Статті

Середньодобові концентрації забруднюючих речовин у м. Києві на 21.06.2016

За даними стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії разові концентрації забруднюючих речовин у м. Києві становлять (мг/м3)

Домішка  
 ГДК макси-
мальн
разова, мг/м3
 
 
1
вул.Стра
жеска, 60
 
 
 
2
вул.Дов
женка, 8
 
 
 
3
вул.Попуд
pенка, 50
 
 

 
4
вул.
 Лазо, 2
 
 
 
 
5
пp.Hау
ки, 37
 
 
 
6
пл.Пере
моги
 
 
7
пл.Беса
pабська
 
 
 
8
бул.Л.Ук  pаїнки,
29
 
 
9
вул.Кау
наська,
10а
 
 
 
11
пp.Пеpе
моги,
98/2
 
 
 
15

Гідропарк
 
 
 
17
пp.Оболон
ський, 14
 
 
 
 
20
пл.Мос
ковська
 
 
 
21
вул.Скля
ренка
, 5
 
ПИЛ
 
0.5
 
0.1
 
0.1
 
 
0.1
 
0.1
 
 
0.1
 
0.1
 
0.2
 
0.1
 
0.1
 
 
0.2
 
 
 
-
 
 
0.1
 
-
 
-
 
 
SO2
Діоксид сірки
 
 
 
0.500
 
 
0.020
 
 
0.033
 
 
0.013
 
 
 
0.010
 
 
 
0.008
 
 
0.010
 
 
0.013
 
 
0.015
 
 
0.011
 
 
0.020
 
 
-
 
 
0.026
 
 
-
 
 
-
 
CO
Оксид вуглецю
 
5
 
3
 
3
 
2
 
2
 
 
1
 
 
3
 
5
 
 
2
 
2
 
 
 
3
 
-
 
3
 
3
 
 
-
 
NO2
Діоксид азоту
 
0.20
 
0.13
 
0.15
 
 
0.13
 
0.13
 
0.05
 
0.13
 
0.13
 
0.13
 
0.14
 
0.14
 
-
 
 
0.15
 
 
-
 
-
 
ФОРМА
ЛЬДЕ   ГІД
 
 
0.035
 
0.012
 
0.012
 
0.011
 
-
 
0.005
 
0.012
 
0.013
 
0.013
 
 
0.012
 
0.011
 
-
 
0.014
 
-
 
-Автор: від 21.06.2016

  

Відеорепортаж