Статті

Середньодобові концентрації забруднюючих речовин у м. Києві станом на 29.06.2016

Домішка  
  ГДК макси-
мальн
разова, мг/м3
 
 
1
вул.Стра
жеска, 60
 
 
 
2
вул.Дов
женка, 8
 
 
 
3
вул.
Попу
дpенка, 50

 
 
 
4
вул.
 Лазо, 2
 
 
 
 
5
пp.Hау
ки, 37
 
 
 
6
пл.
Пере

моги
 
 
7
пл.
Беса

pаб
ська

 
 
 
8
бул.
Л.Ук  pаїнки,

29
 
 
9
вул.
Кауна

ська,
10а
 
 
 
11
пp.
Пеpе

моги,
98/2
 
 
 
15

Гiдpо

паpк

 
 
 
17
пp.
Оболо
нський, 14

 
 
 
 
20
пл.
Мос

ковська
 
 
 
21
вул.
Скля

ренка, 5
 
 
ПИЛ
 
0.5
 
0.1
 

0.1
 
 
0.1
 

0.1
 
 
0.1
 
0.1
 
0.2
 
0.1
 
-
 
 

0.2
 
 
 
-
 
 
0.1
 
0.1
 

0.1
 
 
SO2
Діоксид сірки
 
 
 
0.500
 
 
0.025
 
 
0.026
 
 

0.010
 
 
 

0.013
 
 
 
0.005
 
 
0.013
 
 
0.015
 
 
0.008
 
 
-
 
 
0.023
 
 
-
 
 
0.016
 
 
0.026
 
 
0.012
 
CO
Оксид вуглецю
 
5
 
2
 
3
 
1
 

2
 
 

1
 
 
2
 

4
 
 

1
 

2
 
 
3
 
-
 
3
 

2
 
 
3
 
NO2
Діоксид азоту
 
0.20
 
0.16
 

0.21
 
 
0.10
 
0.10
 
0.06
 
0.11
 
0.17
 
0.10
 
-
 
0.17
 
-
 
 

0.18
 
 
0.16
 
0.16
 
ФОРМА
ЛЬДЕ   ГІД
 
 
0.035
 
0.012
 
0.013
 
0.010
 
-
 
0.003
 
0.014
 
0.014
 

0.012
 
 
-
 
0.015
 
-
 
0.015
 
0.016
 
0.007


Автор: від 29.06.2016

  

Відеорепортаж