Статті

Правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про контроль).

Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону  про контроль, органи державного нагляду (контролю) – це уповноважені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які діють у межах повноважень, передбачених законом щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Дія Закону про контроль поширюється на відносини, що пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контрою) у сфері господарської діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: контролю органами державної фіскальної служби; валютного контролю; державного експертного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) у галузі цивільної авіації; при проведені оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства та правосуддя, державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення (стаття 2 Закону про контроль).

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014  № 459, Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

На даний час встановлені особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (далі – Закон № 4448).

Дія Закону № 4448 поширюється на фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеню ризику відповідно до Закону про контроль (далі – фізичні особи – підприємці), та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону про контроль (далі – юридичні особи) (стаття друга Закону № 4448).

Статтею 3 Закону встановлені особливості здійснення державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності. Так, стосовно фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб:
  • органи державного нагляду (контролю) їх посадові особи проводять планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства, законодавства про працю, зайнятість (у т. ч. зайнятість та працевлаштування інвалідів), про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу) про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у частині призначення нарахування та виплати матеріального забезпечення страхових виплат , надання соціальних послуг;
  • органи захисту прав споживачів проводять позапланові перевірки за скаргами споживачів.
Щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеню ризику, органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки.

Органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом  (стаття 3 Закону № 4448).

Також, статтею 3 Закону України від 02.09.2014 № 1669-ХІІ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – закон № 1669) встановлено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

З огляду на зазначене, на сьогодні заходи державного нагляду (контролю) здійснюється у загальному порядку, встановленому Законом про контроль, з урахуванням обмежень, встановлених Законами № 4448 та № 1669.

Щодо дії обмежень, встановлених пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцевих положень» Закону України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71).

Закон № 71 направлений на врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, обмеження, встановлені пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцевих положень» Закону № 71, поширюється на проведення перевірок контролюючими органами, визначеними Податковим кодексом України.

Щодо дії постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 «питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» (далі – постанова № 408).

Постанову № 408, яка містить Перелік державних інспекцій та інших контролюючих органів, яким надаватиметься дозвіл Кабінету Міністрів України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців прийнято у зв’язку із запровадженням статті 31 Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами, Кабінетом Міністрів України.

Однак, пунктом 24 частини першої статі 2 Бюджетного Кодексу України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду.

Так, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається з 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду (частина перша статті 3 Бюджетного Кодексу України).

Таким чином, слід вважати положення статті 31 Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік», а також Постанову № 408 такими, що не діють, у зв’язку із закінченням бюджетного періоду.


Автор: від 24.08.2016

  

Відеорепортаж