Статті

Щодо здійснення реєстрації та обліку машин, державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1051 функції із здійснення реєстрації та обліку машин, державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин покладені на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

З 27.02.2017 року прийом заяв і документів на реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку машин, видачі посвідчень тракториста-машиніста проводиться централізовано службою діловодства Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві за адресою:  м.Київ, вул. Некрасовська, 10/8.
Телефон для довідок: 0442853116.

У зв’язку з цим зверніть, будь ласка, увагу на зміну форм заяв щодо обліку машин:
- для юридичних осіб (завантажити бланк);
- для фізичних осіб (завантажити бланк).
 
Перелік документів, відповідно до постанови КМУ № 694 від 8 липня 2009 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», які необхідно надати для:
 
І. Реєстрації (у т.ч. тимчасово)
 
1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;
3) копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
4) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
5) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
6) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована);
7) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
8) оригінал акта прийняття-передачі машини та номерний знак "Транзит" (у разі придбання у суб'єкта господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами);
9) акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);
10) сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане або визнане Держспоживінспекцією або іншим акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на провадження такої діяльності в законодавчо регульованій сфері (для машин, що вперше реєструються в Україні і підлягають сертифікації);
11) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.
 
Примітка:
Тимчасова реєстрація проводиться у разі:
- тимчасового ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
- тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;
- реєстрації машин в інших органах - на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
- коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;
- втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
- проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.
 
ІІ. Зняття з обліку
1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
3) свідоцтво про реєстрацію;
4) рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);
5) копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);
6) письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, яка перебуває у власності кількох осіб);
7) рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, яка належить до пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства);
8) засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи);
9) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
10) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.
 
ІІІ. Видачі дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків
1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) пояснення власника або уповноваженої ним особи із зазначенням обставин втрати;
3) підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату реєстраційного документа або номерного знака;
4) копії паспорта та картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (для фізичної особи);
5) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);
6) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
7) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.
 
ІV. Перереєстрації
1) заява власника або уповноваженої ним особи;
2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);
3) свідоцтво про реєстрацію;
4) висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
5) інші документи у випадках, визначених постановою КМУ від 08 липня 2009 року, № 694 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №770.
 
Примітка:
Перереєстрація проводиться у разі зміни:
- прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;
- місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
- типу машини у разі переобладнання або заміни складових частин (вузлів і агрегатів) з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання складових частин (вузлів і агрегатів).
Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи "Особливі відмітки" реєстраційного документа або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан, а також після присвоєння ідентифікаційних номерів машинам (складовим частинам), які не мали таких номерів. 


Автор: Редактор від 06.03.2017

  

Відеорепортаж