Реєстрація сільськогосподарської техніки

З 27.02.2017 року прийом заяв і документів на реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку машин, видачі посвідчень тракториста-машиніста проводиться Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8.

Телефон для довідок: 044-234-55-47.

У зв’язку з цим зверніть, будь ласка, увагу на зміну форм заяв щодо обліку машин:
Перелік документів, відповідно до постанови КМУ № 694 від 8 липня 2009 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», які необхідно надати для:

Реєстрація машин (фіз. особи)

Документи, необхідні для реєстрації машини фізичних осіб:

1. Заява;
2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, - оригінал, або копія, засвідчена нотаріально, чи сторонами, які підписали документ;
3. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки);
4. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки);
5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт довіреність;
6. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
7. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);
9. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
10. Інші документи у випадках, визначених Порядком.
Машина, що належить фізичній особі, реєструється за місцем її проживання (перебування).

У реєстрації машини може бути відмовлено:

1. Якщо машина:
 • Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за
винятком випадків, передбачених законодавством;
 • Не має ідентифікаційного номера.
2. У разі коли документи:
 • Подано не в повному обсязі;
 • Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;
 • Копії яких не в установленому порядку;
 • Оформлено з іншими порушеннями закону;
 • У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
 • Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.
3. В інших випадках, передбачених законом.

Реєстрація машин (юр. особи)

Документи, необхідні для реєстрації машини юридичних осіб:

1. Заява;
2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини - оригінал або копія (засвідчена нотаріально, або сторонами, які підписали документ);
3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;
4. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
5. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно) ;
7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
8. Засвідченні в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду);
9. Наказ підприємства про постановку на облік в ГУ Держпродспоживслуби у Вінницькій області;
10. Довідка про перебування на військовому обліку;
11. Договір купівлі продажу;
12. Акт приймання - передачі, видаткова накладна.

У реєстрації машини може бути відмовлено:

1. Якщо машина:
 • Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • Не має ідентифікаційного номера.
2. У разі коли документи:
 • Подано не в повному обсязі;
 • Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленному порядку перекладену на державну мову;
 • Копії яких не в установленому порядку;
 • Оформлено з іншими порушеннями закону;
 • У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
 • Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.
3. В інших випадках, передбачених законом.

І. Реєстрації (у т.ч. тимчасово)
1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;
3) копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
4) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
5) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
6) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована);
7) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
8) оригінал акта прийняття-передачі машини та номерний знак "Транзит" (у разі придбання у суб'єкта господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами);
9) акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);
10) сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане або визнане Держспоживінспекцією або іншим акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на провадження такої діяльності в законодавчо регульованій сфері (для машин, що вперше реєструються в Україні і підлягають сертифікації);
11) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.

Примітка:

Тимчасова реєстрація проводиться у разі:
 • тимчасового ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
 • тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;
 • реєстрації машин в інших органах - на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
 • коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;
 • втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
 • проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

ІІ. Зняття з обліку

1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
3) свідоцтво про реєстрацію;
4) рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);
5) копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);
6) письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, яка перебуває у власності кількох осіб);
7) рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, яка належить до пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства);
8) засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи);
9) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
10) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.

ІІІ. Видачі дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків

1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) пояснення власника або уповноваженої ним особи із зазначенням обставин втрати;
3) підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату реєстраційного документа або номерного знака;
4) копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
5) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
6) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
7) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.

ІV. Перереєстрації

1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
3) свідоцтво про реєстрацію;
4) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
5) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.

Примітка:
Перереєстрація проводиться у разі зміни:
 • прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • типу машини у разі переобладнання або заміни складових частин (вузлів і агрегатів) з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання складових частин (вузлів і агрегатів).
Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи "Особливі відмітки" реєстраційного документа або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан, а також після присвоєння ідентифікаційних номерів машинам (складовим частинам), які не мали таких номерів.