Здійснення метрологічного нагляду

Жодна величина не може бути виміряна без метрології та метрологічної інфраструктури.

Важливість результатів вимірювання зростає зі стрімким поступом технологічного прогресу та інформаційних технологій. Споживачі та промисловість кожного дня приймають рішення на основі результатів вимірювань, що прямо впливають на їх економічний та особистий добробут, а також оцінюють дії та ефективність уряду, бізнесу та неурядових організацій.

Оскільки виробники, імпортери та продавці більшості товарів та послуг відповідають за якість пов’язаних вимірювальних процесів, покупці (фізичні особи та компанії), які часто не мають достатньої інформації щодо цих процесів, можуть опинитись в несприятливому становищі в контексті результатів вимірювання та їх інтерпретації. Чесні та точні результати вимірювання сприяють чесній конкурентній боротьбі.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві здійснює метрологічний нагляд в місті Києві з метою  захисту громадян і  національної економіки  від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Метрологічний нагляд  здійснюється в законодавчо регульованій сфері до якої належать наступні види діяльності:
 • забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
 • контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 • контроль стану навколишнього природного середовища;
 • контроль безпеки умов праці;
 • контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 • топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
 • торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 • обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
 • роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 • роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
 • роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 • роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
 • реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві здійснює :
 • державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 • метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:
 • стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 • додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.
Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.