо-динокі бо деякі підприємці, для отримання надприбутків не гребують нічим, навіть здо-ров’ям людей. За оцінкою деяких експертів підроблені, фальсифіковані, незаконно перепа-ковані та ввезені нелегально через кордон пестициди і агрохімікати складають у роздрібно-му продажу до 50 відсотків. Купуючи такі “препарати” , в упаковці виготовленій на високоя-кісному поліграфічному обладнанні, громадяни втрачають гроші, не отримують очікуваного результату, наражаються на небезпеку шкідливого впливу невідомих хімічних речовин. Ко-нтролюючі органи сумлінно виконують свої обов’язки, але тих хто бажає “нагріти на цьому руки” значно більше. Тому, передусім покупець, повинен знати і використовувати надані йому права.

Щоб запобігти придбанню неякісного, підробленого товару радимо споживачам передусім звертатись до спеціалізованих, фірмових магазинів. На ринках повинні бути спеціально виділені місця на яких розташовані споруди для торгівлі та зберігання пестицидів і агрохімікатів. Бажано не купувати засоби захисту рослин з рук, розносок, столиків, лотків, на стихійних ринках, у пере-ходах якими б привабливими не виглядали упаковка та ціна.

Тільки сумісними зусиллями можна навести лад у роздрібному продажу пестицидів та агрохімікатів і важлива роль відведена обізнаності та принциповості у цьому питанні населенню.