Статті

Аналіз звернень громадян, що надійшли до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві протягом 2016 року

За період з 01 травня по 30 грудня 2016 року до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві надійшли 2585 звернень громадян.
До Держпродспоживслужби України, за аналогічний період 2016 року, надійшли 5819 звернень, з них від мешканців м. Києва - 1563, що становить 30% від загальної кількості звернень по Україні. Для порівняння, надходження до центрального апарату звернень з інших регіонів: Вінницька область - 89, Житомирська - 94, Миколаївська - 96, Рівненська область - 43.
Аналіз структури звернень, що надійшли до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, наведений в таблиці 2:
№ з/п Причина звернень Всього Питома вага
1 У сфері захисту прав споживачів 1511 58,5%
  в т.ч.    
 1.1. захист прав споживачів 1467 56,8%
 1.2. дотримання метрологічних вимог 3 0,1%
 1.3. дотримання законодавства про рекламу 34 1,3%
1.4. про ринковий нагляд 3 0,1%
1.5. державні  регульовані ціни 4 0,2%
2 У сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 789 30,5%
  в т.ч.    
 2.1. дотримання санітарних норм і правил 465 18,0%
 2.2. дотримання вимог при водопостачанні 10 0,4%
 2.3. забруднення атмосферного повітря 95 3,7%
2.4. фактори навколишнього середовища 219 8,5%
3 У галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів 167 6,5%
  в т.ч.    
3.1.  безпечність харчових продуктів 153 5,9%
3.2. лікування та профілактика хвороб тварин 11 0,4%
 3.3. забезпечення епізоотичного благополуччя 3 0,1%
4 Інші 118 4,6%
Найчастіше у своїх зверненнях громадяни скаржаться з питань щодо:
- порушень в сфері захисту прав споживачів, у тому числі законодавства про рекламу – 1511 (58,5% від загальної кількості),
у тому числі:
- щодо неправомірно нарахованих тарифів за спожиту електроенергію, централізоване опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення (за листопад-грудень 2016 року на діяльність ПАТ "Київенерго" надійшли 39 скарг, ПАТ АК "Київводоканал" - 7, ЖЕКів, ОСББ - 23);
         У січні поточного року намітилася тенденція до зростання кількості звернень з даних питань;
 
- щодо порушень вимог санітарного законодавства – 789 (30,5%),
у тому числі:
- порушення санітарних норм і правил - 465 (18,0%);
- факторів середовища життєдіяльності, що впливають на здоров'я людини – 219 (8,5%);
- забруднення атмосферного повітря – 95 (3,7%);
 
- щодо порушень у сфері безпечності харчових продуктів – 167 (6,5%).
у тому числі:
- стосовно виробництва та обігу харчових продуктів неналежної якості - 153 (5,9%)
З метою оперативного реагування на звернення громадян, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві визначений телефон "гарячої лінії" (486-95-85), за яким надаються консультації, роз’яснення громадянам з питань, що належать до повноважень Головного управління (безпечність харчових продуктів, дотримання вимог санітарного законодавства, захист прав споживачів тощо). 
За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли в 2016 році, 30% не вирішені по суті викладених питань, основні причини - відсутність в Головному управлінні власної лабораторної бази та відсутність підстав для надання центральним апаратом згоди на проведення позапланового заходу, так як заявниками не надані копії документів, що свідчать про обґрунтованість звернень.
Для своєчасного, всебічного, кваліфікованого розгляду звернень мешканців міста Києва, повного й об’єктивного з'ясування обставин кожної справи, необхідно забезпечити взаємодію Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві з відповідними структурним підрозділами Київської міської державної адміністрації, районних у м. Києві державних адміністрацій.
Питання про сферу безпеки життєдіяльності мешканців м. Києва та захисту прав споживачів, у т.ч. аналіз звернень громадян, що надійшли до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві протягом 2016 року, заслухано на розширеному засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 24.02.2017 року.
Відповідно до п.26 Протоколу розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.02.2017 №2, на виконання п.3 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", голови районних в місті Києві державних адміністрацій, заступники Київської міської державної адміністрації зобов'язані забезпечити роботу постійно діючих комісій з питань розгляду звернень громадян, із залученням до їх роботи посадових осіб інших заінтересованих організацій, представників громадськості для всебічного кваліфікованого розгляду звернень по суті викладених питань.


Автор: Редактор від 07.03.2017

  

Відеорепортаж